YMIST

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.
Publisert: 20051115 Olav Torheim

Målmannen - eit fritt organ
Når apostelen Kefa tala, so stakk det folk i hjarta. Sanningi hev det med å gjera slikt.
Publisert: 20050608 Lars-Toralf Storstrand

Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
Dei siste åri hev sume byrja å tala um striden i høgnorskrørsla. Kva var striden um? Og kva er utfallet av striden?
Publisert: 20041001 Olav Torheim

Heidersprisar frå Opedalsfondet
Halldor O. Opedals fond peika nyleg ut fire personar til å få heidersprisen frå fondet. Prisen er på 25 000 kronor, og hev vorte yverrekt prisvinnarane på høgtideleg vis.
Publisert: 20040621 Olav Torheim

Skal halda årsmøte i uppløyst lag
Det er ikkje kvar dag at ein upplever at nokon held årsmøte i eit lag som er nedlagt. Lag kann sume tider verta nedlagde ved at arbeidet i lagi stoggar. Det vil segja at fyremålet til laget vert uaktuelt eller at det vert uråd å samla folk kring å fremja eit fyremål.
Publisert: 20040417 Olav Torheim

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag