Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

o. s. fr. og so frametter
o.s.b. og so burtetter
Oase ein
Obduksjon ein
Obdusera (a el. te)
Obelisk ein
Oberst ein
Objekt eit
Oblat ein: nattverdkjeks, frå latin: hostia oblata
Obligasjon ein
Observasjon ein
Observatorium eit
Obstruksjon ein
Odd ein
Odde ein
Oddemann ein
Oddværing ein (frå Odda)
Odel ein (-s-gard, -mann)
Odla
Offensiv ein
offentleg  
offer eit
offiser ein
offisiell  
ofra . ofring, ei
ofse ein
ofseleg  
ofte  
og du og eg
og el. au.- du og
Ogna i Rogaland
Ogso  
Ok eit, sjå åk
Oke ein (i ei grind)
Oker farge, gul, ein
Òker eit
Okkupera (a el. te)
Okla eit (fl. oklo)
Okleled ein
Okra
Okse ein, sjå ukse
Oksel -ei, sjå aksel
Oksyd eit
Oktav ein
Oktober månad
Okular eit
Olboge ein
Old ei: mengd
Oldemor el. older, ein (fl. oldrar) = or(e)
Olja : smyrja med olje, ein
Olle ei: kjelde
olm  
olmose el, el. almisse
olsok ei: 29 juli
om sjå um
om Ein, v
omelett ein
omme sjå umme
omn ein
ongul ein, fl. onglar
onkel ein -
onn Ei, -a
onnorleis = annarleis el. onnorleides, annarleides
onnug  
onsdag ein
Op eit: opning
Open -berr, - berring, gjera kjend eller synleg
Opendaga  
Opera ein
Operasjon ein
Operera (a el. te)
Operette ein
Opinion ein
Opium fl. Opiat, eit
Opna  
opp sjå upp.
Oppe sjå uppe
Oppland fylke
Opponera (a el. te)
Opposisjon ein
Optikar ein. optikk, ein
Or (=utor) -graven, or minne
or(e) ein = older
orakel eit
Oransje-gul  
Ord Eit, -a
Orden ein
Ordf√łrar ein
Ordgytar ein_
ordhitten  
ordinasjon ein
ordin√¶r  
ordning ei
ordrag eit
ordre ein
ordt√łke eit
ore ei (i hesteselen)
oreigna  
orepinne ein: selepinne
organ eit
organisasjon ein
organisera (a el. te)
organist ein
orge ei = orgel, eit
orgel eit = orge, ei
Orienten  
original  
orka  
orkester eit
orlog til orlogs
orm ein. -e-gras, eit
orminnast (est, test): svævast
orna : verma. orne, ein
ornamentikk ein
orre Ein, orr-fugl, -hane, -h√łne
orrig livleg
orsaka  
ortodoksi ein
ortografi ein
ortopedisk  
orv eit (lang-, stutt-): ljå
orvhendt = keivhendt, vìnstrehendt
ós ein: el. kvisl, elveutlaup
osb og so burtetter
osean eit
oske ei
oskefis oskeladd, ein
oskorei(d) ei
osp ei, treslag
oss åt oss alle
ost ein
ostre ei
ota hesten
òte ei (strid)
oter ein, fl. otrar
otta , -st. ein ofte, -full
otte ei: morgonstund
ottesong ein
ov -gild, -menne, -mykje, -stor
ovan -til, -for, -bords el. ovantil
Ovarium Eit: eggstokk. Fl. ovaria
ovasjon ein
over  
Overhalla i Nord-Tr√łndelag
Oversleg ovleg
Ovleg stor
Ovra : syna seg
Ovund Ei, -a
Ovundsykje Ei
ozon del av atmosfæra: -laget; oksygenform som skil seg frå vanleg oksygen med at molekylet inneheld tre i staden for to atom