Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

i ~fleng
i alle fall  
i alt  
i dag nemning for inneverande 24timar
i einom  
i fall (fall hev tonen); dersom, um, såframt
i ferd med eitkvart
i fjor ifjor
i fyrrgårs  
i gang  
i gjerde  
i grunnen  
i går nemning for fyrre dygnet frå 00:00 til 23:59
i hel ihel, ihel~frose,~slegen
i hende  
i hug men ihugkomen o. fl.
i kapp  
i kast med
i lag (vera i lag), samvære, selskap vere, gje, slå seg i l- med einkvan
i land  
i live  
i make  
i minsto  
i miss el. i mist
I morgon nemning for dei neste 24 timane, dygnet (proper)
i natt inatt
i orden  
i senn  
i so fall
i stad istad
i staden for  
i sund i sunder
i svevne  
i tunn  
i veg  
i vente  
i vår  
i år  
id ei: strev
idag nemning for samtida, generelt
idast (est, dest)
Idd i Østfold
ide ei: atterbere
idé ein
ideal eit
ideell Best, flottast
ideleg som hender jamt, som ofte tek seg opp att; eine og aleine, rein
idig trottig
idiot ein. Idiotisk: medisinsk nemning for sterk grad av åndsveikleik
idka : driva på
idrett sjå idrott
idrott ei. idrottsmann
idyll ein. idyllisk
ifall (i hev tonen), eit
iferd ei
ifrå  
igjen  
igjenom  
igle ein
Igul Piggsvin; sv. Igelkott
igår generell nemning for farne dagar
ihjå = hjå
ihop men ihopblanda o. fl.
ihug ein (ank). -e, ein
ikkje stundom avstytt til ‘kje: du må ‘kje, el. ikki, el. ikkì
ikorn eit
ikring  
il ei, fl. iljar: fotsole
ilag eit
ile ein. -tog
ilegg eit
ill (ilt). -bræe, ei, -bræen, -herveleg, -huga, -men, -tenkt, -truen, -tyo. fl. illa . Ille. illelæte, ei.
illojal Motsett av lojal, til å lita på
illuminasjon Ein, teikning, illustrasjon
Illuminati Løynd brorskap, opphaveleg skipa av Ignatius de Loyola, under namnet Alumbrados de Espagne (dei opplyste av Spania), gjekk under jordi, grunna inkvisisjonen, seinare nyskipa av tyskaren Adam Weishaupt, under namnet Bavarische Illuminati, dei bayerske opplyste.
illusjon ein
illustrasjon ein
ilogande eir. : brand
iloge ei: ilag
ilske ei. ilskast, ilsken, ilsleg
ilt av ill.
ilåt eit: sekk, pose
imbesill åndsveik
imillom  
imitasjon Ein: herming, etterlikning
immatrikulasjon ei
imorgon nemning for framtida, lausare avgrensa enn dei neste 24timane
imot  
implisera (a el. te)
imponera (a el. te)
impregnera (a el. te)
impresjonist ein, impresjonisme, kunstretning
improvisasjon ein
in extenso uavkorta, fullstendig, frå latin
inderleg Levande
Inderøy i Nord-Trøndelag
India Land i Asia
indignasjon ein
indirekte Via umvegar
individuell Åleinereknad
indre  
induksjon  
industriell Effektiv
infanteri eit
infeksjon ein
Infisera (a el. te)
inflammasjon ein: brune, sårbrann,
influensa ein
infusjon ein
ingefær ei. -øl
ingen (ingi el. inga, inkje; fl. ingi el. inga)
ingeniør ein
ingileis  
initiativ eit
inkassator ein
inkassera (a el. te)
inkje ingenting; ikkje.
inkjevetta  
inklinasjon ein
inkognito Subtil, anonym
inkvisisjon ein
inn -e
innan -til, -beins, -bords, -bvgdes, -gjerdes, -hyses o. fl.
innar i huset
innarst på benken
innbyrdes  
innfall eit
innlegg eit
innreida (er, de)
innrikes innanrikes
inntekt el innvendes
inntekt ei. Innkome (betre)
innvertes el. innvortes
innvol ein
innvortes el. innvertes
innåt  
insekt eit
insinuasjon ein
insolvent Utan finansielle midlar
inspeksjon ein
inspektrise ei
inspirasjon ein
inspisera (a el. te)
inst inne
installera (a el. te)
instans ein
instinkt eit
institusjon ein
institutt eit
instruks ein
instruksjon ein
instrument eit
intellektuell Intelligent, klok, smart, lærd
intelligent ein
intens  
interdikt eit
interessant Spennande, fengjande
interesse ei
interessent Ein; medeigar
interiør eit
interj. ein
intermezzo eit
internasjonal sjå allfolkeleg
interpellasjon Ein; skriftleg innblanding
interregnum eit
intervall eit
intervju eit
intolerans ein
intolerant  
introdusera (a el. te)
invasjon ein
invitera (a el, te)
invitt ein
Irland eller Ireland (Eire)
irlending ein; fl. Eller ire.
irrasjonell Utan å vera gjenomtenkt
irritasjon ein
Irsk om ting frå ireland
is ein. -brede, -brjotar
iser  
Isjias ein (sjukdom) knytt til ei serskilt nerve i ryggen; isjiasnerva
Island islendsk. islending, ein
islender ein gensar
Israel stat i Midtausten, ogso kjend som Jødeland, beståande av Negev, Judea, Samaria, Gaza, Sharon, Galilea og Golan
israelitt Ein el. israelar
Italia italia'-man el. '-kvinne italienar,
Italiensk eller italisk
Italisk eller italiensk
ivra . ivrig