Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

La lar, sjå lata
La el. lagde, av leggja
Labb ein. -a
Lad Eit; lada (er, de) el. la (r, dde) ladd, ein. -a
Lading ei ladning, ei el. ein (last)
Laft ei el. eit. -a. laftebygning
lag -rett, -ting, -verje
Laga . so laga
lagasild  
lage vera av lage
lage han er liv lage
lagleg  
lagnad ein
lagom lagleg
lakan eit
lake ein
lakk eit. -a
laks ein
lam (t)
lamb eit el. lam, (b. f. lammet). fl. lomb, lamba lemba (-mm-)
lampe ein og ei
lamra : skramla
land eit. -bær, -dag, -draga, -drott, -farsott, -feste,-kjenning, -krabbe, -kunne, -liggjar, -livd, --mælar, -mæling, -nåmsmenner -troll, -veges, -vern, -vernsmann, -vinning
landnørding ein: -austvind
lands -bunad, -fader(leg), -kjend, -kyrkje, -lut, -lyd, -mann, -medel, -skikk, -skipnad, -styre, -svikar, -ære
land-synning ein: søraustvind
lang -godfar og -godmor (oldeforeldre) -rei(d)es, -liva,- modig -samleg, -semd, -skalle, -slede, -veges
langeleik ein: strengeinstrument
langs  
lanterne ei
lapp ein. -a, tystykke
lapp ein: finn-, same.
Lappland sams nemning for Sápmi, sameland, gjeld både Noreg, Sverige, Finland og Russland
Lapskaus ein
Larsok (10de aug.)
Lasarett eit
laske ein
lass eit
lat lata seg
lata (lèt, lét, late)
laug Eit: a
lauk ein
laupa (er, te el. løyp, laupte, laupe el. lope)
laurdag ein
laus (t). lausgyre, ein
lauv Eit, -kjerve, -sprett (-ing) , -sigd.
Lauva . -ast
Lav eit
Lava (er, de), flytande vulkansk steinmasse
Le Eit: -bord. i le (livd)
Le sjå læ
Lea el. leda
Lealaus el. ledlaus
Led ei: side
Led ein (fl. leder). -laus, -mjuk, -mot, -vatn, -verk. ledug. ledut
Led eit: grind
Leda ei. lea
Leddik ein
Ledig (t)
Lefse ei
Legat eit
Legd Ei: legdefolk
Lege ei (senge-). lege doven, -kjær, -sår
Legervall eit
Legg Ein: fl. legger
Leggja (høg-)
Leggja (legg, lagde el. la, lagt) ~
legja (er, de): gjera låg
lei (tt) ei, sjå leid (t), ei
leid (t), ei
leida (er, de). leia (er, dde) -ast (dest)
leider ein: stige-leides el. -leies (bein-)
leiding Ei, ein
leie sjå lægje, eit
leiende eit el.. leidende
leiga (er, de)
leige ei
leik ein
leika  
leikende eit: snuningslekk
leir Eit; -fivel, -grunn.
Leire ei. leirut
Leis (so~)
Leist Ein; fl. -ar
Leita  
Leite eit
Leitt (lang~, raud~)
Leiva (er, de). leivning, ein
Lek leken, lekal: som lek
Lek og lærd. lekfolk
Lek el. leke, ein
Leka (e, a, e)
Lekam ein. -leg
Lekk ein (i ei kjede)
lekk sjå lek, ein, og adj.
Lekker (t)
Lekkja (er, te)
Lekkje ei
Lekse ei
Leksikon eit
Leksjon ein
Lekte ei
Lekter ein: førslebåt
Lel = likevel
Lem ein. -stove, kyrkjelém,
Lém ein: fl. Lémer [lemmer]
Léma  
Léma (stor~)
Lemend eit.
Lempa
Lemster stiv
Len eit
Lena seg attåt veggen
Lend ei
Lenda (er, e). lending, ei lende, eit: jord
Lending ein (nord-) lendmann, ein -lendsk = landsk (upp-, is-)
lendsk aust~, vest~, sør~, nord~
Lendt våt-. Myr
Lenestol ein
Lengd ei
Lenge lenger og lengst
Lengja (er , de)
Lengje ei
lengta  
lengting ei
lenkje ei, el. lekkje
lens lensa
lensmann ein
lentor fl.: skjemt
lentug  
lepe ein = lippe
lepja (lep, lapte, lapt) el. (um. katten)
Lepp ein= lapp
Lêr eit. -sko
lereft eit
lerke ei
lerketre eit: ogso: lerk
lesa (e, a, e).
Lesbe ei: homofil kvinne, avs. av. lesbisk, frå gresk, øya Lesbos.
leseleg  
Lesing lesnad
Lesja i Gudbrandsdalen
Leska
Lesnad ein
Lespa
Lessa (er, leste)
Lest ein (12 tunnor) fl. -er lester, ein:
Let ein, fl. leter. dags-. skifta leten
Lét fyrrt. av lata og låta
Lét not. av lata
Leta . -leta (blå-)
Léte ei, av lat. leting, ein
Letna  
Lett -a. Lettleg
lett sjå le- ein
lette ein
leva (er, de). leve-brød, -måte
lever ei
leveranse ein
levitt ein
li el. lid, ei: hilding i naturen
lida (i, el, i)
lidande (god-)
lideleg  
liding ei
liggja (ligg, låg, lege)
liggjing ei
lik eit. -ferd, ei
lika  
like ein
like eins , like fullt, like sæl, like vel
likende eit
likevel  
likjast (est, test)
likka : leda
likleg  
likso  
liksom  
liktå Ei, -fl. -tær
lilje ei.
Lilla : hjala
Lind ei
Linda : binda med linde, ein
Lindra  
Linerle ei
lining ein
linjal ein
linn (lint). ~salta, ~vér
linnea ei
linnorm ein
linse ei
lippe ei
lirka  
lisitera (a el. te): setja burt
Lista ei
Lit ei (tillit)
Lit ein (i siste liten)
Lita (er, te) seg med
Lita (i, el, i) på ein
Litani eit
Liten (liti el. lita. lite)
Liter ein
Litevetta  
Litle -barnet, -tåi
Litle-Asia el. Vetle'-Asia
Litograf ein. -i, ein
Litterat ein
Litteratur ein
Litterær ~t; um Det som gjeld Det skrivne ord
Liturgi ein
Liv eit.
Liva (er, de): spara
Livgjord ei
Livhætt livsfårleg
Livmykjen livleg
Livna : få liv
Livnad ein
Livvakt ei
Ljo ei, og ljohøy, eit: nyslege høy
Ljod ein el. eit, -a
Ljom Ein, -a
Ljon eit el. lyn
Ljona el . lyna (er te.)
Ljore ein
Ljos (t)
Ljos eit
Ljoske ein
Ljosna  
Ljoster ei, el. lyster
Ljostra el. lystra
Ljot stygg. ljotna
Ljota (lyt, laut, lote)
Ljuga el. lyga (y, au, o)
ljugar ein, el. lygar, lygnar
ljuvleg yndeleg, herleg
ljå ein, fl. ljår
lo Ei, -sliten, klæde
lo (r, dde): røma
lo fyrrt. av læ
lod ei (tore-)
lodd eit
lodde ei (fisk)
loddrett el. loddbeint, skriveretning for kryssord
lóden lodnast
loff ein (brød)
loffa : venda til vinden
loft eit
log ein: væske
loga : brenna. ein loge
Logen t. d. Gudbrandsdalslogen
Logg ei (på ei bytte)
Logg ein (til sjøs)
Logikar ein
Logikk ein
Logn ei (t), -i
lojal  
lok eit,
loke ei
lokk ein (hår-)
lokk ein. -a
lokk eit: sjå lok
lom ein
lomme sjå lumme
lomvær ein (frå Lom)
longe ei (fisk)
longo han er l. komen, el. longe.
Lòpen stivna
Loppa  
Loppa i Finnmark
Loppe ei
Lorgnett ein
Lorje ei: pråm
los eit: løysing: losa
lós Ein; -a
losje ein
losjera (a el. te)
losji eit
losliten  
losna  
losta bjørk
lót eit (god-)
lott ein, -fl. -er, sjå lut
lotteri eit
lov ei el. ein. -gjevar
lov eit
lova  
lovart vindsida
lovleg  
lovnad ein
lovstad ein
lua : lyda (st)
lufsa  
luft ei
luger ein: tysk pistol, sers kjend for sin finmekanikk (som ofte gjorde våpenet ubrukeleg i sandøydner)
lugg ein. -a
lugom (t): lagleg
lugår ein
luke ei
lukkast el. lykkast
lukke ei, el. lykke
luksus ein
lukt beint (l. i vatnet)
lukt ei: ange, snik
lumme ei
lumpen tjukk
lumren  
lund ei: måte
lund ein: melodi
lund ein: skog, allé
lunde ein (fugl)
lune ei
lunefengen  
lunge ei
lunka
lunke ein: liten varme
lunn ein
lunna . leggja i lunne,
lunnar fl. el. lunnende, eit: fyremun, ~i, med lur, og lunnar)
lunne ein: stopel
lunsj ein: fyremiddagsmat
lunte ei
lunut  
lupe ei: auke-glas
lur ein
lura (er, de)
lurk ein
lurra og lyda
lurve ei. Lurvehette, ei. Lurveleg,, lurvut
lus ei, fl. lyser
Luster i Sogn
Lut Ei: -fisk. Luta
Lut ein, fl. luter el. lott, ein, fl. lotter. luta ut. lutbrev, eit
Luta (er, te): bøygja seg
Lutfisk ein
Lutt ein: musikkinstrument
Luve ei
Ly (lytt). ~vér.
Lyd (t): godt høyrande
Lyd ein (hus-, ung-)
Lyda (er, de). -st (dest)
Lydbær som ber lyden langan leid
Lydig el. lydug
lydt av lyd
Lyfta (er, e)
Lyfte eit: det som ein lyfter
Lyga (y, au, o) el. ljuga. ein lygar el. ljugar
Lygn ei
Lygna (er, de), av logn
Lygnar ein
Lygne ei
Lykel ein, fl. lyklar
Lykkast el. lukkast
Lykke ei. el. lukke
Lykkje ei
Lykle ei (på el geit)
Lykt ei
Lyn eit, el. ljon, eit. Lyna (er, te) el. ljona
Lynde eit (hug-)
Lyndt (brå-, god-)
Lyng eit
Lynna (er, nute): gjera linnare
Lynsk = løynsk
Lyrikar ein
Lyrikk ein
Lys sjå ljos
Lys sjå ljos, eit
Lysa (er, te)
Lyse eit, t. d. nordlyse
Lyst ei
Lysta (er, e)
lysteleg  
lyster ei, el. ljoster. Lystra el. ljostra
lystig Kåt, vill,
lystra : lyda
lyte eit
lytt av ly
lyv eit: lindring. lækjedom
eit: lær, lo, lætt
= ly. -ast, -na
lægd ei: lagt lende
læger eit (te-, her-)
lægje Eit: (elve-)
lægra seg: laga eit læger (for notti).
Lægre lægst = lågare,
lækja (er, te). Ein lækjar. lækjedom, ein
læna : verta læ
læra (er, de)
lærd lek og lærd
lærdom ein
lære ei
lærefader ein
lærenæm (t)
læsa (er, te), av lås
læst ein (på læsten)
læst not. av låst
læt not. av låta
læte ei (=læte, eit)
læte eit
løa (er, dde) el. løda
løe ei, el. løde
løgje eit
løgjen (løgi, løgje, fl. løgne). løgleg
løk ein (bekk)
løkja seg
løkke ei
løn el. ~sam
løn ein (tre) (lønne-)
løna (er, te)
løya , um vind
løyna (de). løynd, ei. løyndom, ein
løynsk = lynsk
løypa (er, te)
løysa (er, te)
løytnant ein.
løyva (er, de).
Løyve eit.
Låg ei (fl. læger)
lågast lengst nede
Lågt av låg
Låkt av låk
Låm ei
Låna (er, te)
Lås eit og ein
Låsa , å læsa
Låst (læst, lést, låst): syna seg som låst
Låt ein
Låta (læt, lét, låte)
Låten (blid-)
Lått ein. låtteløgje, eit
Låve ein