Norsk her-mål

Ved kaptein Einar Sagen

Oslo
Olaf Norlis forlag
1910

Innhaldslista.

(Sakatal.)

 

Fyreord

Kvifor skal norske herfolk skriva  norsk?

Vårt dansk-tyske kansellimål

Framandord

Norigs gamle logmål

Å setja um frå dansk til norsk

Refleksiv og passiv

Korleis ein skal bruka refleksiv og passiv

Imperativ (bjodemåte)

Setningsbygnad

Substantiv (tingord) avløyst av  andre  ordklassor

Relativsetningar styrde av præposition

Spyrjeform

Prøvor på fyresegn og log umsett  frå dansk til norsk

Prøvor på brevstil:

Utnemningar

Øvingarne

Orlov

Sjukdom

Frågang

Tilgang

Sakna mannskap

Utvandring

Rettssaker

Rekneskap

Transporter  (sendingar)