YMIST

Møte um Ivar Aasen i Sunnmøre Vestmannalag
Laurdag den 13 november vart det halde møte på loftet på Volda Bedehus. Det var Sunnmøre Vestmannalag som skipa til ope møte.
Publisert: 20040723 Kjell Inge Bjørke

Godt målmøte i Sunnmøre Vestmannalag
Sunnmøre Vestmannalag hadde fenge Johan H. Grimstad som fyredragshaldar. Yverskrifti på fyredraget var «Brennande målspursmål».
Publisert: 20040723 Kjell Inge Bjørke

Skipingsmøtet peika frametter
18 september 1999 vart det halde uppattskipingsmøte for Sunnmøre Vestmannalag. Olav Torheim var upptaksmannen for uppattskipingi.
Publisert: 20040723 Lars Bjarne Marøy

Brevet frå upptaksmennene
Dette brevet sende upptaksmennene Svein E. Kvamsdal og Olav Torheim ut til eit tjugetals målmenner i Volda/Ørsta-traktene.
Publisert: 20040723 Lars Bjarne Marøy

Glimt frå kultursoga på Sunnmøre
Arne Grimstad i Sunnmøre Vestmannalag.
Publisert: 20040723 Jostein Krokvik

Artikkelindeks

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag