Norsk Ordliste

Av
Lars Eskeland
Avprent av sette utgåva som kom i 1921

Utgjeve av Norrønalaget Bragr i Bergen i 1997 (ISBN 82-91639-01-9).
Netutgåva i januar 2006 ved Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Netportalen sambandet.no ||| Tidskriftet Målmannen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Mad eit: fiskeyngel
madrass(e) ei
madsjar ein
magasin eit
mage ein, -mål, eit
mager (t)
magistrat ein
magnet ein
mahogny eit: -tre
majestet ein
majoritet ein
mak i ro og -
makaroni ein
make ein
Makedonia land på Balkanhalvøyi
Makk ein
makleg  
makrel ein. -styrje, ei, heste-
makron ein: mandelkake
maksel ein: form
maksimum Eit: fullmål
maksla  
makt ei. -stela. maktig (t)
makt  
makta  
makulatur ein
mala (e, o, a)
malje ei, el. melle
malm ein. -berg. -år
malt eit. -øl
Malurt ei
Mamelukk ein: posete underty for kvende (hist.)
Mamluk ein: egyptiske elitesoldatar (hist.)
Mamma ei
Mammon sernamn: pengar, rikdom, avgud
Mammut ein (dyr)
Man ei, el. mån
Mandat eit
Mandel ei
Mandolin ein
Mandrill ein (ape)
Manér ein
Manesje ein: ridebane, sirkusring
Mang ~faldig, mangfelt, mangment
Mang ein, m. ei, mangt eit
Manila -hamp, -møblar, -hatt, konvolutt
Manke ein
Mann ein (fl. menner el. menn). -bisk, -vond
Manna , -st
Manndom ein
manneleg Mannfolkaktig
mannete ei (gople)
manngard ein
manns -emne -verk o.fl.
mannskap ein: mod
mannskap eit: folk
mansjett ein
manuduksjon ein
manudusera (a el. te)
manufaktur ein. -varor
manuskript eit
marbakke ein (i sjøen)
marg ein: kant
marg sjå merg, ein
margarin ein: smør-etterlikning, frå gresk, margaro, med tyding: perle
marihand ei
marihøne ei (fivreld)
marikåpe ei
marilykel ein (blom)
marimess (= vårfrumess)
marinesoldat ein
mark ei: skog, jord
mark eit: merke. -a
mark sjå mork: ei (vekt)
marknad ein
marlake ein
marlauk ein: sjøgras
marm eit. -a
marmelade ein: typisk engelsk kokt syltety
marmor eit: steinslag
mars (månad)
mars ein marsera (a el. te)
marshal ein
marskalk ein
martyr ein
Marulk ein
Masa = streva
Maske ei (for andlìtet)
Maskin ein, el. maskine, ei
Massakre ein massakrera (a el. te)
Massasje ein
Massera (a el. te)
Massing ein, el. messing
Massør ein; massøse, ei
Master akademisk grad, tilsv. m.a. Cand. Phil.
Master ei., fl. mastrer, el. mast, master
Mat Ein, -leid, -tidig
Matador ein
Matematikar ein
Matematikk ein
Materialisme ein
Materie ein
Materiell  
Matrikkel ein: medlemsbok
Matros ein
Matsj ein
Matte ei (dør-) maur, ein
Med makt
Med di
Méd (eit) og mål
Medalje ei
Medan vinteren varer
Meddomsrett ein
Medelpris ein
Medels høg
Medferd el medhjelpar, ein
Medisin ein
Medlem eit, fl. -er
Megge ei
Mei ein (slede-)
Mein eit. -laga
Meina (er. te)
Meining ei el. ein
Meir mest
Meis ei
Meisel ein
Meister ein
Mekanikar ein
Mekanikk ein
Mekedag = onsdag
Mekla . -r, ein
Mekra . mekregauk, ein
Mektig (t)
Mél ein (sand-)
meld(er) ein (av mala)
Melda (er, e). ei melding
melle ei,, el. malle
mellom sjå millom
melodi ein
melón Ein: søt, vassrik frukt
mel-onn ei: håball
melrakke ein: kvitrev
melta (er, e)
memorial ein
men uttrykk for undring, utålmod eller undantak
mén ulempe, hake, aber
menasjeri eit
mengd ei
mengja (er, de)
menne eit
menneske eit menneskja, b.f. mannaætti
menneskjeleg  
ment (mang~); som har mange med seg el. er i eit stort følgje; mannsterk
merg ein
mergel ein
meridian ein; breiddegrad
merka
merke eit
merkeleg forvitneleg
merkja (er,te): setja merke
merkjejarn eit
merkjing ei
merknad ein
merkverdig  
merr ei, fl. merrar el.
merskum ein: naturstoff produsert av havet, ofte nytta til å laga pipor
messa
messe ei
messing ein, el. massing
mesta stor
metafor ein
metafysikar ein
metafysikk ein
metall eit. metallisk
meter ein, fl. meter
metode ein
metodikk ein
metresse ei
metrikk ein. metrisk
metropolitt ein
Mett -a
Mette ein (ei)
mid -alder, -fjords, -fjells
middag ein
middel eit
midel ein: eigedom
Midje ei
Midnatt ei
Midsumar ein
Midt på dagen
Midt ein (i midten)
Midthordland  
Midvinter ein: -s
Mikjelsmess (29de sept.)
Mikroskop eit
Mil ei
Mild (t). -a og, -ast
Miliss ein: folkeher, el. milits
militær  
miljø eit
milliard ein. -ær, ein: tusen millionar
million ein. -ær, ein: tusen gonger tusen
millom  
millomalder ein
millomskule ein
millomvære eit
milte eit el. ein. -brand
mimikar ein
mimikk ein
min (mi, mitt, mine)
mina . -r, ein
minarét ein: bønetårn på ei moské
minder vent
mindre mann
mine ei. gjera minor til ein annan
mine ei. -skot
minebor ein
mineral eit
miniatyr ein
minimal  
minimum eit
minister ein (riks-)
ministeriell  
minka  
minna (er, ta): -st (est, test)
minne eit
minneleg lett å minnast
minnug minnig: som hev godt minne
Minstepris  
Minstesum  
minutt ein. -visar
mirakel eit; sjå under.
mis -lika, -menne, -nøgd
misjon ein. -ær, ein
miskunn ei. -a
missa (er, te)
mistykke eit
mitraljøse ei
mjell sjå mjøll
mjód eit: alkoholhaldig drikk laga av honung: frå russisk: meod: honung
mjuk  
mjød ein, sjå mjód
mjødm ei, fl. -ar: hofte
mjøl eit
mjølbær eit
mjølk El. a
mjølke ein (i korn i fisk)
mjøll ei: laus og turr snø. -kvit
mjøllen  
mjøltråvar ein
Mjøsa Noregs største innsjø; på Austlandet; i Oppland, Hedmark
Mjå (mjått): smal. mjåkka . -st
Mo varm (um. lufti),-varm.
Mo åleine
Mo ein (skog-)
Mobb ein
Mobilisera (a el. te)
Mod eit el. mot. -laus
Mod trøytt
Mode ein, el. mote
Modell ein
Modellera (a el. te)
Moden el. mogen
Moderasjon ein
moderleg  
moderne adj.
Modifisera (a el. te)
Modig  
Modna , -st = mogna
Moe ein: disma, ølrøyk. moen
mogeleg El. mogleg
mogen el. moden
mogna -st, el. modna -st
moka .
mokdunge ein
moke ei
mol ein: mott. -eten
mola . ein mole: stykke
mold ei
molekyl eit
moll (i musikk)
molte ei. -myr, ei
Molukkane øygruppe
Monarki eit
Monn sjå mun
Monna sjå muna
Monogram ett (-grammet)
Monopol eit
Monopolisera (a el. te)
Monsun ein (vind)
Montør ein
Monument ett
Mor Ei fl. møder (el. mødrar)
Moral ein
Moralisera (a el. te)
Morass eit
Morbær eit. -tre
Mord eit. ein mordar
Moreld ein
Morell ein, el. morelle, ei
Moréne ein
Morfin Ein -ist, ein
Morgon ein, fl. morgnar
Morken møyr. morkna
Moro Ei -a
morosam  
morsk adj.
Morsmål eit
Morsyster ei
Morter ein
Mortifikasjon ein: rettsleg kjenning
Mortifisera (a el. te): gjera kjend som daud og makteslaus
Mosaikk ein
Mose ein
Mosjon ein,
Moske ein
Moské ei (muslimsk bønehus)
Moskovitt ein
Moskus ein. -ukse
Mosott ei
Moss  
Moster i Sunnhordland: Mosterhamn
Moster ei (fl. mostrer): morsyster
Mosterøy i Rogaland
Mot (= imot)
Mot eit, el. mod
Motburd ein: mothug, motsegjing
Motbør ei
Mote ein, el. mode
Motgang ein
Motgrunn ein
Mothug ein
Motiv eit
Motlegg eit
Motmæle eit
Motor ein
Motsegn ei
Motstand eit el. ein; -ar-, ein
Mott ein
Motting ei. Sjå også mødding: komposthaug
Motto eit
Motvilje ein
Motvind ein
Muffe ei
Muge ein (mengd). ål
Mugge ei
muggen Infisert av muggsopp
mugna  
mukk ein. mukka
mukke ei
mulatt ein
muldyr eit
mule ein, -band, eit
mulkt ei
mulla  
multiplikasjon ein
multiplisera (a el. te)
mumie ein
mumla  
mun ein, fl. -er
muna . munleg
muna (mun, munde). Det
mund (i namn: Odd'-) (-verjar, vardar)
mund eit: tid
munde so vera
mundering ei
munk ein
munn ein. -hit, eit (på beist)
munnleg og skriftleg
munnvalen  
munsa  
mur ein. -ar, ein
murka  
murra  
murt ein (fisk) el. mort
mus ei, fl. myser
muse(um) eit
muselman ein: muslim, frå urdu: mussulmani
musikalsk Som kann musikk
musikar ein
musikk ein
musisera (a el. te)
muskat -blomme, ei: krydder
muskedunder ein (børse)
musken  
muskeregn eit
musketér ein: fotsoldat
muskett ein (børse)
musselin eit (ty)
mustasje ein
muta  
my eit
mygg ein = my
mygl eit. mygla
myhank ein
Mykja (er, te): gjera mjuk
mykje  
myla (er, te): gjera myle, eit
mylda (er, e), av mold
mylde ei (raud-)
mylje ei: matrett, el. samangrapsing av onnor slag.
Mylkja (er, te). -st. mylkt: som mjølkar
Mylne Ei: mylnar, ein
Mylske ei: mengd
Myndug (t)
Mynje ei
Mynne eit
Mynt (vid~); breid yver munnen
Myr ei, fl. -ar. myrlendt.
Myrda (er, e)
Myrja (myr, murde, murt): streva hardt
Myrje ei: stor mengd, røre
Myrk (t). -leitt
Myrke eit: noko som myrkjer
Myrker eit
Myrkeskodde ei
Myrkja (er, te)
Myrkling ei
Myrkna . myrkning, ei
Myrra (røykjelse og myrra)
Myrsnipe ei
Myse ei
Mysling ein: stakkar
Mystikar ein
Mystikk ein. mystisk
Myta (er, te)
Myte ein. mytisk
Mytolog ein. -i, ein
mytteri eit
mæcenat ein
mæla (er, te)
mæle eit
mæling ein (mål jord)
Mælt (lett)
Mæt Ypparleg; -are, -aste
Mæta (er, te): verdsetja
Møda (er, de)
Mødal  
mødd  
Mødding ei. Sjå ogso motting: komposthaug
Møde ei
mødra : ha til mori
møk Ei : møk-kjerre, -lass
møkk sjå møk, ei
møle eit (god-) møne, eit
Mønster eit el. mynster
Mønstra . ei mønstring
Møre fylke
Mørja sjå myrja
Mørk sjå myrk
Mørk ei, fl. merker (250 gram)
Mørker sjå myrker
Møsvatn  
møta (er, te) -st
møte eit
møvette eit
møy ei, fl. -ar
møykja (er te): tynna i
møyr (t) -na
(må. måtte, mått)
må vita  
måfå (i, til, på m...)
måg ein
måke ein
mål eit
måla . -r, ein. måling, ei
målbera (e, a, o)
målemne eit
måltid ei el. eit
mån ei, el. man
månad ein (30 dagar)
måndag ein
måne ein
mår ein. -skinn
måse ein. -egg, -fjør
Måsøy i Finnmark
Måt eit, -a
måta passeleg
måteleg