YMIST

Språkkløyvde lærebøker
Språkteknologi
Noregs Mållag
Tal nynorsk
Høgnorskkritikk
Høgnorskdagane på Sunnmøre
Anti-anbeheitelse
Ivar Aasen-senteret
Nynorsk pedagogikk
Noreg er namnet
Måldyrking
Norskfagskritikk
Praktisk målsak
Norsk språkråd
Artiklar av Hirth
Målsoga
Sidemål
Målsak og politikk
Artiklar av Indrebø
Ivar Aasen-sambandet

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag