Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

kabaret ein
kabel ein, fl. kablar
kabinett eit
kabyss ei (b. f. kabyssa)
kad eit; a : kakla.
kadett ein
kafé ein
kaffi ein. -kopp, -stove
kafsa : gramsa
kagge ein
kahytt(e) ei (b. f. kahytta)
kai ein. -mann
kakao ein. -té
kakelakk ein, insekt, skadedyr sjå kakerlakk
kakerlakk ein; insekt, skadedyr, sjå kakelakk
kakkelomn ein
kakse- ein
kaktus ein
kalas eit
kald (t). -flira, -graut, -røykja, -kvela
kald  
kalde ein = kulde.
kaldleg stygg, stor o. s. fr.
kaldna =kolna
kaldsleg Kjøleg, kulsen
kalesje vogn
kalif ein
kalifat eit
kalkulasjon ein: samanrekning
kalkulera (a el. te)
kalkun ein, -hane
kall ein
kall eit; -a
kalligrafi ein
kalmukk ein
kalosje ein og ei, sjå galosje
kalott ein: hovudplagg som dekkjer berre issen
kamar ein
kamarilja ein
kamb ein. el. kam (kammen)
kamel ein: ørkenskipet, lastedyr
kameleon ein
kamerat ein
kamfor eit
kamgarn eit
kammers eit
kampestein ein
kan el. kann av kunna. kann henda (kan h.)
kanalje ein
kandis -sukker
kanin ein
kann eit; -a: kjenna, mønstra
kanne ei
kannibal ein: frå hebr. Kahanei Ba’al: Ba’alsprest; idag nærskyld med menneskeetar
kannik ein
kanon(e) ei (b. f. kanona), kanon-kule
kanonade ein
kanonisk skrift (bok)
kanselli eit. -stil, -styre
kanskje  
kanslar ein
kant ein. kantut
kaos eit
kapell eit
kapellan ein
kapital ein
kapitel eit
kapp eit. i kapp. kappeta, -køyra
kappsag ei
kapsel ein
kaptein ein
kar ein; -mann
kar eit
kar eit. -mann
kara i elden, i hop
karaffel ein
karakter -istikk, ein
karamell ein
karantene ein
karavane ein
karbol-syre ei
karbonade ein
karda ull
karde ei
karikatur ein
karikera (a el. te)
karjol ein. -skyss
karnapp eit
karneval eit
karriére ein
karsleg  
kart ein (eple-)
kart eit. -bok
kartong ein
karusell ein
karva . karva blad
kaserne ein
kashmir eit (fint ty)
kasjott ein
kaskett ein, utt: kasjett
kasse ei
kasserar ein
kasserolle ein
kastanje ein
kaste ein
kastell eit
katalog ein
katalogiser (a el. te)
katarr ein (hals-)
kategori ein
katekisme ei
kateter eit; lærestol el. med. urinrøyrssonde
katolikk ein
katt ein. ei katte
kaup eit; -a (er, te) el. kjøp, eit; -a (er, te)
kaupskål ei
kausjon ein
kautsjuk ein: gummislag
kavalér ein
kavaleri eit
Kazakhstan land i det tidlegare Sovjetunionen, no uavhengig frå Russland_.
kei (tt); -a, sjå keik (t); a
keid (-a) seg. keidsam
keik ein. keik (t) keika : bøygja attyver
keim ein: avsmak
keip ein
keisar ein
keiv -eleg, -hendt (el. vìnstrehendt)
kidja el. kjea
kidle ei
kidling ein
kika (i, ei, i; el. a)
kikar ein
kikja (er, te) av hoste
kila . ein kile
kilevink ein
kime ein: liten lund
kimære ein (ei)
kingel ein, fl. kinglar
kingelvev ein
kink ein; -a
Kinn  
kinn ei el. eit
kinna smør
kinne ei
Kinsarvik i Hardanger
kiosk ein: bladbu, ei
kipe ei
kipen og-, glad. kipnast
kiper ein: “bødker"
kippa (te): rykkja
kirsebær eit el. kissebær
kirurg ein
kis ein (svovel-)
kiste ei
kistel ein (fi. kistlar): skrin
kita . kitug, kitla el. kisla . kitlug el. kislug
kitt eit. -a
kiv eit; -a.; -st
kjake ein
kjaksa  
kjamsa  
kjangel eit; -a
kjapp (kjapt)
kjav eit. a
kje sjå ikkje
kje eit, el. kid
kjea el. kidja
kjea : gå seint
kjede ei
kjeft ein; - a
kjegle ei
kjekla : tretta
kjeks ein
kjekse ei. rang-
kjél ein
kjelde ei
kjelke ein
kjellar ein
kjelle ei: kvinne
kjeltring ein
kjem av koma
kjemba (er, de) el. kjemma
kjemi ein. kjemisk
kjempe ei
kjend (kjent)
kjendmann ein
kjendsfolk fl.
kjeng ein: jarnkrok
kjenge ei: bolle
kjenna (er, de)
kjenning ei
kjenning ein
kjennskap ein
kjensel ei (draga k. på)
kjensle ei
kjepp ein
kjeppast(e  
kjer eit
kjerald eit
kjerne ein
kjerr eit (=kjørr)
kjerre ei
kjerre ein: rust, holt
kjerring ei; av karing, opph. Frå hebr. Ordspel; Nynorsk variant av “manninne” heb. isja
kjerteljos eit
kjertesvei ein
kjerub ein
kjerva eit kjerve (lauv-)
kjesa (te): ysta. ein kjese. -gras, -ost
kjesla el. kjetla
kjesling ein el. kjetling
kjesse ei: korg
kjetla : få ungar (um kjetta)
kjetling ein: kattunge
kjettar ein. -skap, ein
kjette ei
kjetting ein
kjevle eit (bakster-)
kjole ein
kjos ein: vik; lund
kjosa (y, au, o): velja
kjukling ein
kjæla (er, te); kjæle, ei
kjæla  
kjær (t); -leik , ein. kjæraste, ein
kjæra (er, de)
kjæremål eit
kjæta (er, te)
kjæte ei
kjøe ei (aurekjøe) bokm. ørekyte; parasittfisk av karpefamilien, vert ikring 10centimeterlang.
kjøkemeister ein: visevert, toastmaster
kjøken eit el. kjøk, ein
kjøl ein
kjøla (er, te)
kjøld ei
kjøle ei
kjøle eit (t. d. austan-)
kjølen vind
kjølsleg  
kjøm (sein-, fram-)
kjømast (est, dest): mogna
kjømd ei
kjøme eit (av-, etter-)
kjøn (t): klok, stolt
kjønn sjå kyn
kjønrøyk ein
kjøp eit. -mann, -stad. -a (er, te)
kjøra sjå køyra
kjørel sjå kjerald
kjørr (kjørt): roleg. sjå kyrr
kjørr ei (bjørke-)
kjørra  
kjøt eit. godt kjøta
kjøtmeis ei
kjøtt sjå kjøt
kjøva (er, de); -st
kladd ein. kladda
klage ei
klaka ein
klake ein
klammer sjå klomber
klander eit. klandra
klapsa  
klar sjå klår
klarinett ein
klasse ein (el. ei)
klatra : arbeida dårleg. ein klatresmed
klatt ein
klatta  
klatter eit
klausul ein
klauv ei
kleber ein (-stein)
klegg ein, fl. klegger
kleia  
kleima (er, de)
kleime ei
kleis kleismælt
kleiv ei (fl. kleivar)
klekk (klekt) ='-kløkk
klekkja (er, te)
klembra  
klemma (er, de)
klemme ei
klén (t)
klengja (er, de)
klengjenamn eit
klepp ein
kleppfisk ein, el. klippfisk
klerk ein
klessa (e, a, o): smella.
klessa (er, te): festa; slå. klessen
klett ein
kleve ein: kove
kli eit (rug-)
klikk ein
klikka  
klina (er. te)
kling el. klining ein
Klinga i Nord-Trøndelag
klinga (i, a, u)
klinikk ein
klining el. kling, ein
klinka  
klipp eit el. klypp
klippa (klipte) e~. klyppa
klippar ein, el. klyppar
klippfisk ein, el. kleppfisk
klisjé ein
kliva (i, ei, i)
klo ei; fl. klør
kloakk ein
klokkar ein
klokke ei
klokkeslett eit
klomber ei, fl. klombrer. klombrut
klopp ei
kloroformera (a el. te)
klosett eit
kloss innpå
kloster eit
klote ein
klovna  
klubb ein
klubba  
klubbe ei
kluft ei
klump ein; -ut
klumsa : gjera mållaus
klunger ein
klunk ein; -a
kluns ein: klump
kluss eit. -a
klut ein
klutra  
klutter eit
klyftig klok
klykkja (klykte): ringja
klypa (er, te)
klype ei
klypp eit, el. klipp
klyppar ein, el. klippar
klyva (y, au, o)
klyver ein (eit segl)
klyvfisk ein = kleppfisk
klæda (er, de) el. klæ (r, dde)
klæde eit
klædnad ein
klær av å klå
kløkjast (est., test), av klok
kløkk (kløkkt): mjuk, veik
kløkka (ø, o, o): verta kløkken, kløkksam, hugmjuk
kløkkla (er, kløkkte): gjera
kløkksam (hugmjuk)
kløna (er, te): slå klørne i
kløv ei, f1. kløvjar el
kløver ein (gras)
kløver  
kløvja  
kløysal ein
kløyva (er, de)
klå (klær, klo, klege) (dde)
klåe ein
klår -na
klåtre ei
klåve ein
knagen  
knagg ein
knapp ein
knart ein. a
knatt ein
kne eit-, -brok. -s-bot, ei
knea  
kneggja  
kneik ein
kneikja (er, te); bøygja attyver
knekka (e, a, o)
knekkja (er, te): brjota
knekt ein, el. knikt
knelte ei: knipe
knep eit
kneppa (er, knepte)
knerta (e, a, o): knetta
kneskjel ei
knetta (e, a, o)
knikt ein el. knekt
knip ein
knipa (i, ei, i)
knipe ei
knipla  
knippe eit
knipsa  
knisa : smålæ
kniv ein, -skaft, eit
knjosk el. knosk el. knusk, ein
knòda (er, de). knodtrog, eit
knòde ei
knok ein (fenad-)
knoll ein
knotre ei
knott ein
knòva : trykkja, eg skal - deg (leggja seg oppå og trykkja ein ned i bakken, i ein slåsskamp el. l.)
knua . knue, ein
knupp ein
knurra  
knusa (a el. te)
knute ein
knutt (russisk)
kny (r, dde): mukka
knysta (er, e): knetta
knyta (er, te)
knøten: ein
koalisjon ein
kobbe ein = sel
kodde ein: pute
koff ein (farty)
koffardi ~s, handelsferd, av kopfardi, kauparferd
kogg ein (farty)
kohesjon ein
koie ei = kote
kokett Nett, freidig, frekk,
kokettera (a el. te)
kokk ein
kokos-not: hardt nataslag frå sudhavet
kokra :
koks (ein) og steinkol
koks ei (skål)
kol eit; -a
kolde ei: forkjøling
koll ein
kolle ei (fløyte-)
kolle ei: kollut kyr
kollega ein, fl. -er
kollekt ein: kyrkjebøn
kolli eit
kollisjon ein
kollsigla (er, de)
kollut  
kólna : verta
kolonisera (a el. te)
koloritt ein
koloss ein. kolossal
kolportasje ein
kolportør ein: omreisande selgjar
kolv ein
koma (kjem, kom, kome)
kombinasjon ein
kome ei
komedie ein
komet ein
komfyr ein
komikar ein
komikk ein
komité ein
komma eit og fl.
komma sjå koma
kommagar fl.: samesko
kommandant ein
kommando ein
kommentar ein
kommers ein
kommersiell  
kommisjon ein
kommissær ein
kommode ein
kommune ein
kommunikasjon ein
kommuniser (a el. te)
kompan ein. El. kumpan (gjerne fylgjesvein i skurkestrekar)
kompani eit
kompanjong ein
komparasjon ein
kompass ein
kompensasjon ein
kompetanse ein
kompetent  
komplement eit
komplett  
kompletter (a el. te)
kompliment ein
komplisera (a el. te)
komplott eit
komposisjon ein
kompott ein
kompress ihoptrengd
kompromiss eit
kompromitt (a el. te)
kondisjon ein
konditor ein
kondolanse ein
konduite ein
kone ei
konfeksjon ein
konferanse ein
konfesjon ein
konfidensiell  
konfirmant ein
konfirmasjon ein
konflikt ein
konfusjon ein
kong Haakon, Olav, Harald, Sigurd, Sverre, Inge, osb.
konge ein; -brev, -laus, -rike; kongs-barn, -emne. -gard, -stol, -sæte, -ætt
kongle ei
kongress ein
kongro ei: vevkone. -vev
Konjakk druvebrennevin laga utanfor Cognac-området, oftast utanfor Frankrike, etterlikning av Cognac
konjakk ein
konj. ein
konjunktur ein
konklusjon ein
konkurranse ein
konkurrent ein
konsekvens ein
konsentrasjon ein
konsept ein
konsesjon ein
konsignasjon ein
konsis  
konsoll ein
konsortium eit
konstabel ein, fl. konstablar
konstitusjon ein.
konstitusjonell  
konstruksjon ein
konsument ein
kontor eit
kontraksjon ein
kontreadmiral ein
kontroll ein
kontroller (a el. te)
konvensjon  
konventikkel ein
konversasjon ein
konvolutt ein
konvulsjon ein
kooperasjon ein
kop einein som koper.
kop eitein flokk som koper
kopa (er, te): glo
kopar ein. -kjél
kopla  
kopp ein
kor -leis
kor ein el. eit
koral ein: salmetone
korg ei
korgje Eg fann ikkje korgje
korint ei (ein)
kork ein el. ei. korka
korkje Per eller Pål
korlege ei = korlægje, eit
korleis  
korlægje eit roleg liggjing
korn eit. -band
kornett ein,
kornmo(e) ein : ljonskimt
kornstål eit
korp ein: ramn
korporasjon ein
korpulent Tjukk, overvektig
korrekt  
korrektur ein
korrekturlesing Rettlesing av tekstar for å finna feil og fjerna desse
korrespondanse ein
korrespondent ein
korridor ein
korrigera (a el. te)
korrupsjon ein
kors eit, sjå kross, ein
korsett eit
korso (kor som er)
kort eit (brev-)
korter eit (1/4 time) el. kvarter
kortleik ein
koryfé ein
kos ein: stemneleid
kòs ei: dunge. a
kosakk ein el. khazak, soldattropp for den russiske czaren, eig. Frå Kazakhstan
koseleg Hyggjeleg
kosmopolitan ein
kost (kvost), ein; -a.
kost ein. hus og -
kosta  
kostal  
kosteleg kostesam
kosteskaft eit
kostnad ein
kostyme eit
kòt eit
kóte ei (el. koie). tømmer
kotelett ein
kotiljong ein
kott sjå kòt
kov eit: kvæv
kòve ein: lite rom
kovna : forkoma
krafsa  
kraft ei; -ig
krage ein
krake ein
krakk ein
krakk eit
kram ~ snø
kram gripa
kram eit el. kråm -bu, ei
kramkar ein
kran ei
krangel eit krangla
krans ein
krapp (krapt). -sjø, ein
kreditera (a el. te)
kreditor ein
kreditt ein
kreft ei (sjukdom)
kregde ei (sjukdom)
krék eit
kreka (e, a, e)
krekle ei
krekling ein
kreksen tver
kremma (er, de): gjera
kremmar sjå, kræmar
kremta  
krengja (er, de)
krenkja (er, te)
kreppa (e, a, o): kropna
kreppa (er, te): klemma
krevja (krev, kravde, kravt)  
kri (r, dde): bala
krig ein. krigsmann
krike ein: krok
krille ei= kregde
kriminell  
krimsa : krota
kring ein, ikring
kringel ein; fl. kringlar
kringle ei
kringmælt  
kringum  
krins ein
krise ein el. ei
kristen Ein som trur på Bibelens Gud – og på Jesus
kristendom ein
kristna  
krit eit. krita : skriva med krit
krita å skriva på borg, kreditt, kr(ed)it(er)a
kritikar ein
kritikk ein
kritisera (a el. te) kritisk
kritla  
kritt sjå krit, eit
krjupa el. krypa (y, au. o)
krok ein. -nasa. krokut
krokketspel eit, el. Croquet
Krokkleiva Stad på Austlandet
krokodille ein
krone ei (mynt)
kronometer eit
kropen av krjupa
kropna  
kropp ein: lìkam el. likam
kroppen av kreppa, ihopkrøkt
kroppsleg  
kross ein. -ferd, ei
krossa  
krossmess ei
krubbe ei
kruka (er, te)
kruken  
krukke ei
kruksen  
krull ein; -a
kruna el. kryna (er, te)
krune ei; kongekrune
krus ei el. eit
krusifiks eit
krusken  
krusla . krusling, ein
krut eit
kry (r, dde)
krydd eit, el. krydde, ei
krykkje ei
kryl ein; -ryggja
krymta = kremta
kryna (er, te) el. kruna
krypa el. krjupa (y, au, o)
krypling ein
kryss eit
kryssa  
krystall ein
krytje ei (måsefugl)
kræde ei (=kjøe)
krækjebær eit, el. krekling, ein
kræl ein; -a
kræmar ein
krær fl. av krå
kræsa (er, te): vera kræsen
kræv dugleg. -leik
Krødsherad  
krøke eit
krøkja (er, te)
krøkle ei
krønik ei
krøpling ein el. krypling
krøter eit
krå ei: fl. krær
kråke ei
kråm eit el. kram
kråna  
kråt eit; -a
ku ei; fl. kyr, b. f. kyrne
kua : trælka; undertrykkja
kubikk-mål eit
kuffert ein
kufte ei
kul ein
kulde ein
kule ei
kulisse ei
kull eit (og k n)
kulminasjon ein
kulminera (a er te)
kultur ein. kulturell
kumar ein: knupp
kumla  
kumle ei
ku-nepe ei
kunna (kan el. kann, kunde, kunna)
kunne ei
kunngjera  
kunnig  
kunnskap ein
kunst ein el. ei
kunstig  
kunt ein: fletta skreppe
kup eit (stats-)
kupé ein
kupong ein
kuppel ein, fl. kuplar
kura (er, de)
kurant  
kuriositet ein
kurla . ein kurle
kurr (kurt): roleg
kurra , um orren
kurs ein
kurtasje ein
kurv ein: pylse
kurva : skrukka
kusme ei
kusymre ei
kuta (er. te) : springa
kutyme ein: skikk
kuv ein: rund topp. kuven
kuvending ei
kuvert ein
kva vil du?
kvadrat eit
kvae ein = kvåde, ei
kvaksalvar ein
kvalifikasjon ein
kvann(e) ei. kvannjol, ein
kvar for seg
kvarandre  
kvarda : setja kvarde (ein) på
kvardagsleg  
Kvarhelst  
kvarm ein. Augne-
kvartal eit
kvartel eit
kvartett ein
kvass Skarp, ~kniv
kvat livleg. kvatna
kvatstein ein: bryne, el. kvasstein
kvavna : forkoma
kve ei: inngjerde
kveda (e, a, e)
kvede eit
kvefs ein
kvei ein, kveikja (er, te). kveike, eit
kveikjing ei
kveiksle ei
kveita el. kveitefiske
kveite ein. -mjøl
kvekk ein
kvekka (e, a, o). kvekken, = kvekksam: redd
kvekke eit: skræmsle
kvekkja (er, te): skræma
kvekkjeleg som kvekkjer
kveld ein; -sete, -sol,-svæv kvelds-mat, ein
kvelda . kvelding, ei
kveldsskingle skinnvengje, flaggermus
kvellmælt  
kvelp ein; el. kvalp: hundunge
kvelv ein = kvelving, ein
kvelv eit
kvelva (er, de)
kvelving ein
kvemlei(d) keidsam
kven  
kvende eit. kvinne
kveppa (e. a, o.)
kverka  
kverksvull ein, = kversill, ei
kvern ei; fl. -ar
kverv (t)
kverva (er, de): venda eller forsvinna
kverva (le, a. o)
kvervel ein
kvessa (er., kveste)
kvestor ein
kvetja (kvet, kvatte, kvatt) kvetjing, ei
kvi og kvifor
kvi(d)a (er, dde)
kvide ei: uhug
kvidefull  
kvige ei
kvik (t). -leir, -sylv. a
kvikende eit
kvikna  
kvila (er, de)
kvild ei
kvina (i, ei, i)
kvinka  
kvinne ei
kvinnfolk eit
Kvinnherad i Hordaland
kvist ein; fl. -er
kvitel ein; fl. kvitlar
kvitflekkut  
kvitra  
kvitsunn ei: pins; -dag, -helg
kvitt vera .~ eitkvart
kvitveis ein, el. -vise, ein
kvæm (t): lett å koma til. -leik, ein. Kvæme (sam-), eit
kvæn ein
kvæsa (er, te)
kvæv eit: kov
kvæva (er, de)
kvåde ei = kvae, ein
kyklop ein .
kyle eit og ei
kylla (er, kyllte): styva
kylne ei: turkestove
kyn eit
kynde eit: natur
kyndelsmess (2. febr.)
kyndt (god-)
kyngja (er, de)
kynikar ein
kynna (er, kynte): kunngjera
kyrkja (er, te): klemma
kyrkje ei
Kyrkjebø i Sogn
kyrna (er, te): mognast (um korn)
kyrr (kyrrt): roleg. Olav Kyrre
kyrr = kurr
kyrtel ein; fl. kyrtlar
kyrva (er, de) = kjerva
kyss ein. -a (er, kysste)
kyta (er, te)
kyva (er, de) seg i hop
køy ein. -a
køyne ei
køyr ein
køyra (er, de)
køyrsle ei
køyse ei (huva)
køyte ei
kål eit og ein; -hovud; gjera kål på
kångurvev kingelvev
kåpe ei
kåra  
kåre ein: vindpust; sabel
kåseri eit
kåsør ein
kåt -na