Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

bad eit,
bada  
bade ~gjest, ~hus
badstove Ei: tradisjonelt dampbad, badstovebad
bag Veske, frå norrønt: baggi
bagatell ein
bagge ein
bajas ein
baka  
bakar-omn ~svein
bakevje ei
Bak-India  
bakk (liggja bakk).
bakka  
bakke ein. bakkut
baklengs bakleng(e)s
baksa  
bakskut ein el. bakskott
bakster ein; ~bord, kjevle, ~deie
bakstrev eit
bakterie ein
bakveges Baklengs, motsett av framveges
bal Eit: strev
bala  
balanse ein
balderbrå ei (blom)
baldra  
balje ein
balkong ein: høgsval
ball ein; ~a
ball eit: danselag
balle ein (vare~)
ballett ein
ballong ein
balstyren Vand å styra
Bamble Kommune i Telemark
bambus ein. ~stav
bamse ein: bjørn
banan ein
band eit.
banda  
bandasje ein: bindsel
bandolær eit
bane ein el. ei
bane ein: daude
banevaktar ein
bangsa : gå tungt
banke ein
bankkasserar ein
bann eit: (~lysa ~setja ~ sett ~støytt. o. :ff.)
banna  
banning ei
bar eit (fure~ gran~).~lind. Ei bar adj. Sjå berr
barbar ein
barbér ein
bard eit (el. ein) kant, rand. b. på fat. elve­
bare sjå berre
barett ein (eit slag hatt)
barke ein
barlast ballast ein
barlind ei
barn eit, fl. born
barndom ein
barnelærdom ~uppseding
barnseng ei
barnsken  
barnsleg Oppfører seg som eit barn
barnsnaud Ei, føderier
barnsøl Eit, feiring etter fødselen er over
barokk (kt)
barometer eit
barrikade ein: gatestenge
bas ein, t. d. notbas
basar ein
basill ein
bass ein (tone)
basséng ett
basun ein (lur)
bataljon ein
batna  
baug ein (på farty)
bautastein ein
beda (bed, bad, bede) [be, ber]
bedd ein: fasttrødd møk
bede ~dag, bedehus
befal eit (i heren)
begge el. båe
beig ein: farang
beinbrot eit
beine ein: hjelp
beinka  
beinleides el beinleies, beinveges (direkte)
beis ein. ~a
beisl eit. beisla
beita (er, te)
beite ei: agn
beite eit benda (er, e)
beite eit. beitesmark
bek eit. ~svart. beka .
bekar ein: staup
bekk ein, fl. bekker.
bekkefar Ei naturleg renne for ein bekk
bekra mekra. ein
bekre Vér, ein
bekut  
bel eit, el. bi!
béla = fria. ein bélar = ein béle: friar
belg ein, fl. belger
belga i seg
Belgia Land i Vest-Europa: Hovudstad Bruxelles
belja  
bella (er, te) halda ut, tola
bendel ein, fl. bendlar
bengel ein, fl. benglar
benk ein, fl. benker.
benkefot ein
benkja gjeva sæte
bensin ein
bera (e, a, o)
berberiss ein. ~busk
bere ei (binne, hobjørn)
bere ei= bære (haust~)
berg ei (hjelp)
berg eit
berga . bergeleg
bergemillom Millom fjelli
berggylte ei
berging ei
berja (ber, barde, bart) slå, treskja
berkja (er, te)
berr ~arma, ~føtt, ~hovda (bert)
berre  
berserk ein
bésa ~fisla
beskøyt ein: skipskavring
besna verta betre
Bessarabia Landskap mellom Ukraina og Moldova
best  
best som  
beste ei og ein (godmor, godfar)
bestikk eit
beta . bete, ein
betong ein
betra ~st
betre ~enn god, mykje ~enn dårleg
beva  
bever ein el. bjor
bevergjel eit
bia  
bibliotek eit
bida (i, ei, i) finnast
bidig (kvar bidige grand)
bidlund ei: tolmod~
bidne eit: tøke
biff ein:
bigra hustra; smålæ
bikka  
bikkje ei
bil eit el. bel. Fyrebils, millombils
bila vanta
bilete eit
biljard ein
billeg billett ein
billion ein
binda (i, batt, u)
bindsel eit
bingse eit
binne ei
binne ei = bere)
biolog ein ~i
bisarr underleg
biskop ein. fl. biskopar, biskoppeleg
bisn ei
bisp ein= biskop. bispe­messe, ei
bit Eit ~jarn
bita (i, ei, i)
bitter Smaksart, som øl
biver biv, biber, ein: skjelv­ing. bivra, bibra
bivuakk ein: læger
bjart Skinande fager
bjelke ein
bjelle sjå bjølle
bjerk sjå bjørk
bjoda el. by (y, au. o)
bjor ein el. bever
bjore ein: trikanta stykke
bjug bogen, bøygd
bjølle ei. bjølleku
bjørk ei
bjørn ein
bjå høva (r, dde)
bjåleg  
blad eit
blada (er, de) el. bla (r, dde)
blaka flagra
blakk Fargeslag, som fjordhest
blakra bivra som blad
bland Bland anna, millom anna
blanda  
blandkorn eit
blankett ein
blasfemi ein: gudshæding
blaut (blautt)
bledja velja ut (bled, bladde, bladt) el. bleda (er, de)
blei ein, sjå bløyg
bleie ei, el. blæje
bleikja (er te)
bleikje ei
bleikjing ei
blekk eit (skrive~, jarn~)
blekka Småblåsa” slå til (e, a. o)
blekkja vera blakk, setja blekk (= blink) på eit tre (er, te)
blekta  
blemme ei
blengja (er, de)
blenk ein
blenkja (er, te)
blenkjing ei
blese ei: stripe: skalle
bletta halda seg, tola
blid blidka ~st. blidlåten. blidleg. blidna . blidsleg.
blik eitein bleik ljoske. blika . blikstill
blikra glimta
blind blinda
blingsa sjå skeivt
blink ein.
blinka  
blinksa bliva (bliv, bleiv. blive)
blistra el. plystra
bliva (bliv, bleiv. blive)
bliva drukna. Men bli (blir, blei, blitt) = verta, som er ~betre (bliv, bleiv. blive)
bljug el. blyg
blod eit.
blodga . blodig (~ug). blodut
blodmelte ei
blokk ei (vinde~)
blokke ei.
blokkebær eit
blom(e) ein.
blomkål ein
blomster ein, fl. blomstrar, blomstra
blòt eit (leggja i blòt)
blòte ein: blaut jord regn og våtvér
blotna verta blaut
blund ein.
blunda  
borre ein
bort sjå burt
borte sjå burte
bós eit. bosut (ó)
Bosnia land på Balkan: Bosnia Herczegôvina
boss sjå bos, eit
bot ei. fl. bøter. botferdig
botanikar ein
botanikk ein.
botn ein. botna
botsfengsel eit
bra godt
brake ein = eine
bramsegl eit
brand ein. brandut
bransje ein
bratt bratna  
bre ein (snø~, is~) (de)
bregda  
brei ~a, sjå breid, breida
breid (t) ~leitt, ~slede. breida (de). breidd, ei (vidd og b.). breidna
breidsle ei. breidslehøy
brekke ei
brengja (er, de) vrida
brenna (e, a, u)
brenna (er, de)
brennevin eit
brennkald  
brensle ei
brer (brørne).
bresel ~farga
bresje ein: hol i fest­ningsmur
brest ein, fl. ~er
bresta (e, a, o)
brét eit.
brett eit. bretta (er, e)
brev eit
brigade ein
brigda (a el. e). brigde, eit: liti endring
brigg ein (farty)
brike eit: herlegdom. briken. brikja (er, te)
brillor fl.
brim eit: bylgjebrot imot land
brim (prim) eit
bringe el bringbær, eit
brisa lysa. ein brising
brisling ein
Britannia ein brite. britisk; frå keltisk ”Prydain” via latin
brjosk el brosk. ein
brjost el. bryst. eit
brjota el. bryta (y, au, o)
brodd ein
broder ein, fl. brøder bror, brør
broderleg Som brøder
brok ei, fl. brøker
brokk eit: slit i røyrane
brokut Mangfarga, ulike kvalitetar
bronkitt ein
bronse ein
bror ein, fl.
brorskap ein
bróse ei (rose)
brosje ei: sylgje
brosjyre ein: flogskrift
brosk el. brjosk
brosme ei (fisk)
brotaleg  
brotna  
brott sjå brot, eit
bru ei
brud el. brur, ei
brudgom ein
brudlaup el. bryllaup, eit
bruk eit
bruka (a el. te)
brum eit: lauvknuppar, kumar
brun ei (t. d. augne~)
brun (t)
brune ein: brenning
brunke ein
brunn ein
brusa buska seg
brusa (er, te) og susa
brutl Eit brutla
bry (r, dde). bry, eit,
brydda (er, e) skjota brodd
brye ei
bryg eit.
bryggja ein bryggjar. eit bryggje­kjer. bryggjing, ei
bryggje ei
bryn eit sjå brun, ei
bryna (er, te) eit bryne
brynja ei. brynjeklædd
brynna (er, brynnte) gjeva krøteri vatn
bryst el. brjost eit. ~sjuk­dom
bryta el. brjota
brytja arbeida tungt
bræda (er, de) el. bræ (r, dde)
bræde eit (bok~)
bræka brækja (te) Stråla vilja ha (um småborn)
bræka  
bræla  
brær fl. (ei brå)
bræsa (er, te) steikja
brød eit
brøk ein. ~rekning
brøyta (er, te)
brå ei, fl. brær: augnehår
brå (tt) ~huga, ~vér. bråstana
bråden brædd, smelta. bråna
bråk eit. bråka
bråte ein. renning
bråte sjå brote, ein
brått av brå
bu ei
Bu (r, dde) eit
bubla el. bobla
buble ei el. boble
budeie ei
budsjett eit: rekneskap
bue bu, ein (t. d. fjord­bue, jærbu)
buen budd; parat, viljug; um kvende eller hodyr: som skal til å føda
bufór ei
buføra (er, de)
buk ein
bukett ein
bukk ein
bukka  
bukse ei
buksera (a el. te)
bukt ei. bukta seg
bul ein
bulder eit
buldra  
buljong ein
bulla  
bulle ei: buble
bulle ein (bann~)
bumme ei (niste~)
bumsa . bumsen
buna arbeida tungt
bunad ein
bundel ein
bunding ein. ~s-garn
bune ei: beinpipe
bung ein
bungut  
bunke ein
bunsa . b. fram
buntmakar Ein: pelstilverkar
búr ein: foster. búraku, ei burd, ein. mot~, til­
burkne ein (“bregne")
burt ~e. burtan, ~for
busa
buskap ein
buslit eit: fallitt
busserull ein
bust ei
bustad ein
butel ein, fl. butlar
by el. bjoda
bydnor fl.: kjerald
bye ei
bygd ei
bygg eit (korn) ~bygger, fl. (fjell~)
byggja (er, de). ein byggjar = ein bygningsmann. byggjefang, eit. ein byggmeister. byggjing, ei (arbeidet). bygnad (måten). bygning, ein el. ei (hus)
bygsel ei. bygsla . bygsle-brev, ~mann
byks eit. byksa (er, te)
bylgje ei
bylmen truten, ilsken
bynja (byn, bunde, bunt) dundra
byrd ei
byrde ei: stor (korn~, mjøl~) kiste
byrdel ein: haudfang
byrg stolt
byrja taka til.
byrjing ei
byrta (er, e) klåra upp. ein byrting
byrå eit. ~sjef, ein
bysja (bys, buste, bust) storma på, busa
byske eit (av busk)
bysta (er, e) setja bust på, kosta
byta (er, te). eit byte. ein byting
bytte ei
bægja (de) møta, hindra
bægje eit
bær eit
bær mann~, kyrkje~. bære, ei (haust~)
bærla av båra
bæsa (er, te) setja på bås
bæv ein (likskap, svip)
ein
bøddel ein, fl. bedlar
bøffel ein, fl. beflar
bøla seg (er, te)
bøle eit
bøling ein
bølt t. d. rom~, ein
bøn ei
bør burde, gjerningsord
bør ein: lagleg vind
Børsa i Sør-Trøndelag
børse ei
børt ein. Det er min børt no
bøta (er, te)
bøyg ein
bøygel ein, fl. bøyglar
bøygja setja band på
bøygja (er, de). bøygjeleg. bøygjing, ei
både og
båe ein (flu)
båe tvo
bål eit
bår ei (til å bera på). trille­
båre ei: bylgje. bårut
bås ein
båt ein. båtsman
b?ionett ein