Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Edamost ein: osteslag opphavleg frå Edam i Holland
Edda eldre Edda og Yngre Edda
Eddik ein
Edikt eit
Edle eit: ættemerke (ætt og edle)
Edru fastande. - skap, ein, serskilt bruka om alkohol
Ed√ły √ėy p√• M√łre
Effekt ein: Verknad, mått
Ef√ły ein: Bergflette
Eg og du
Egder Folk frå Agder
Egg ei. Fl. Eggjar el. egger, eggja . -st, Eggja (blaut-, upp)
Egg eit: Egge-skal, -kvite
Egla seg inn på folk
Egna (a el. er, de), av agn
Egse eit. egsa (te): eggja, upp. egsing, ei
Egypt  
eid ein. -a. eldhug, ein. eldhus, eit. eld­myrje, ei. -stad, ein
Eid ein: Bannord, Lovnad
Eid eit: det trongaste millom fastlandet og ei halv√ły
Eidsvoll Stad på Austlandet, der Grunnlova vart forma og underskriven
Eiend ei el. eit: brodd
Eiga (eig, åtte. ått)
Eige ei. eige, eit. eigedom, ein. eigeleg = eigande
Eigen (eigi el. eiga, eige, eigne)
eigenleg  
Eigersund Kommune i Rogaland­
Eign Ei: a. ein eignelut
Eik ei. eike-bord, -not
Eik ein (-fl. eiker): hjulspik
Eike ei = eik, ein
Eiker  
Eikje ei: liten pråm
eikorleis  
eileis  
ein stad
ein (ei, eit)
ein gong eingong
einannan  
einbernd som er einberne, eit. einboren
einbu einbuar, ein
eine ein
einfelt Enkel, ‚Äúdum‚ÄĚ
einf√łr som fer √•leine
einf√łtt som hev ein fot
einhyrning ein
einig = samd
einka framifrå
einkvar el. einkvan (hok. eikor, inkjek. eitkvart)ein eller annan
einleg einsleg
einleides el. einleies
einleta einlitt
einmenne eit
einmæle eit
eins einsaman
einskild (-skilt)
einsleg Einebuande
einslungen enkel, endefram, jamn, einsidig, skifteslaust
einspena med berre ein spene
einstaka som er for seg sj√łlv; s√¶rst√•ande, einskild, einsleg, einaste
einstape ein
einst√łde eitein stad som ligg avsides. einst√łding, ein
eint√łke eit
einvelde (einvald), eit
eismal (einsaman) ogso eismall.
Eit hus
Eitel ein, fl. eitlar
Eiter eit. eitrende sinna
Eitt tal (berre eitt hus)
Ekkje el. enkje, ei
Ekre ei: atterlege
Eksa (er, te): skjota aks, tråva
eksakt N√łyaktig
Eksamen ein
eksekusjon ein
eksekvera (a el. te)
eksellense ein
eksellense ein
eksém Eit: hudsjukdom
eksempel eit: d√łme
eksemplar eit
eksentrisk Litt underleg
eksera (a el. te)
eksis ein
ekspansjon ein
eksplosjon ein
eksport ein: utf√łrsla
ekspress ein -buss, som går frå eitt punkt til eit anna, utan å stogga, beinveges
ekstase ein
ekta . ekteskap, eit
ekte varor
ekvator Midt på jordklota, millom nord og sud
ekvipasje ein: hesteskyss
él eit: bye. eling, ein: kave
elastikk -gummistrikk
elastisitet ein
elda (er, e)
eldast (est)
eldbj√łrgdag (7de jan.)
elde ei
elde eit (av ala.). uppelde
eldgamal (t)
eldre og eldst, av old
elefant ein
eleg vesal
eleganse ein
elektrisera (a el. te)
elektrisitet ein
element eit
elevator ein: heis
elg ein
elgja . elgen
eling ein: bye
eller  
elles  
elleve ellevte, tal
ellipse ein
elsk Ein: -a. elske, ein.
Elskeleg elsken. elsk­hug, ein. elskhugsgåve, ei. elskverdig
Elta (er, e): forfylgja, plaga
Elv ei, -fl. -ar
Emansipasjon ein, emansipering, sume stader skrive med c, då dette er eit engelsk ord.
Emballasje ein
Embete Eit: embetsmann, -folk o. fl. embetta : stulla
Emissær ein: forkynnar, utsending
Emna . emne, eit, -leg
empati ein, -sk: innlevingsevne
encyklopedi ein: leksikalverk, uppslagsverk, leksikon
Enda . ende, ein. ende­leg. endelykt, ein el. ei. endskap, ein
ender og d√•  
end√•  
eng ei, fl. engjar el. enger.
Engasjement eit
engasjera (a el. te)
engel ein, :d. englar
engelsk engelsmann, ein.
Engkall ein (gras), eng­sprette, ei: grashopp,
Engla : banna
England  
Enkje el. ekkje, ei.
Enn (eldre enn)
enne Ei panne
Enne eit (= panne)
ensa = ansa
enten sjå anten
entré ein
epigram eit (-met)
epikuréar ein
epilog ein
eple eit
epålett ein
eremitt ein
erke (t. d. ein erkeljugar), - bisp, -engel
erle ei
erm ei, fl. -ar
erotikk ein
ert ei
erta . ertekrok, ein
erupsjon ein
erva (er, de). erve eit (=arv), -gods, -synd
Erveminne (t, e): tradisjon
Erving ein
Esel eit
esja : gjæra
esje -grjot, stein
eskadron ein: militært styrkemått
esla = etla
ess ein el. eit
estetikk ein
estetisk  
eta (e, å., e). ete, ei
etablissement eit: t.d. eit hotell, ein restaurant
etasje ein
etikett ein: merkelapp
etikette ein: skikk
etikk ein
Etiopia land i Afrika
Etla = esla
Etna vulkan på Sicilia
Etsel eit, el. åtsel
Etter etter di. etter kvart. ~komar, ~l√¶te, ei (ettergjeving~), ~l√•ten, ~m√¶le, ~r√łknad, ~t√łke, eit: n√¶me
Ettrast = attrast
Etymologi ein: ordtilfangsvitskap, ordupphavslæra
europear ein. européisk
ev eit: uvisse.
Eva seg: vera uviss, eve, ein: tvil. even: uviss
evangeli(um) eit (ei vangilje), fl. evangeli
Eventuell  
Eventyr eit
evfemisme ein: umskriving av ord for å gjera det lettare å svelgja
evig = æv(e)leg
Evje i Setesdal, Vest-Agder
evje ei. evjesand, ein
evla (er, de): makta. evle, eit
evne ei
evnukk ein: mann som er gìlda, arabisk: haremsvaktar, kastrert
evolusjon ein