Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

gadd ein. -fure
gaffel ein, fl. gaflar
gag attyverbøvgd
gagl ei: grågas
gagn eit.
gagna gagnleg, gagnsverk. til gagns
gala (gjel, gol, gale)
gald ein: hard grunn
galder ein: trolldom.
Galdhøpigg Kanskje det høgaste fjellet i Noreg
galdra  
galeas ein
galen gal(en)skapen
galge ein
Galiçia Landskap i Spania
Galiléa Landskap i nørdre Israel, frå hebr. Galil
galiléar galiléisk
gall eit, -sinna
gall-eple eit
galleri eit
Gallia Gamalt namn på Frankarriket
gallion ein. -s-figur
galning ein
galopp ein.
galoppera (a el. te)
galosje ein og ei, sjå kalosje
gama seg
gamal fl. gamle. Gamle-Olav
gaman eit
gamasje ein
Gambia land i Afrika
gammal sjå gamal
gamme ein (finne-)
gana sild
gand ein
gang ein. fram-
ganga (gjeng, gjekk, gjenge) = gå
ganing ein
gantast  
gapa (er, te)
garantera (a el. te)
garanti ein
gard ein
garde ein. kalve-, grise
garderobe ein
gardin eit el. ei
gardstaur ein
gardvord ein: tuftekall
garn eit; -hespel, ein, -setning, ei
garnityr eit
gartnar ein
gas eit (tv)
gasell ein'(ei)
gasje ein
gass ein (luftslag)-lykt, -verk
gasta gut
gastgjevar; = gjestgjevar, ein
gat eit. gata ut eit hol
gate ei
gauk ein
gauka  
gauking ei (ulovleg handel med rusdrykk-)
gauksmess (lste mai)
gaul eit. gaula
Gaula elvi som renn gjenom Gauldalen
Gaular i Sunnfjord
gaupe ei. gaupehiet
gaupn ei: full handi, gaupna
gausa  
gautjuv ein (d. gavtyv)
gauva  
gavl ein
gebiss eit
geil ei (fl. -ar el. er): veg med gjerde på sidone
Geilo kommune i Hallingdal
geina : skeivla
geip ein. geipa
Geiranger (les jeir-)
geirfugl ein
geis ein: øl-. geisa : eima
geisle ein: stråle
geispa  
geit ei. -ost, ein. geitmjølk
Geitastrand i Sør-Trøndelag
geite ei: yte
geivla tyggja mødeleg
geled eit
gemse ein
gemytt eit
genera gjera nokon ille til mote
general ein
generell ålmenn, -nt
genever ein: brennevin (gin)
genever el. sjenever, ein
geni eit: ovglup person
geni  
genial Ovleg intelligent
genre el. sjanger, ein
gensa  
genser ein (trøya)
gentleman ein. .
geograf ein. -i, ein
geriljakrig ein
german ein; -sk
Germania metallisk grunnstoff, nytta serskilt til halvleidarar
gesandt ein (sendemann)
gesell ein
gevær eit
gi gir, sjå gjeva el. gì, gìv, gìva
gidda : skjelva
gidn ei. vår-, så-,
gift ei. av-, ut-
gifta (er, e). giftarmål, eit
gigg ein. -
gigla (å): gidda
gikt ei. -verk
gil eit, el. gjel: djup bergrive
gild (t). gildsleg
gilda seg
gilde eit
gildre ei: snare
gilja : fria
gilje ei (laksegilje)
giljotine ein
gimber el, fl. -brar, ei
gimmer fl. gimrar
gimsen  
gin eit: opning. gina (i, ei, i): gapa
gips ein
gir ein: ovhug. Gira (er, te)
giraff ein
gjenge el. Gått
gnasse ein
gnaura : gnika
gnavla  
gneis ein (steinslag)
gneista . gneiste, ein
gneldra . ei gneldrebikkje
gnell (gnelt)
gnella (e, a, o)
gnesta (e, a, o)
gnet ei
gnetta (e, a, o)
gnetta (er, e): vinna med
gnida (er, de) el. gni (r, dde)
gnidra : smågnika gnika
gniken  
gniksa  
gnista (er, e): småkvina
gnister ein. gnistrandekald. gnistring, ei
gnostikar ein
gnu (r, dde)
gnura  
gnurka : riksa
gny ein: ståk
gny eit: bøn og gnag
gny (r, dde)
gnæda (er, de) el. gnæ (r, dde): blåsa kaldt
gnæsa (er, te) = gnæda
gnå (r, dde): nibeda
gnål eit. gnåla
god (t). goda seg
god morgon
god dag
god natt
god-barn -dotter, -bete, -dæmd, -far, -fjott, -fjolle, -foreldre, -gje -rande, -hjarta, -kjenna, -kjenning--lag, -leik, -lidande, -læte, -låt, -menne, -mor, -mæten, -sau, -skap, -slag, -smak, -son, -svall, -tenkt, -tolug, -truande, -tull, -tykken, -vér (-s-ætt), -vette, - viljug, -værig
gode ein (åsaprest)
godig godmodig, godhjarta, godfjotta
godna -
gods eit. -eigar, -togodsleg
godt av god
godtfolk helsingsord
godtfolk  
gogn ei: reidskap
golv eit
gom ein
gong ein, fl. -er
gonge ei (ute-, fjell-). Eg kjenner han på gonga.
gongefør I stand til å gå, føta seg
gonoré ein (sjukdom)
gople ei (mannete)
gor eit; -botn, -myr, -lat, -pose, -roten, -sekk, -vomb
gorilla ein
gosse ein: sterk kar
gòt eit: gjoting. -bora, -stad
gotane fl. (folk)
gote ei: veg, renne.
gotikk ein
gotland Svensk landsdel i Austersjøen
gòv eit: eim. gòve, ei
gra Seksuelt styrlaus
grad ein.
Gradestokk Ein: -en, ar, ane
graf tele; historisk meldingsmedium
grafitt ein
grafsa  
grahest ein
gram eit
grammatika Ein
grammatikk Ein: rettskrivingslæra
grammofon ein
gran ei
granat ein
grand ein el. eit; -a
grande ein: sandbakke
granitt ein
grann (grant). -leik, -mælt, -tenkt. grannast
granne ein. -lag, eit.
grannehæv  
Gransherad i Telemark
granska . granskar, ein
grashopp ein
grasiøs (t)
grassat  
grassera (a el. te)
grasvord ein
graténg ein (mat-rett)
gratiale eit
gratie ei
gratulasjon ein
graut ein
grav ei; -øl, eit
grava (e, o, a)
gravenstein epleslag
gravitasjon ein
gravyr(c) ein
grebbe ei: ljot kvinne.
grebbeleg  
greft el. grøft, ei.
grei (tt, , sjå greid]
greid (t). -mælt, -talande, -tenkt. greida (er, de). greide, ei greiding, el; ein. greidleg. greidna . greidskap, ein. greidsle, ei: ordning
greip ei, fl. -ar el. er
greive ein
grekar ein
gremja (grem, gramde, gramt)
gremmeleg  
grend ei. -hæv = grannhæv. grende-bor-lag
grendskap ein
grenja : flira
grense ei
grep eit
grép eit. -a.
grepa herleg
grepe ein
gresk framifrå
gresk frå Grekland
gretta (er, e): vera gretten
grev eit
grevling ein
gribb ein. gribben
gridug fælt, aunig
griljera (a el. te): brunsteikja
grilla  
grille ei
grim ein (fosse-j
grimase ein
grina (i, ei, i). grinal
grind ei, fl. -er el. -ar
grip eit: kostesam. ting
gripa (i, ei, i)
gris ein, fl. -er el. -ar
grisen grisna
grisk Grådug, hæken
grisla  
grissel ei: brodspade
grissgrendt Stad der husa står stykkjemillum
grisut  
grjon eit: matvaror av korn
grjot eit. -stein
gro ei (fl. grør): padde
gro (r, dde).
grobold eit
groe ein
grogg ein
gróp ei: hole. -høvel
groput  
gror ein. -vér
gross eit
grosserar ein
grotésk Grufullt, el. skriftstil (med serifar)
grov (t). -leitt, -mælt, -tennt
gróv ei (fl. grøver): bekk
gròv ei: hole
gru ei.
grua .
grueleg frykteleg, fæl, 'gysla' gjerne nytta som forstaving, prefiks
grufsen Som ikkje kjenner seg vel
grum (fl. grumme). -gut
gruna  
grunda  
grundig Godt gjort
grunka : ymta um.
grunn ein; -a. –festa -lendt; -setning, -voll grunne, ein: grunn. –plass = grunning, ein
gruv: lutande
gruve ei
gruvla  
gryla (er, te)
grymja (grym, grymde, grumt): knurra
gryn eit
grynna (er, te): nå botn
grynnast (e , t, test): verta grunnare
grynne ei
grypja (gryp, grypte): grupa, knusa korn
grysja (grys. gruste, grust). grysjeleg
gryta (er, te)
gryte ei
græast : verta vreid i
græla : småblåsa i
græsa (er, te): blåsa kaldt
græt not. av gråta
grøda (er, de), el. grø (r, dde). -ast (est, dest)
grøde ei
grøde eit
grøft el. greft, ei
grøn (t). -år, -kål
grønka ; -st
grønsaker -fl.
grønske ei og ein
grøt sjå grjot
grøta (er, te)
grøypa (er, te)
grå (tt, ). -hærd, -klædd, -leitt, -sidut, -snigel
gråde ein. grådig (-tig)
gråta (æ, e, a). gråtal: gråtsam, gråtmål, eit
grått av grå
gubbe ein
gud ein. Gud Fader. Guds fred. Guds ord.
gud-barn -dotter, -far, -mor. -son
Gudbrandsdal Dalføre i Noreg
guddom ein.
guddomleg  
gudeleg Gudfryktig, kristeleg
gudfryktig Som er truande kristen, fryktar Gud
gudinne ei = gydje
gudskjelov  
gufs ei. -a
gugga : stama
guillotine ein, sjå. giljotine
gul (t) -måla
gul ei = gule. , ei (hav-), gula : blåsa lite
gull eit. -smed, -sylgje
gul-leitt  
gulrot ei el. gulerot
gumbe ein: rauddravle
gummi ein
gump ein (-finger-)
Gunnbjørg Gunnstein o. fl.
gurm eit; -a
gust ein; -a ,
gut ein. -unge, -e-barn
gutera (a el. te)
guva el. gyva (y, au, o)
gy er, ei, fl. gygrar
gyfta (er, e): rjuka
gyldig Sjå gild
gylla (er, gylte)
gymnas eit
gymnastikk Ein, kroppsøving
gyna (er, te): skjegla
gyrda (er, e): binda. gyrding, ei
gyrje ei
gyrma (er, de)
gyrme ei
gysja (la, )
gysje ei
gyta (er, te) rogn
gytje ei
gyv ein: drev, eim
gøy (r, dde)
gøyma (er, de)
gøyme eit
gøymen som gøymer vel
gøymsle ei
gøyna (er, de): spotta
gøys ein; -a (er, te). gøysar, ein: skrøyta
gøyva (er. de): rjuka
(gjeng, el. går-. gjekk,
(går, gådde, gått): verta var
går i ~ gårsdagen. i går natt
gåre el: stripe, gårast . i ein gåre (årsring i tre). gårut
gås ei, fl. gjæser [gjæsser];gåsefeitt, -fjør
gåte ei
gått ei. Dør-
gåve ei