YMIST

Nynorsk på Universitetet i Bergen. Utspel hausten 1998
Med denne bakgrunnen tykkjer me det er viktig at ein prestisjefylt institusjon som universitetet i Bergen viser at det er råd å profilera seg på nynorsk,og at nynorsken kann gjeva UiB eit serkjenne som kann verta til fyrebilete for dei høgre lærestadene elles i landet.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Soga til Studentmållaget i Bergen
Studentmållaget frå no av SmiB vart skipa samstundes med universitetet. I byrjingi arbeidde Studentmållaget hardt saman med Vestlandske Mållag for at nynorsk skulde verta styringsmålet ved universitetet.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Nasjonalisme i studentmållaget
1. mars var Endre Brunstad innleidar på ein studiering som Studentmållaget hev gåande. Brunstad hev skrive hovuduppgåva um Færøysk,frisisisk og norsk språknasjonalisme.
Publisert: 20050408 Lars Bjarne Marøy

Artikkelindeks

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag