Postboks 599 Sentrum, 5806 Bergen Tlf: 99 15 64 28 Postgiro: 2291.14.45666 Epost: olaveth@gmail.com
Framsida
Um bladet Målmannen
Årgangar 2002-2012
Gratis prøvenummer!
Høgnorskportalen
Høgnorskgrammatikken
Høgnorskordlista

Målmannen på Facebook
Målmannen på Youtube
Radio Målmannen

Målmannen kjem med fire prenta utgåvor i året. For daglege uppdateringar og kommentarar, prøv netutgåva vår på Wordpress!

Innhald i nr. 3 2013
Stig Andresen: Siss og Unn
Lars Bjarne Marøy: Hordaland: Møtestad millom by og bygd
Lars Bjarne Marøy: Ivar Aasen og fyregangsmennene i Bergen
Lars Bjarne Marøy: Anglo-latin med ei klypa salt. Part 2
Thoralf Bergwitz: Diktet um kjærleiken
Olav Torheim: Folket frå Nordsjøen
Megan Leo: Vestlandsk metallmusikk
Lars Bjarne Marøy: Hordalandskomponistane Sæverud og Grieg
Samuele Mascetti: Wardruna på Chillon Slott
Johannes Ebert: Misnøgjemarknaden
Megan Leo: Njardarlog og Tysnes: Nerthus og Ty
Olav Torheim: Kultur- og naturvern: Ein nynorsk nisje?

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format. Eller klikk på denne peikaren for å få siste utgåva gratis tilsend i posten!

Innhald i nr. 1/2 2013
Lars Bjarne Marøy: Ivar Aasen - Eit 200-årsminne
Olav Torheim: Radikale impulsar
Kasper Nefer Olsen: Dei sju vikedagane
Lars Bjarne Marøy: Anglo-latin med ei klypa salt
Olav Torheim: Sjølvstendemarsj i Warszawa
Lars Bjarne Marøy: Eit språkpolitisk spark frå Polen til Noreg
Olav Torheim: Ordre Nouveau - Kampen for ein ny samfundsskipnad
Siv-Kari Hjelmås: Identitær, kva er no det då?
Philippe Vardon: Folkehopehav fyrst
Olav Torheim: Minnemarsj i Magdeburg
Alex Kurbanov: Lindemann den store
Ornella Winter: Umtala av Witchblood og Idis Örlög
Ornella Winter: Intervju med Frakass
Olav Torheim: Konsertmelding med Abnormality, Hekseri og Noose
Megan Leo Bathory: Vikingmetall-pionerane
Ornella Winter: Bakgrunnsartikkel: 30 år med nasjonal musikk
Torwin v. Runenfrost: Uppstoda av manneætti frå eit norrønt-mytologisk synsleite
Eirik Storesund: Rosenrot og taklauk, sedhevd med djupe røter
Megan Leo: Vadim Zelands Transsurfing
Lars Bjarne Marøy: Er det slutt på moderniteten?
Lars Bjarne Marøy: Polen liver midt i det europeiske spaningsfeltet
Olav Torheim: Frode Strømnes til minne

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format. Eller klikk på denne peikaren for å få siste utgåva gratis tilsend i posten!

Innhald i nr. 3 2012
Torheim/Leo: Jonsrockfeiring i austerriksk fjellheim
Lars Bjarne Marøy: Sumartid og dei lange linone i kulturen vår
Lars Bjarne Marøy: Normi fell, men kunsten sigrar
Olav Torheim: Magyar Sziget og Festival Boreal
Olav Torheim: Salazar - Draumen eit moderne imperium
Olav Torheim: Charles Maurras og kampen for kongedømet
Lars Bjarne: Marøy Fransk kyrkjemusikar vitja Bergen
Olav Torheim: Mytologifestivalen i Hatlestrand
Lars Bjarne Marøy: Spreidde tankar kring Festspeli i Bergen 2012
Olav Torheim: Atterkoma med Nocte Obducta
Ornella Winter: Thrima - Nasjonal hardkjernerock
Stig Andresen: Rene Guenon
Detlef Eichborn: Brennesla
Elodie Vinandy: Pilat-dyna
Olav Torheim: Fjerrsjå kann vera fårlegt

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 2 2012
Olav Torheim: Den sudvesttyske kulturdagen
Olav Torheim: Leidar
Lars Bjarne Marøy: Norskt mål, kva er det?
Saul Storås: The camp of the saints
Johannes Ebert: Makt og politikk
Olav Torheim: Guillaume Faye og arkeofuturismen
Olav Torheim: Eit 600-årsminne for Jeanne d’Arc
Lars Bjarne Marøy: Jazz er ikkje til å kimsa av
Megan Leo: Hedningarna
Ornella Winter: Musikkmeldingar frå Tyskland, Frankrike og Canada
Runahild Haleygir: Ullr, himmelfaderen, og Njarthar, jord-mori
Torwin v. Runenfrost: 2012
Stig Andresen: Herakles og Cuchullain, tvo indoeuropeiske heltar
Olav Torheim: Krimserien Tatort
Olav Torheim: 17 gjentor

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 1 2012
Olav Torheim: Terra Insubre: Kultur- og heimstadreising i Nord-Italia
Olav Torheim: Velkomen etter, vyrde nynorskbrukar!
Thoralf Bergwitz: Um stadnamn i Tokke
Lars-Toralf Storstrand: Litt ymist på ymse tungemål
Olav Torheim: Den nasjonale og identitære dagen i Paris
Olav Torheim: Tyskland: Folket tek til gatone mot global finansspekulasjon
Carl Lang: Det sekulære narrespelet
Olav Torheim: Reportasje frå minnemarsj i Dresden, 2012
Lars Bjarne Marøy: Møte med moderne musikk
Ornella Winter: Musikkmeldingar frå Frankrike, Ukraina og Finland
Ornella Winter: Jacques Brel - Når ein berre hev kjærleik
Stig Andresen: “Death in June” og “Of the wand & the Moon”
Megan Leo: Eivør Pálsdottir - mangslungi songarinne frå Færøyane
Olav Torheim: Sinister Howling i Speyer, Tyskland
Siv-Kari Hjelmås: Det nordiske verdsbilætet
Stig Andresen: Ei handbok for det tradisjonelle livesettet
Gilles Malpertuis: “Rock’n’ball”
Megan Leo: Vinland, Skandinavia og Sambandsstatane

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 3 2011
Olav Torheim: Paris 8 mai: Nasjonalt verdseinsrettingsmotstand
Lars Bjarne: Marøy Leidar
Lars Bjarne: Marøy Bokmål ikkje austnorsk
Lars Bjarne: Marøy Bokmålisert husnormal
Siv-Kari H. Johansen: Nokre tankar um europeisk heimstadreising
Kenneth Kiplesund: “Tolv vintrar hadde kristendomen vore i Noreg”
Olav Torheim: Intervju med Eliwagar
Olav Torheim: Alemanya - Kosekino mot Sarazzin
Stig Andresen: Current 93 i Århus
Olav Torheim: Unheilig, industriell popmusikk
Olav Torheim: La Casa Fantom i Darmstadt
Lars Bjarne Marøy: Dresden og andre heimskrigen
Anders Bruaset: Slindebirken
Lars Bjarne Marøy: Thais - tankevekkjande fransk opera
Trygve Orheim: Nikolina-hana

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 2 2011
Lars Moe: Ung forfattar med dikt på Aasen-mål
Lars Bjarne Marøy: Leidar
Lars Bjarne Marøy: Riise-nemndi i utakt med målpolitikken på 2000-talet
Grete Riise: Aasen-folk må til bokhandlarar og antikvariat
Olav Torheim: Dresden-protestane: Rettsstaten sett ut or spel
Olav Torheim: Politi og media med raud laupar for vinstreekstreme
Lars Bjarne Marøy: Bergensfilharmonikarane: Kunst på høgt nivå
Ornella Winter: Fransk vikingrock, punkrock, folkemusikk og metal
Stig Andresen: Det gamle Egypt og kongemakti - Part 2
Kenneth Kiplesund: Gåta Kaspar Hauser
Bernard Lugan: Elfenbeinskysten - kløyving einaste løysing?

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 1 2011
Nils Vermund Gjerstad: Torheim med doktoravhandling
Torheim/Marøy: Men Målmannen var ikkje daud
Marøy: Språkrådsutpeika nemnd med rotute mandat
Marøy: Frå samnorsk til best mogleg utvikling og større stabilitet?
Torheim: Internasjonal konferanse for minarettforbod
Torheim: Salemmanifestasjonen i Sverike
Torheim/Thöne: Kuggnäsfestivalen 2010
Torheim: Torn Your Ties
Ornella Winter: Austeuropeisk svartmetall
Stig Andresen: Det gamle Egypt og kongemakti, part 1
Robert Spieler: Skal me forbyda burkaen?

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 3 2009
Thoralf Bergwitz: Bokmål eller nynorsk
Lars Bjarne Marøy: Don Carlos på dramaten
Lars Bjarne Marøy: Fram for eit høgnorsk kulturhegemoni
Olav Torheim: Vellukka Köln-kongress mot islamisering
Lars Bjarne Marøy: Odals Verk og gruvedrift i Kongsvinger
Tore Lund: Språkteigens prioriteringar
Lars Bjarne Marøy: Millenniumstrilogien
Lars-Toralf Storstrand: Deir Yassin - kva med dei arabiske vitni?
Trygve Orheim: Fjordske og mørske
Thoralf Bergwitz: Mediespråket - “Forsøkt drept med vogntog og balltre”

Innhald i nr. 2 2009
Trygve Orheim: Glimt frå eit par nordfjordske ætter
Lars Bjarne Marøy: Eit svensk perspektiv på norsk målstrid
Alex Kurbanov: Deg vere ære, Händel!
Lars-Toralf Storstrand: Kristelegt-liberalistisk blikk på velferdsstaten
Lars Bjarne Marøy: Då Sverike vart styrt frå Tyrkia
Kenneth Kiplesund: Spelet kring Tine og Ica
Thoralf Bergwitz: Betalt og betaling - og framgangsvegar for norsk målreising
Lars Moe: Donars Groll gjeng mot straumen
Norvald Aasen: Kva gagnar språket um me avhendar alt det andre?
Redaksjonelt: Multikultur i praksis
Lars Bjarne Marøy: Smakebitar frå svensk krim på fjernsyn og DVD

Innhald i nr. 1 2009
Merknader til “Moskèkamp i Köln”
Lars Bjarne Marøy: Kvifor er Målmannen skeptisk til islam?
Lars Bjarne Marøy: Tvo museum i vestfoldbyen Horten
Jan Hårstad: Den underjordiske krigen
Bjarte Runderheim: Um “betaling” og “betalt” og litt til
Kenneth Kiplesund: Ålmennkringkasting
Lars Bjarne Marøy: Europa markerar 200 år sidan napoleonskrigane
Lars Bjarne Marøy: Epokegjerande bok um språk og kognitiv psykologi
Hallgeir Dale: Om innhaldet i bladet dykkar
Lars Moe: Slagmarksrock
Thoralf Bergwitz: Um stadnamn i Tokke
Lars Moe: Vikingrock Europa rundt
Trygve Orheim: Slaget ved Solskjel

Innhald i nr. 5 2008
Lars Bjarne Marøy: Drammen - Innlandsby med sjøfartshistorie
Lars Bjarne Marøy: Kjernesaker
Thoralf Bergwitz: Sørlandet og Telemark - eller Agder og Grenland?
Olav Torheim: Fransk metal
Olav Torheim: Antiislamiseringskongressen i Köln
Olav Torheim: Islamkritikarane viste styrke i Köln
Kenneth Kiplesund: Jødane i biletkunsten
Thoralf Bergwitz: Den trojanske hesten i målrørsla
Lars Bjarne Marøy: Sterk framstelling av livet til afro-amerikanarar på 1900-talet.

Innhald i nr. 4 2008
Frank Ohrich: Kvinnor i kamp
Lars Bjarne Marøy: Noreg sèt frå Sambandsstatane
Kenneth Kiplesund: Sermerke ved Johannesevangeliet
Frank Ohrich: 60 år sidan Berlin-blokaden
Lars-Toralf Storstrand: Eit innspel um Srebrenica-myten
Lars Moe: Njord med lovande takter
Lars Moe: Smaklaus Haggis
Svanhild Hopsdal: Fysisk aktivitet i dagsens samfund
Lars Moe: Kuggnäsfestivalen 2008
Thoralf Bergwitz: “Fikk betalt for”
Olav Torheim: Moskèkamp i Köln
Lars Bjarne Marøy: Plastsoga - Part 3
Olav Torheim: Antidiskrimineringslov med nye framvegar for høgnorsken?

Innhald i nr. 3 2008
Torbjørn Greipsland: Eliezer Ben Jehuda var Israels Ivar Aasen
Olav Torheim: Ingen hev bruk for utvatna nynorsk
Olav Torheim: Då jihad-terroren kom til Tyskland
Thoralf Bergwitz: Er det skamfullt å vera norsk nordmann?
Kenneth Kiplesund: Sveitsarstilen i Noreg
Olav Torheim: Ei vandring gjenom Alsace
Svanhild Hopsdal: Barnekulturen
Lars Bjarne Marøy I vesterleid
Lars Bjarne Marøy Plasten si soga i Noreg - Part 2

Innhald i nr. 2 2008
Tore Lund: Nynorsk - eit mål i uppløysing
Bjarte Runderheim: Lesarbrev
Olav Torheim: Krevja eller gjera sjølv?
Kenneth Kiplesund: Realismen i norsk litteratur
Olav Torheim: Journalistikkens tronge kår i Midausten
Lars Moe: Frostfull daudmetall frå Finland
Kenneth Kiplesund: Ytre geologiske prosessar
Olav Torheim: Kva gjorde Siv Jensen på Bilderberger-møtet?
Lars Moe: Punkbandet Haggis slær til endå ein gong
Olav Torheim: Avskip paragraf 93!
Lars Bjarne Marøy: Plasten si soga i Noreg
Lars-Toralf Storstrand: Segjer Bibelen noko um Atlantis?
Lars Moe: Eldgrim: Norden kallar
Lars Bjarne Marøy: Trefall er burte
Thoralf Bergwitz: Framtidi for høgnorsk mål i Noreg

Innhald i nr. 1 2008
Kenneth Kiplesund: Den radikale litteraturen
Lars Bjarne Marøy: Det politiske i målsaki
Jan Hårstad: Lyklar til samtidi
Alex Kurbanov: Peder Knudsen
Thoralf Bergwitz: Mediaspråket - "fikk betalt for"
Olav Torheim: Dei forsvara Pol Pot
Lars Moe: Det politisk korrekte Sverike
Lars Bjarne Marøy: Fyrste bandet i soga um slavehaldet - Part 2
Lars-Toralf Storstrand: Atlantis - mange meiningar
Thoralf Bergwitz: Var Tarjei Vesaas ein språkfornyar?

Innhald i nr. 5 2007
Kenneth Kiplesund: "Jeg er hos Gud i Naade" - Hans Nielsen Hauge si jolesalma
Lars Bjarne Marøy: Høgnorsken let seg ikkje normera burt
Lars Bjarne Marøy: Fyrste bandet av soga åt slaveriet
Lars-Toralf Storstrand: Jolastemning
Thoralf Bergwitz: Tusundårsskiftet og ein uavhenta lottokupong
Olav Torheim: Kvantemekanikken i kvardagen
Olav Torheim: Makti attum makti
Thoralf Bergwitz: Kven er det vondt viljande mennesket?
Lars Moe: 25 år med vikingrock

Innhald i nr. 4 2007
Christen Krogvig: Vitugskapen skal vera vår styrke
Olav Torheim: Minoritetsspråk og minoritetsperspektiv
Olav Torheim: Nytt normeringsordskifte på trappene
Thoralf Bergwitz: Berit og Tormod på Tveit - År 1323
Lars Bjarne Marøy: Kongsvingers vantande intensitet
Lars Bjarne Marøy: Løvenskiold ein mann av si tid
Thoralf Bergwitz: "Moderne norsk"
Lars-Toralf Storstrand: Nækt av Max Weber
Lars Bjarne Marøy: Drotningholm - eit makalaust ferdasyn
Thoralf Bergwitz: Severin Løvenskiold - var ikkje ein landssvikar
Kenneth Kiplesund: Ho Margit Hjukse

Innhald i nr. 3 2007
Lars Bjarne Marøy: Jostein Krokvik er burte
Olav Torheim: Normalisert nynorsk må verta eit naturlegt val
Olga Murie: Å skyna seg på omsutsarbeid
Kenneth Kiplesund: Ny israelsk samskipnad: Boikott Noreg
Jan Hårstad: Når kjappfoten skal ut i verdi
Lars Bjarne Marøy: Hallgrim Berg og Amerikabrevet
Lars Bjarne Marøy: Riksstyret provoserte fram ambassadevald
Olav Torheim: Antiimperialistbladet Frontlinjer
Lars-Toralf Storstrand: Ei åndeleg (og praktisk) utmaning
Thoralf Bergwitz: Den baltiske gåta
Olav Torheim: Det nye partiet

Innhald i nr. 2 2007
Thoralf Bergwitz: Innovasjon
Lars-Toralf Storstrand: Kva tyder namnet?
Olav Torheim: Lat oss få god nynorsk i nynorskmedia!
Christen Krogvig: Men størst av alt er fridomen
Jan Hårstad: Zugzwang
Lars-Toralf Storstrand: Norske ord med keltisk upphav?
Lars Bjarne Marøy: Nynorsk, eit framandt språk
Kenneth Kiplesund: Kva meiner målungdomen um Israel?
Lars Bjarne Marøy: Sadistisk feminisme
Lars Bjarne Marøy: Chuck Norris - kampidrottsformidlaren
Thoralf Bergwitz: Ryjarbit og andre gamle stadnamn i Oslo
Thoralf Bergwitz: Ikkje tele(mark)-guten

Innhald i nr. 1 2007
Thoralf Bergwitz: Gasskraftdilemmaet
Olav Torheim: Det handlar framleis um høgnorsk
Jan Hårstad: Fragment
Asbjørn Hunnes: Sanninga, Arne Garborg og me i vår tid
Lars Bjarne Marøy: Islamsk imperialisme
Lars Bjarne Marøy: Då Israel fekk nok
Kenneth Kiplesund: Framvoksteren åt demokratiet i Noreg
Lars Bjarne Marøy: Askeland festar grepet
Lars-Toralf Storstrand: Kvar var Golgata, sa du?

Innhald i nr. 4 2006
Olav Torheim: Høgnorsk i herstellet
Olav Torheim: Nynorskdiskriminering - prisen for mislukka integrering?
Thoralf Bergwitz: Grenland eller Telemark?
Olav Torheim: Mikromaskinane, dei fyrste heimedatamaskinane
Lars Bjarne Marøy: Framifrå yversyn yver Balkans historie
Lars-Toralf Storstrand: Colum Cille - Ein stridsmann for keltisk kristendom

Innhald i nr. 3 2006
Thoralf Bergwitz: Albert Einsten - Um tungemålet
Lars Bjarne Marøy: Korleis kann pengar fremja høgnorsksaki?
Kenneth Kiplesund: Upphavet åt zionismen
Christen Krogvig: Medan Europa sov
Alexey Kurbanov: Vera P. Strogova - ei måldame frå Novgorod
Lars-Toralf Storstrand: Kristendomen i kvardagsmålet
Thoralf Bergwitz: Finst det restar etter gudehov på Tromøy?
Hermund Slåttelid: Aristoteles retorikk
Lars Bjarne Marøy: Ei unik perla i Djurgården

Innhald i nr. 2 2006
Lars-Toralf Storstrand: Berre barnemat
Lars Bjarne Marøy: Ei svala gjer ingen sumar
Kenneth Kiplesund: Hans Nielsen Hauge i Hemne
Lars Bjarne Marøy: I skuggen av "Flommen"
Lars Bjarne Marøy: Ein flaum av kjenslor
Kenneth Kiplesund: Antisemittismen i Russland
Thoralf Bergwitz: Stadnamngranskaren Eivind Vågslid
Olav Torheim: Elektronikk i verdsromet.

Innhald i nr. 1 2006
Olav Torheim: Høgnorsk på fem minutt?
Lars Bjarne Marøy: Fleire låke sidor ved norsklæreplanen
Kjell Venås: Noam Chomsky og generativ grammatikk
Rachel Suissa: På jakt etter det fyrste alfabetet
Lars-Toralf Storstrand: Hamas - den islamske motstandsrørsla
Krokvik/Hovden: "Dikt avlar rosor"
Lars-Toralf Storstrand: Nye ord - eit spursmål um liv og sol.

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 4 2005
Lars-Toralf Storstrand: Brev til innbyggjarane i Oslo.
Olav Torheim: Den økonomiske stoda i høgnorskrørsla.
Lars-Toralf Storstrand: Jesus og tidsperspektivet.
Anders Olsen: Høgnorsk målbygnad.
Lars Bjarne Marøy: Grundig etterpåklokskap.
Olav Torheim: Felti ikring oss.
Lars Bjarne Marøy: Tøyleslaus fantasi kring bibelske personar.

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 3 2005
Lars-Toralf Storstrand: Eit språkpolitisk spark
Lars-Toralf Storstrand: Opera
Ukjend forfattar: Dikt avlar rosor
Thoralf Bergwitz: Um landsnamnet "Norge"
Lars-Toralf Storstrand: Eit stutt innblikk i livet og tenesta til Petter Dass
Olav Torheim: Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
Åsmund Strømnes: Noko om Erling Kristvik og tenkjinga hans
Olav Torheim: Kven trur dei at dei lurer?
Lars Bjarne Marøy: Språkdogmi fyrst, deretter bokmålsveldet.

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 2 2005
Lars Bjarne Marøy: Politikk i målrørsla på alternative premissar
Olav Torheim: 100 år med elektronikk - kvar vil det heile enda?
Lars-Toralf Storstrand: Koshermat - meir enn religion
Johannes Gjerdåker: Ei bragd av Erik Bystad
Lars Bjarne Marøy: Stridsmennene for konservatismen i Danmark
Tore Lund: Tri godbitar for bibelinteresserte
Lars Bjarne Marøy: Ei handverksbok i skrivekunst
Erez Uriely: Vinstreekstremistane
Ronny Spaans: Huizingas haust.

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 1 2005
Jonny Halberg: Um Hvervens hjarta, røter og rot.
Klaus Johan Myrvoll: Ei retning på nynorsknormeringi?
Tore Lund: Bed kristne og muslimar til same Gud?
Lars Bjarne Marøy: Brenn boki di sjølv, Fløgstad!
Karsten Alnæs: Tankekorn frå sidelina?
K. E. Steffens: Darwin hadde større innverknad enn Einstein.
Tore Lund: Berre ei halv pilegrimsreisa
Anders Moe: Ein diger, kvit elefant av ei bok.
Olav Torheim: Einfelt, men innsiktsfullt um Israel.
Jostein Krokvik: Me - eit sernorskt ord.

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 2 2004
Redaksjonen: Sagt um årsmøtet i Norsk Bladmannalag 9. oktober 2004.
Klaus Johan Myrvoll: Målfolk rusar seg i eigi godmæta.
Lars Bjarne Marøy: Journalistar med tillitsbrot og illojal framferd.
Styret i Bladmannalaget: Bråkmakarane var ikkje medlemer.
Anders Moe: Avvikling av situasjonen?
Klaus Johan Myrvoll: Forskingi er grunnlaget.
Anders Moe: Det du oppfattar som korrekt språk.
K. E. Steffens: Kvifor sigra ikkje Aasens landsmål?
Ola I. Breivega: Vox clamantis in deserto.
Anders Moe: "Folkemålet i Korea".
Lars Bjarne Marøy: Samtidsforfattar med interessa for unge menneske.
Tore Lund: Ikkje berre smular.
K. E. Steffens: Viktige og framleis fascinerande åndsytringar.
Johannes Gjerdåker: Ei bok um folk og landskap på det nordlegaste Grønland.
Lars-Toralf Storstrand: Til minne. Nynorsk (1929-2004)

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 1 2004
Lars Bjarne Marøy: Heidersprisar frå Halldor O. Opedals fond
Arne Holmin: Bjørgvin høgnorsklag med målseminar i Bergen
Olav Torheim: Striden i høgnorskrørsla - eit stutt umriss
Jostein Krokvik: Målrørsla og "Statens Vergemaal"
Arne Torp: Protestpip frå museal fagmann
Anders Moe: Sosiolingvismen - mistydd sosialisme
Lars Bjarne Marøy: Låttvekkjande og tragisk frå ein statsteknokrat
K. E. Steffens: Ragnvald Skrede - eit serleg forvitneleg biografisk objekt
Lars Bjarne Marøy: Storverk um retorikk i prydeleg setningsbygnad
Tore Lund: Tvo uvanlege kvinnor
Lars Bjarne Marøy: Styrt av høgre makter
Johannes Gjerdåker: Diktaren og delfinen

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 4 2003
Lars Bjarne Marøy: Sidemålet er skuldfritt
Klaus Johan Myrvoll: Ordlistemålet
K. E. Steffens: Målrørsla og ropet på staten og hans "Vergemaal"
Anders Moe: Nytt beite for Lomheim
Jens Persson: Dalsk - eit gamalvorde mål
Eldar Heide: Meir um samkynet i bergensk
Tore Lund: Revidert bibelumsetjing
Lars Bjarne Marøy: Halldor O. Opedals fond heidrar målstudentar
Anders Moe: Rapport frå eit fag i krisa
Magne Myhren: Då landsmålet vart skriftmål - eit 150-årsminne
Jon Bleie: Korleis eg vart bokven (3)
Johannes Gjerdåker: Minna Baaba og det spanske skipet
Johannes Gjerdåker: Pico della Mirandola: Um mennesket sin heidersrang

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 3 2003
Ivar Aasen: Prøver af Landsmaalet i Norge 150 år
Rolf Theil: Afrikanske målætter
Klaus Johan Myrvoll: Norskfaget etter universitetsreformi
Magne Myhren: Ivar Aasen på leit etter rettskriving
Tore Lund: Spanande reportasje frå Jesu samtid
Klaus Johan Myrvoll: Ny teori um samkynet i bergensk
K. E. Steffens: Ei dotter om Andre Bjerke
Lars Bjarne Marøy: Riksmålstriumf og nynorske tokedottar
Johannes Gjerdåker: Islendske dikt på fire linor
Lars Bjarne Marøy: Glimt frå den britiske soga
Jon Bleie: Korleis eg vart bokven (2)
Viktor Galeski: Dikt um draumar
Ole Jakob Totland: Samnorsken er daud - live samnorsken!

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 2 2003
Sverre Johnsen: Sanningsdyljing i målvitskapen
Klaus Johan Myrvoll: Ordbøker og målnormer
Rolf Theil: Samisk målsoga
Lars Bjarne Marøy: Målreisingsviljen åt Halldor O. Opedal
Anders Moe: Denne boki byrjar ikkje godt
Ronny Spaans: Joost van der Vandel - kunstmålaren i poesien
K. E. Steffens I toppsjiktet som skapande og original tenkjar
Lars Bjarne Marøy: Ein nasjonal aristokrat
Anders Moe: Kvar var manuskonsulenten?
Jon Bleie: Korleis eg vart bokven
Johannes Gjerdåker: Båe sidor no (attdikting)
Ole Jakob Totland: Eit dikt frå ufredsåri

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 1 2003
Rolf Theil: Hans Kamstrup Vogt (1903-86)
Klaus Johan Myrvoll: Ikkje samnorsk i namnet
Anders Moe: Han riv havren or munnen på sin daude hest
K. E. Steffens: Språkleg liv og daude
Johannes Gjerdåker: Diktarar og bøker som bør gjerast kjende att
Klaus Johan Myrvoll: Framlegget til ny rettskriving for nynorsk
Ronny Spaans: Ein jypling, ein turrpinn og ein journalist vitjar Noreg
Magne Myhren: 39 norrøne fornkvæde og brot or Snorre-Edda
Lars Bjarne Marøy: Målet på Orknøyane og Hjaltland
Torill Hjartåker Hauge: Frie menn bed ikkje grannen um ord - fjorde bolken
K. E. Steffens: Er ein ny verdsreligion tenkjeleg og mogeleg?
Johannes Gjerdåker: Frå "Brev til ein ung diktar" av Rainer Maria Rilke
Ole Jakob Totland: Kong Olav den folkekjære s. 16

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 3 2002
Rolf Theil Endresen: Gummiskor, brandmenner m.m.
Lars Bjarne Marøy: Ulovsmøte i Bjørgvin
Ronny Spaans: Litterær stagnasjon
Anders Olsen: Når er eit tungemål daudt?
Vincent Eye Færavaag: "Innberetning om et varslet språkmord"
Olav H. Hauge: Olav Kaste - eit hundradårsminne
Ronny Spaans: Gamalt og nytt frå tysk romantikk
Tore Lund: Vil professor Jervell avskaffa helvete?
K. E. Steffens: Solid og levande om H. C. Andersen
Johannes Gjerdåker: Song av Robert Burns
Klaus Johan Myrvoll: Mannen som gav oss lyklane til Egypt
Torill Hjartåker Hauge: Frie menn bed ikkje grannen um ord - tridje bolken
Håvard Tangen o.fl.: Fram for eit fritt Palestina!
Ole Jakob Totland: Julekveld av Jakob Sande

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 2 2002
Rolf Theil Endresen: Um profetar
Lars-Toralf Storstrand: Litterær stagnasjon - eller kampgny?
Olav Torheim: Norsk Målungdom - ein tragedie
Leif Arne Storset: Han stod på til dagen han døydde
Ivar Aasen: Ordtøkje frå latin
Vincent Eye Færavåg: Nynorsk framtid - kva no?
Ronny G. Spaans: Kultur og pommes frites i Brygge
Klaus Johan Myrvoll: Klår melding frå Bokn
K. E. Steffens: Eit fenomen og ein koloss
Torill Hjartåker Hauge: Frie menn bed ikkje grannen um ord - andre bolken
Anders Moe: Forvitnelege Aasen-skrifter?
Johannes Gjerdåker: Dikt av Hugo von Hofmannsthal
Myrvoll vs. Språkrådet: Brevskifte
Anders Moe: Pondus - licetne interpellare

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format

Innhald i nr. 1 2002
Ole Jakob Totland: I-mål = bømlamål?
Klaus Johan Myrvoll: Skal Språkrådet kløyva i-målet?
Helge Liland: Respekt for menneskeverdet
Lars Bjarne Marøy: Umedviti læring
Anders Moe: Bok frå nynorsk-mafiaen
Torill Hjartåker Hauge: Frie menn bed ikkje grannen um ord - islendsk måldyrking
Lars-Toralf Storstrand: Reise det som velt er?
Magne Myhren: Vinje um logmålet
K. E. Steffens: Anders Hovden - frilynd prest, men ingen liberal teolog
Johannes Gjerdåker: Nokre dikt av Heinrich Heine
Klaus Johan Myrvoll: Korso kunde dei gjera noko slikt?
Vegard Aa. Langvatn: Vellukka årsmøte i Vestlandske Mållag
Olav Torheim: 35 år fær vera nok
Trygve Orheim: Timberkøyraren
Anders Moe: Noko um eit skulemålsordskifte i Bjørgvin

Klikk på bilætet for å lasta ned bladet i PDF-format