Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

ja visst stadfestingsumgrep
jabba  
jag eit. -a
jagjæve eit: jaminne
jakett ein, sjå sjakett
jaksa  
jaksle ein
jakt ei, el.
jakt ei: veiding
jalma : klinga
jam -aldring, -breid, -døger, -gamal, s. fr.
jamen Tviksspyrjande umgrep
jaminne eit
jamleg Til vanleg
jammer ein
jamn (jamt). jamna
jamnad ein (på jamnaden)
jamnan Til vanleg
jamne ein
jamning ei
jamra  
jamsides  
jamt av jamn
jamvel  
janitsjar musikar
janitsjàr ein soldat
jar(e) ein: rand. -a
jargon ein, el. sjargong
jark ein: fotblad
jarl ein. jarledøme, eit
jarn eit, el. jern
jarpe ein, el. jerpe (fug1)
jartegn ei: prov
jarv ein el. jerv (udyr)
jase ein = hare
jaska (la)
jatta : segja ja, - med
jau det er sant
je sjå eg
jeger ein veidemann
jeksel ein, el. jaksle
jekt ei (helst råsiglar)
jekt  
jern eit, el. jarn
jerpe ein, el. jarpe
jerv ein, el. jarv
jester ein: gjær
jesuitt ein. -isk Munkeorden innan den katolske kyrkja, skipa av spanjoren Ignatius de Loyola
jo ein (fiske-, tjuv-)
jobb ein. -a. -ar
jod eit
jol ei. -aftan. jolerei(d)ei
jolle ein
jomfru ei møy
jonglør ein. sjå sjonglør
jonsok ei
jord ei. -arbeid, -bær, - gods, -vette
jorda  
jordisk Av denne verdi, ikkje himmelsk
jordmor ei
jort ei(n); a . jortedyr, eit
jossa preika tull, el. i munnen på kvarandre
jotun ein
Jotunheimen Fjellkjeda i Noreg
journal ein. sjå dagbok
journal ein: dagbok –ist: bladmann, ein
jubel ein. jubla
jubileum eit
jugl eit: narreskap, falske smykke, glasperlor
juks eit; -a
jul ei el. jol
jula ein upp . juling, ei
jungmann ein
junker ein
jur eit, -ast: få jur
jury ein. -mann
jus ein
just no
justisminister  
justitiarius ein
justsom ”akkurat slik”, ”sossom”
jute ein, el. jyde (frå Jylland)
jutul ein, el. jøtul
jyde ein, el. jute
jypling ein
jysk Frå Jylland
Jæren ein jærbu
jævel ein. Jævleg
jøde ein: eig. Judear, idag nærtydingsord for israelitt, israelar
jøkul ein, fl. jøklar
jøtul ein, fl. jøtlar
jøya seg . jøye meg!
jåle ei
jålut Pyntesjuk