Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

padde ei
pakett ein
pakk eit
pakt ei. pakta . ein paktar
palass eit
pale ein
paleontologi ein
Palestina namn på umråde sud i Israel, etter ordet “filistar” (hebr. utlending)
palett ein
pall ein (benk)
pallium eit (åt erkebispen)
palme ein el. ei
pamflett ein (nidskrift)
Panela (er, te). ei
paneling  
panikk ein
panne ei: gryte
panne framdelen av hovudet, over augnebruni
panser eit
pant eit. -a
panteisme ein: religion der ein trur at gud er i alt og alle ting er gud
panter ein
pantomime ein: mimespel
papa ein
papir eit
papp eit
pappgøye ein
par eit. folk
parabel Ein, fl. parablar
parade ein
paradis eit
paradoks eit: tilsynelatande sjølvmotsegjing
parafin fyringsolje, lampeolje
paragraf ein
parallell  
parallellogram eit (-grammet)
paraply ein: frå fransk: para pleux: mot regn
parasitt ein
parasoll ein: frå fransk: para sole: mot sol
pardong ein: slang: orsaking, frå fransk: pardon!
parentes ein
parera (a el. te)
parfyme ein: frå fransk: par fume: mot lukt
pargas eit
park ein
parkett ein
parlament eit
parlamentær ein
Parnass gresk gudefjell, vigd til diktarkunsten, Parnassos
parodi ein
parsell ein
parterr eit
parti eit.
partikkel ein
partisipp eit
partisk  
parveny ein
parykk ein
pas eit: kvist, skrap
pasient ein
pasja ein (muslimsk jarl)
pasje ein: laupargut, tenar
pasjon ein
paskvill ein (nidskrift)
pass eit: identifikasjonsdokument
passar ein: konstruksjons el. navigasjonsinstrument
passasje ein
passasjer ein
passat ein (vind)
passeleg høveleg
passera (a el. te)
passiv stillesitjande
passus ein
pastell ein: lys farge
pastinakk ein
Patagonia landområde i Sud-Amerika
patent eit
paternitet ein: farskap
patetisk Fåmeint, ynkeleg
patos ein: innleving, kjensle
patriark ein
patriot ein
patrisiar ein
patron ei, b. f. patrona
patron ein: landeigar, frå spansk.
patrulje ein
pauke ein
paulun eit
pause ein
pave Ein, -døme
paviljong ein
pedagog ein. Frå gresk: den som fører borna -ikk, ein
pedal ein: trøe
pedell ein: vaktmeister
pegasus ein: vengjehest, gresk mytologi
peik eit
peika
peil ein. a
peis ein = åre
peis ein el. ei (pisk)
Peisa slå, driva hardt, streva
pel sjå peil
pelikan ein
pelotong ein: oftast knytt til avretting: eksekusjons-
pels ein. -verk
pendel Ein, fl. pendlar
peng ein, fl. pengar. ein
pengesetel betalingsmiddel
penibel Pinleg
penn ein
pennal eit
Pennsylvania stat i USA, oppkalla etter William Penn: Penn’s skoglende
pens ein. -a
pensel Ein, fl. penslar
pensjon ein
Pensla å skildra detaljert, å mala ut
pensum eit (-sumet) fl. pensa
pepar ein. -korn, -mynte, -not, -rot
Pepra
pergament eit, skrapa og krita kalveskinn, vellum. Hovudsakleg bruka til bokskriving
periferi ein
perikum ein, el. pirkum
periode ein
perle ei
perlemor eit
perm ein
permisjon ein
permittera (a el. te)
perpendikkel ein (fl. -diklar)
perpendikulær  
perrong ein
persa  
persar ein
perse ei
persia Land i Asia, no kjend som Iran
persille ein
person ein
personasje ein
personell kapellan
personifisera (a el. te)
perspektiv eit
pert ein (fotlykkje)
pesa
pessimist ein
pest ein
petisjon ein
petit liten avisartikkel, ein; el. fransk for 'liten'
petroleum eit
pfalzgreve ein
piano eit
pidestall ein
piese ein (skrift)
pietet ein
pietisme ein
pigg ein. -hamar, -stav, -tråd. piggut
piggjing ei
pikhuve ei
pikkolofløyte ei
piksa
pil ei (p. og boge)
pil ein (tre)
pilar ein: stolpe
pilegrim ein
pilerter fl.
pilk ein -a
pille ei (medisin)
pilt ein. -a
pimpstein ein
pina (er te)
pine ei
pingsa
pinje ei (tre)
pinna
pinne ein
pins ei: kvitsunnpinste, ei
pipa
pipe ei
pir ein
pisk ein. -a
pissoar ein
pista (er, e): kvina
pistol ein
pitla  
pjekkert ein: (trøye)
pjokk ein: pøyk
pjolter ein
pjusk ein: stakkar
pla ha for vane, vera van med
plaga plage el. plåge, ei
plagg eit
plakat ein
plan ein
planet ein
planke ein
plansje ein
planta
plantasje ein
plante ein
plasér eit: moro
plasera (a el. te)
plass ein
plaster Eit, el. plåster
plastikk ein
plate ei platta seg
plattysk  
platå eit
plebei ein
pledd eit
pledera (a el. te)
plen ein
plent so
plenum eit
plett -varor, varer laga av plett
plevritt ein
plikt ei. pliktig
plitt ein (i båt)
plog ein. Plombe,
Plombe Ei, blyklump, eller tannfylling, av fransk: plomb = bly
plome ei
plugg ein (sko-)
plukk eit. -a.
plukkfisk  
plunder eit
plundra el. plyndra
Pluss og minus
plysj eit (ty)
plystra
pløgja (er de)
pløse Ei, pløsut
plåga el. plaga
plåge ei: el. plage
plåster Eit, el. plaster
poeng frå fransk point
poesi ein
pokal ein
poke ei = bole
pol ein
polakk ein
polemikar ein
polemikk ein
polera
poliomyelitt ein: lamesykje
polise ein
politi eit. -konstabel
politikammers eit
politikar ein
politikk ein
politisk  
politur ein
poll ein: vik
polygami ein
polyglott ein: bok på fleire mål
polygon ein: mangkant
Polynesia øyrike i Stillehavet
polypp ein
pomade ein
pomerans ein: gulleple
pomolog ein: fruktkjennar
poppel Ein, fl. Poplar: treslag
populær folkeleg, ålment akseptert
pora : stinga
pors ein (urt)
porselen eit
porsgrunn  
porsjon ein
port ein
portefølje ein
portepé ein
portier ein
portnar ein
portrett eit
pose ein
posisjon ein
positiv  
positur ein
possessiv  
post ein
postei ein
postil ein
postulat eit
pota . potekvist, ein
póta : stinga
potens ein
potentat ein
potet Ei, b. f. poteta
potpurri eit
potte ei
praksis Øving i eit yrke
prakt ei
praktisera (a el. te)
praktisk  
pram el. pråm, ein
prat eit. -a
prebende eit (for kyrkja)
predikant ein
predikat eit
preika , -r, ein
preike ei
prekær  
prelar ein
preludium eit
premi ein
premiere ein
premiérløytnant ein
premiss ein
prent eit. - a . ein prentar. eit prenteverk
prentar ein: prentemeister; ein som prentar bøker
preparat eit
prep. ein
prerogativ eit
presang ein
presedens ein
presenning ein
presens  
presentasjon ein
presentera (a el. te)
preses ein: leidar for eit kollegium, t. d. bispar
president ein
presidera (a el. te)
presidium eit
presis  
presisjon ein
preskribera (a el. te)
preskripsjon ein: resept for medisin
press eit
pressa
presse ei
prest ein
prestasjon ein
prestegjeld eit
prestera (a el. te)
prestisje ein
pretendent ein
pretensjon ein
prette ei
preventiv  
prikk ein. - a
prillarborn eit
prim eit = brim
primas ein: t. d. leidande biskop
primitiv  
primær  
prins ein.
prinsesse ei
prinsipal ein
prinsipiell  
prinsipp eit
prippen (fl. pripne)
prisme eit
privat  
privét eit
privilegium eit
produksjon ein
produkt eit
produsent ein
produsera (a el. te)
profesjon ein. -ell
professor ein
profet ein
profetera (a el. te)
profil eit
profitera (a el. te)
profitt ein
program eit (-grammet)
progressiv skatt
projeksjon ein
proklamasjon ein
prolog ein
promenade ein
pron. eit
propell ein
proposisjon ein
propp ein. -a
proprietær ein
prosa ein. -isk
prosedera (a el. te)
prosedyre ein
proselytt ein
prosent ein
prosesjon ein
prosess ein
prosjekt eit
prosjektil eit
prospekt eit
prost ein
prostitusjon ein
proteksjon ein
protestera (a el. te)
protokoll ein
prov eit. -a
provins ein
provisjon ein
provokasjon ein
pruta
pryda (er de)
pryde ei
pryl eit. -a (er te)
prysse ei
prærie ein
prøva (er de)
prøve ei
Prøyssen ein prøyssar
Pråm el. pram, ein
psevdonym Ein, eit
psykisk  
psykolog ein: -i, ein
ptolemeisk  
publikasjon ein
publikum eit
publisera (a el. te)
publisist ein
puddel ein
pudder eit
pudding ein
puff ein. -a
pugg eit. -a
puke ein: vond ånd
pukk ein. -a
puls ein
pult ein
pulver eit
pumpa  
pumpe ei.
pund eit
pundar ein: = bismar
pung ein
punkt eit
punktum eit
punsj ein
puntlér eit
pupill ein
puppe ei
puria  
purke ei
purpur eit
purra  
pusl eit. -a. puslen. ein pusling
puss eit
pussa  
pussig  
pust ein. - a
pute ei
putla  
putle ei
putra  
pylse ei
pynt ein: odde
pynt eit: stas. pynta
pyramide ein
Pyrenéane fjellkjeda millom Frankrike og Spania. Sjå og: Andorra.
pytagoréar ein
pytt ein (vass-)
pære ei
pøbel ein
pøk ein
pøs ein
pøyk ein
pøyle ei
pøyse ei
-skrift, -tale, -vyrd
på ferde  
på fote  
på langs  
på nytt  
på skakke  
på skeive  
på skjøns  
på tverke  
på tvert  
på veg  
påbod eit
påfugl ein
påfund eit
påk ein: pinne, stokk, kjepp
påkalla  
pålandsvind ein
påle ein
pålegg eit
pålitande påliteleg
påminning ei
påpassig  
påsetnad ein
påske ein. -aftan, -helg