Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nabb ein
Nabob ein: indisk styresmann
nadd ein
nafta ein. -lin, ein
nagl ein, fl. negler
nagla . ein nagle
nagla (er, de) = nagla
naken  
nakke ein
nakkegrop ei
namn eit. -gjeten, -kjend, ein namne (samnemnd)
Namsvatn  
Napp eit. nappa
Narr eit (ein) narra
Narreskap ein. narrevoren
Nasaréar ein: Frå landsbyen Nasaret, serskilt om Jesus, men òg om kristne i den fyrste tid.
Nase ein = nase el. nos, ei
Nasjon ein. nasjonal
Nask a
Nate (av n6t) -hams, -skog
Natrium eit
Natsirear ein: Person som hev underlagd seg ein lovnad, og korkje klypper hår eller skjegg fyrr lovnaden er fullførd (sjå Hårfagre, Harald)
Natt ei, fl. netter el. næter
Nattverd ein
Natur ei el. ein
Naturalisera (a el. te)
Natyrell eit
Naud Ei, -synleg, -synt
Naudbeda be lenge, tigga, trygla
Naudfin sers fin
Naudgod sers god
naudleg  
Naudstira nidstira
naust eit
naut eit
nauv (t): knapp. nauva
nav eit
navar ein, fl. navrar
navigasjon ein
navle ein
near Månen er i -
nebb ein el. eit.
Ned -e
Nedan -for, -til I
Nedburd ein
Nedbør sjå nedburd
Nede i
Nederlag eit
nedre  
Nedre Eiker  
nedst  
Nedstrand i Rogaland
Nefs (-t), el. nifs (t): fæl
negativ Nedsetjande i tale og haldning, matematisk: på minussida
neger ein , fl. negrar
neimen  
neisa (er, te): spotta
neitta  
nekk ein (fl. nekker): reinskalv
nekrolog ein
nekta
nektar ein
nekting ei
nellik ein
nemesis ein: ultimativ fiend
nemna (er, de)
nemnar ein
nemnd ei: komité
nemne eit (til-, ut-)
nenna (er, nente). nenne, eit: mo?
nepe ei
nepen næm, mottakeleg, flink, (ikkje immun)
nerk ein: styrke
nerve ein (ei). -sliten
nes eit
neskonge ein
nesle ei, el. netle
Nesseby i Finnmark
Nesta (er, e): hekta
Net eit: garn. -la seg
neter fl. av not
netje ei: feitt-lag
netle ei, el. nesle, brennett no
nett -hendt, -leik
nett sjå net, eit
netter el. næter, fl. av natt
netto  
nettupp  
neve ein. -helsast, -takast
never ei, fl. nevrar. -krukke, -tak
Newfoundlender ein
ni tal
nibbe ei (berg-)
nid Eit, -vise, -ord, -stong
nid-beda -gråta, -stira
niding ein: illgjerningsmann -skap
nidsk  
nidsverk eit
nifs el. nefs
nigja
nihilisme ein: filosofi som trur at alt vender attende til ingìnting. Sjå Nietszche, Friedrich
nihilist ein
nikk ein. -a
nikkel ein -(metall)
nikotin ein
nise el nisje, ein (ei)
niss ein: tév
niste el. nisteskreppe, ei.
nit eit: styng
nitroglyserin ein
nittan tal
Nittedal i Akershus
Nitti tal
Nivellera (a el. te)
Nivå eit
Njosa el. nysa (y, an, o)
Njosna ("stikka nasen i" i tydinga finna ut ting) sjå og: spæja
Njota el. nyta (y, au, o)
Njupe el. nype, ei
Njupetorn ein - klunger
no  
nobb ei
nobel  
Nobel-instituttet  
Noda eit = nysta
nogg eit
nok vel ~
nokke ein: jarnkrok
noko  
nokoleides el. nokoleis
nokolunde  
nokon (hok. nokor el. noka, inkjek. noko, fl. nokre)
nokon stad
nokosinne  
nomade ein
nomen stiv
nominell  
non Eit, nonsmat, ein
nonne ei. eit nonnekloster
nor eit: sund, -straum
nord sjå nordan
nord og sør
nordan -for, -fyre, -til
Nord-Audnedal på Vest-Agder
Nord-Aurdal i Oppland
Norddal på Møre
Norddøl ein (frå, Norddal)
Nord-Frøya i Sør-Trøndelag
Nordkapp Nordlegaste punktet i Noreg, på Magerøya
Nordkyn  
Nordland fylke
Nordlending ein
Nordlyse eit
Nordmann ein
Nordmarka  
Nordre el. nørdre
Nord-Trøndelag fylke
Nord-Varanger  
Nord-Vågsøy i Sogn og Fjordane
Norìg Norge
Normandie  
Normannar fl.
Norne ei
Norrøn (t)
norsk  
nos (ò) ei fl naser= ein nase el ei nase Utvekst midt i andlitet
nót ei., fl. nøter
nòt ei, fl. neter. nateskog
note ein
notis ein. -bok
notre ei
nov ei
novelle ei
novise ei
nubb ein. - a
nugg eit. - a
nukk ein. stå i -
null ein. -punkt
numedøl ein
Numidia Eldre namn på eit landumråde i Nord-Afrika
Nummer eit
Nuntius ei
Nusla  
Nussa  
Nut ein
Nuv ein: rund koll
Ny (tt). -bære, -brot, -fiken.
Nya upp
Nyanse ein
Nyggja (y, o, o). nyggjing, ei
Nygle ei (i båten)
Nying ein: bål
Nykel ein lykel
Nykk ein, -er (i vatn)
Nykk ein, fl. -ar
Nykkja (er, te). nykkjing, ei
Nykle ei = lykle
nyleg  
nylende eit
nype el. njupe, ei
nyra eit, fl. nyro (el. ei nyre)
nysa el. njosa (y, an, o)
nyss ein
nyst = nyleg
nysta eit, fl. nysto (el. eit nyste)
nyta el. njota (y, au, o)
nytta  
nytte ei (eit)
nytteleg nyttig
nyva (er, de) seg
nyve ei
nyvje ei: lite horn
nyår eit
nækja (te): gjera naken
næla (te): sauma
næm (t)
næma (er, de)
næmare næmaste, av nær
næme eit
næming ein
nær -are, -aste
næra (er, de): føda.
Næring ei
Nærkone = jordmor
Nærma og nærra
nærsøken  
næst  
næste ein
næter el. netter, fl. av natt
nøgd av nøgla
nøgd ei
nøgg ein: kvekk. Nøgga (ø, o, o)
nøgja (er, de) seg
nøgje og vel
nøgje eit
nøgjen (nøgi, nøgje, nøgne)
nøkkelost ein
nøktern  
nøle ei (stort trog)
nøra (er, de)
nørding ein (land-, vind)
nørdra seg (um. vinden)
nørdre el. nordre
nørdst Lengst mot nord
nøtt fl. nøtter, sjå nåt, ei
Nøtterøy på Vestfold
Nøyda (er, de)
Nøydd av nøyda; drive med makt, tvinge, presse ; yvertala
Nøyta (er, te)
nøytral  
nøytrum eit
sjå no
(r, dde)
nåbleik likbleik
nåda : syna nåde
nåde ein
nådig (t)
nåe ein: dauding
någauk ein
nål ei
nåljos eit
nåm eit (land-)
når  
nårisle ei (sjukdom)
nåsfall eit: nødsfall
nåtla