Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ydda (er, e). av odd
Yfsa (ei-, te), av ufs
Yggdrasil -asken, mytologisk asketre som vaks ved jordas sentrum
Ykt ei, el. √łykt
yl ein, sj√• √łl
yla (er, te)
ylja (yl, ulde, ult) = yrja
ylja el. √łlja : Verma
yllast (est, yltest): få ull
ylmast (est, dest): verta olm
ylmen olm, morsk, hutande
ymis (t, fl. ymse)
ymis -t, ymse: som ikkje er like eins st√łtt; skiftande; ustadig, uviss; tviksam; nokre, fleire
ymsa  
ymsing ei
ymt ein. ymta
ynde eit. -full
yndeleg som vekkjer hugnad, tiltalande; hugleg, uneleg, triveleg, hyggjeleg, gild
yngd ei
yngja (ei-, de)
yngst av ung
ynk ein. -a. -sam, ynkeleg
ynske eit
ynskja (ei-, te)
ynskjeleg det ein ynskjer, som ein ynskjer
ynskte ynskt, av ynskja
yppa strid
yppare ypparste
ypparleg det √łvste; det som flyt upp til yta; kremen; det beste
yr eit: dysjeregn. yra (er, de)
yrde eit, av urd
yreregn eit
yrja (√Ņr, urde, urt)
yrke eit. -dag, -laus
yrkesbror ein
ysme ei: uklår luft
ysta (er, e). ein ystar
ystehus eit
ystekjel ein
ysteverk eit
yta (er, te)
yte ei. ytefure
yteleg  
yter-frakk -plagg. -side
ytnad ein
ytra : setja lenger ut
ytre og indre
ytre ei (ytrebygdene)
Ytre Rendal i Hedmark
ytst ute yttarst
Ytter√ły i Nord Tr√łndelag
Yva (er, de): reisa håri. yva seg el. yvast (est, dest): kvida seg. yven. yvna
Yver (el. over) og under
Yverbreidsle ei
Yvergjeven å ha gjeve seg yver; kapitulert; oppgjeve
Yvermenneskjeleg å vera utanfyre ålmenne menneskjelege evnad
Yvermål eit
Yvernaturleg å vera utanfyre kontroll av naturlàgene
Yversetning ei
Yverskyn eit
Yversyn ei el. eit