Lange sider

Gå til: navigering, søk

Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 50.

Vis (førre 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Soga åt Vestlandske Mållag ‎[235 793 byte]
 2. (hist) ‎Kjettarord um norsk målalkymi ‎[85 608 byte]
 3. (hist) ‎God norsk. Innlegg i målbrigdesaki ‎[81 565 byte]
 4. (hist) ‎Høgnorsk målreising ‎[70 760 byte]
 5. (hist) ‎Statsdaningar og handelsrivalisering ‎[65 827 byte]
 6. (hist) ‎Rettskrivingsstræv i utlandet og her ‎[54 164 byte]
 7. (hist) ‎Kva hev maalformi aa segja for det religiøse liv hjaa folket - serskilt hjaa ungdomen ‎[51 992 byte]
 8. (hist) ‎Mål og vanmæle 1 Språkleg utprøving på 1800-talet ‎[47 686 byte]
 9. (hist) ‎Mål og vanmæle 6 Målstriden løyst denne ættleden ‎[42 767 byte]
 10. (hist) ‎Høgnorskdagane:Vårt rike språk og vår fatige språkbruk ‎[42 085 byte]
 11. (hist) ‎Program for ei nasjonal framtid ‎[41 878 byte]
 12. (hist) ‎Mål og vanmæle 5 Mot umboti i 1917 ‎[38 109 byte]
 13. (hist) ‎Kartverk og stadnamn ‎[37 148 byte]
 14. (hist) ‎Høgnorskdagane:Noko om Erling Kristvik og tenkinga hans ‎[36 495 byte]
 15. (hist) ‎Kvi er me målmenn? ‎[36 032 byte]
 16. (hist) ‎Høgnorskdagane:Eit nynorsk normaltalemål ‎[35 208 byte]
 17. (hist) ‎Kring målkrisa ‎[34 936 byte]
 18. (hist) ‎Målsaki frå social synsstad ‎[34 492 byte]
 19. (hist) ‎Mål og vanmæle 8 Etterkrigstid og målblanding ‎[32 910 byte]
 20. (hist) ‎Idé-grunnlaget for målreisingi ‎[30 540 byte]
 21. (hist) ‎Einskap i rettskriving ‎[27 997 byte]
 22. (hist) ‎Bymål og nynorsk ‎[26 158 byte]
 23. (hist) ‎Høgnorskdagane:Den norske målsoga frå dei eldste tider til Ivar Aasen ‎[23 384 byte]
 24. (hist) ‎Ivar Aasen og fyregangsmennene i Bergen ‎[23 239 byte]
 25. (hist) ‎Austlands-mål og vestlands-mål - framandord ‎[20 605 byte]
 26. (hist) ‎VxWorks ‎[20 419 byte]
 27. (hist) ‎Mål og vanmæle 9 Offentleg mål etter 1959 ‎[18 729 byte]
 28. (hist) ‎Høgnorskdagane:Høgnorsk målbygnad ‎[18 335 byte]
 29. (hist) ‎Mål og vanmæle 10 Målreisingskrav ‎[16 402 byte]
 30. (hist) ‎Mål og vanmæle 2 Norsk mål i skulen fyre hundradårsskiftet ‎[15 786 byte]
 31. (hist) ‎Mål og vanmæle 3 Fyrste statsinngrepet ‎[14 545 byte]
 32. (hist) ‎Målføra og nynorsken ‎[13 584 byte]
 33. (hist) ‎Attempting To Increase Your Hockey Skills? Look At These Suggestions! ‎[12 979 byte]
 34. (hist) ‎Trying To Enhance Your Baseball Skills? Have A Look At These Suggestions! ‎[12 947 byte]
 35. (hist) ‎Mål og vanmæle 7 Tilhøvi 1938-1945 ‎[12 482 byte]
 36. (hist) ‎Årsmelding for Vestmannalaget 2000-2001 ‎[12 094 byte]
 37. (hist) ‎Høgnorskdagane:Norsk målsoga i dei eldste tider ‎[11 685 byte]
 38. (hist) ‎Vestmannen i PDF ‎[11 438 byte]
 39. (hist) ‎Årsmelding for Vestmannalaget 1991-1992 ‎[10 990 byte]
 40. (hist) ‎Norsk Vilje - Program for ein alternativ ungdomskultur ‎[10 472 byte]
 41. (hist) ‎Årsmelding for Vestmannalaget 1999-2000 ‎[9 594 byte]
 42. (hist) ‎Mål og vanmæle 4 Varsam landsmålsumbot i 1910 ‎[9 530 byte]
 43. (hist) ‎Årsmelding for Vestlandske Mållag 1995-96 ‎[9 157 byte]
 44. (hist) ‎Kulturdepartementet stoggar det målblandande nynorskfleirtalet i Norsk språkråd ‎[8 841 byte]
 45. (hist) ‎Utgangen på målstriden? ‎[8 531 byte]
 46. (hist) ‎Årsmelding for Vestmannalaget 1967 ‎[8 293 byte]
 47. (hist) ‎Årsmelding for Vestmannalaget 1993-1994 ‎[7 629 byte]
 48. (hist) ‎Årsmelding for Vestmannalaget 1992-1993 ‎[7 628 byte]
 49. (hist) ‎Riddarspranget ‎[7 567 byte]
 50. (hist) ‎Learn To Eat Correctly And Sense Amazing ‎[7 360 byte]

Vis (førre 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)