Sidene med flest endringar

Gå til: navigering, søk

Nedenfor vises opptil 207 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 207.

Vis (førre 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Marøys artikkel- og tekstsamling‏‎ (62 versjonar)
 2. Soga åt Vestlandske Mållag‏‎ (40 versjonar)
 3. Hovudside‏‎ (21 versjonar)
 4. Vestlandske Mållag‏‎ (18 versjonar)
 5. Vestmannalaget‏‎ (18 versjonar)
 6. Lars Bjarne Marøy‏‎ (17 versjonar)
 7. Høgnorskdagane:Noko om Erling Kristvik og tenkinga hans‏‎ (16 versjonar)
 8. Målmannen i PDF‏‎ (14 versjonar)
 9. Årsmelding for Vestmannalaget 1967‏‎ (13 versjonar)
 10. Høgnorskdagane:Høgnorsk målbygnad‏‎ (13 versjonar)
 11. Høgnorskdagane på Sunnmøre‏‎ (11 versjonar)
 12. Kulturorgan Skadinaujo‏‎ (10 versjonar)
 13. Portal:Høgnorsk‏‎ (10 versjonar)
 14. Norsk Målungdom‏‎ (10 versjonar)
 15. Vestmannen i PDF‏‎ (9 versjonar)
 16. Dikt av Jan Prahl frå 1875?‏‎ (9 versjonar)
 17. Jostein Krokvik‏‎ (9 versjonar)
 18. Haldor O. Opedals fond for målreising og måldyrking‏‎ (8 versjonar)
 19. Høgnorskdagane:Norsk målsoga i dei eldste tider‏‎ (8 versjonar)
 20. Vestmannen‏‎ (8 versjonar)
 21. Gustav Indrebø‏‎ (7 versjonar)
 22. Tvo talor av kong Sverre‏‎ (7 versjonar)
 23. Mål og Makt‏‎ (6 versjonar)
 24. Stille Stunder‏‎ (6 versjonar)
 25. Harald Trefall‏‎ (5 versjonar)
 26. Kulturdepartementet stoggar det målblandande nynorskfleirtalet i Norsk språkråd‏‎ (5 versjonar)
 27. Høgnorskdagane:Vårt rike språk og vår fatige språkbruk‏‎ (5 versjonar)
 28. Frode Jens Strømnes‏‎ (5 versjonar)
 29. God norsk. Innlegg i målbrigdesaki‏‎ (5 versjonar)
 30. Ludvig Jerdal‏‎ (5 versjonar)
 31. Høgnorskdagane:Eit nynorsk normaltalemål‏‎ (5 versjonar)
 32. Høgnorskdagane:Mannjamning millom høgnorskt og norrønt‏‎ (4 versjonar)
 33. Sådde vind og hausta storm‏‎ (4 versjonar)
 34. Nyttige Linux-kommandoar‏‎ (4 versjonar)
 35. Mål og vanmæle‏‎ (4 versjonar)
 36. Vinlands Mållag vil fremja høgnorskrørsla‏‎ (4 versjonar)
 37. Norsk Bladmannalag‏‎ (4 versjonar)
 38. Randen-Færavaag-ordskiftet‏‎ (4 versjonar)
 39. Høgnorskdagane:Den norske målsoga frå dei eldste tider til Ivar Aasen‏‎ (4 versjonar)
 40. Årsmelding for Vestlandske Mållag 1995-96‏‎ (3 versjonar)
 41. Arnfinn Haga‏‎ (3 versjonar)
 42. Sunnmøre Vestmannalag - ny lagsauke‏‎ (3 versjonar)
 43. Kor sermerkt norsk?‏‎ (3 versjonar)
 44. Vestmannalaget på 1990-talet‏‎ (3 versjonar)
 45. Kring målkrisa‏‎ (3 versjonar)
 46. Nytt høgnorskt blad‏‎ (3 versjonar)
 47. Høgnorskdagane:Norskt mål frå slaget ved Hafrsfjord til rikssamlingi på Eidsvoll‏‎ (3 versjonar)
 48. Kva er målreising?‏‎ (3 versjonar)
 49. Soga um Vestmannalaget‏‎ (3 versjonar)
 50. Fritjov Sørbø‏‎ (3 versjonar)
 51. Ivar Aasen-almanakken 2001‏‎ (3 versjonar)
 52. Goldofaf‏‎ (3 versjonar)
 53. MakSS Damage‏‎ (3 versjonar)
 54. Rettskrivingsstræv i utlandet og her‏‎ (3 versjonar)
 55. Riddarspranget‏‎ (3 versjonar)
 56. Utgangen på målstriden?‏‎ (3 versjonar)
 57. Meir fart og framgang i Aasen-rørsla‏‎ (3 versjonar)
 58. Norsk målreising - kamp mellom to vegar‏‎ (3 versjonar)
 59. Mål og vanmæle Fyreord‏‎ (2 versjonar)
 60. Norskt måldyrkingslag‏‎ (2 versjonar)
 61. Millomnorsk‏‎ (2 versjonar)
 62. Målblandingspolitikken offisielt avskipa‏‎ (2 versjonar)
 63. Etter gravferdi for målblandingi‏‎ (2 versjonar)
 64. Minkar måli?‏‎ (2 versjonar)
 65. Vestmannasynet‏‎ (2 versjonar)
 66. Flokut for fåtalsmål‏‎ (2 versjonar)
 67. Mostratinget‏‎ (2 versjonar)
 68. Målet treng lovvern!‏‎ (2 versjonar)
 69. Testdokument‏‎ (2 versjonar)
 70. Årsmelding for Vestmannalaget 1993-1994‏‎ (2 versjonar)
 71. Målføra og nynorsken‏‎ (2 versjonar)
 72. Årsmelding for Vestmannalaget 1994-1995‏‎ (2 versjonar)
 73. Frakass‏‎ (2 versjonar)
 74. Målmannen‏‎ (2 versjonar)
 75. The Fall of the Word and the Rise of the Mental Model‏‎ (2 versjonar)
 76. Årsmelding for Vestmannalaget 1995-1996‏‎ (2 versjonar)
 77. Historisk målpolitisk lineskifte‏‎ (2 versjonar)
 78. Kva hev maalformi aa segja for det religiøse liv hjaa folket - serskilt hjaa ungdomen‏‎ (2 versjonar)
 79. Skriftmål og folkerøysting‏‎ (2 versjonar)
 80. Volda og Ørsta Målungdom‏‎ (2 versjonar)
 81. Årsmelding for Vestmannalaget 1996-1997‏‎ (2 versjonar)
 82. Fred og forlik?‏‎ (2 versjonar)
 83. Ivar Aasen‏‎ (2 versjonar)
 84. Målsaki frå social synsstad‏‎ (2 versjonar)
 85. Pressens Faglige Utvalg‏‎ (2 versjonar)
 86. Årsmelding for Vestmannalaget 1997-1998‏‎ (2 versjonar)
 87. Årsmelding for Vestmannalaget 1998-1999‏‎ (2 versjonar)
 88. Årsmelding for Vestmannalaget 1999-2000‏‎ (2 versjonar)
 89. Fyreloga åt høgnorskrørsla no‏‎ (2 versjonar)
 90. Høgnorsk‏‎ (2 versjonar)
 91. Normering og Noregs Mållag‏‎ (2 versjonar)
 92. Radikal og konservativ i målstriden, - og moderate‏‎ (2 versjonar)
 93. Tuft for Norsk Målungdom 2001‏‎ (2 versjonar)
 94. Årsmelding for Vestmannalaget 2000-2001‏‎ (2 versjonar)
 95. Lovnadsrike høgnorskdagar i Volda‏‎ (2 versjonar)
 96. Tufta åt Norsk Norsk Målungdom 1992-2000‏‎ (2 versjonar)
 97. Årsmøte i høgnorskringen‏‎ (2 versjonar)
 98. Eg‏‎ (2 versjonar)
 99. Anders Sebastian Leif Karlsson‏‎ (2 versjonar)
 100. Stortinget avskipar samnorskstrævet‏‎ (2 versjonar)
 101. Anita Grønningsæter Digernes‏‎ (2 versjonar)
 102. Eirik Hirth‏‎ (2 versjonar)
 103. Kjettarord um norsk målalkymi‏‎ (2 versjonar)
 104. A Basketball Guide For Gamers And Enthusiasts‏‎ (Éin versjon)
 105. Elektromagnetisk samhøve‏‎ (Éin versjon)
 106. Kommunar med nynorsk tenestemål 1922-1995‏‎ (Éin versjon)
 107. Midlandsnormalen‏‎ (Éin versjon)
 108. Round The Bases With One Of These Professional Baseball Suggestions!‏‎ (Éin versjon)
 109. A Couple Of Baseball Guidelines To Help You Learn The Video Game‏‎ (Éin versjon)
 110. Around The Bases By Using These Professional Baseball Recommendations!‏‎ (Éin versjon)
 111. Espevær‏‎ (Éin versjon)
 112. Nynorsk‏‎ (Éin versjon)
 113. Sambandet.no‏‎ (Éin versjon)
 114. Årsmelding for Vestmannalaget 1991-1992‏‎ (Éin versjon)
 115. A Few Baseball Guidelines To Help You Master This Game‏‎ (Éin versjon)
 116. Assisting You Better Understand Baseball Using These Very Easy To Comply with Recommendations‏‎ (Éin versjon)
 117. Måleblenda‏‎ (Éin versjon)
 118. Sanntidsoperativsystem‏‎ (Éin versjon)
 119. Techniques To All Your Car Repair Questions‏‎ (Éin versjon)
 120. Årsmelding for Vestmannalaget 1992-1993‏‎ (Éin versjon)
 121. A Great Deal Enters Into A Great Game Of Baseball‏‎ (Éin versjon)
 122. Assisting You To Better Understand Baseball With These Simple To Stick to Suggestions‏‎ (Éin versjon)
 123. Heksameter‏‎ (Éin versjon)
 124. Several Baseball Ideas To Help You Grasp The Game‏‎ (Éin versjon)
 125. A Hockey Guide For Athletes And Fans‏‎ (Éin versjon)
 126. Attempting To Increase Your Hockey Skills? Look At These Suggestions!‏‎ (Éin versjon)
 127. Folk og seder i Germania‏‎ (Éin versjon)
 128. Helping You Better Recognize Baseball With One Of These Simple To Stick to Recommendations‏‎ (Éin versjon)
 129. Olav Torheim‏‎ (Éin versjon)
 130. Several Helpful Baseball Guidelines To Help You‏‎ (Éin versjon)
 131. The Best Way To Cover The Results Of Aging‏‎ (Éin versjon)
 132. A Little Bit Of Studying Can Help Your Personal Financing Scenario‏‎ (Éin versjon)
 133. Austlands-mål og vestlands-mål - framandord‏‎ (Éin versjon)
 134. Helping You To Better Recognize Baseball With One Of These Straightforward To Comply with Suggestions‏‎ (Éin versjon)
 135. Om vort Skriftsprog‏‎ (Éin versjon)
 136. Sigrid Skjerdal‏‎ (Éin versjon)
 137. The Very Best Acne Suggestions Look For‏‎ (Éin versjon)
 138. A Lot Goes Into A Fantastic Bet On Baseball‏‎ (Éin versjon)
 139. Avoid Hair Thinning Using These Effortless Recommendations‏‎ (Éin versjon)
 140. Framlegg til ny tuft for NMU, vedteke på LST-møte 28. november 1999‏‎ (Éin versjon)
 141. Idé-grunnlaget for målreisingi‏‎ (Éin versjon)
 142. Mål og vanmæle 10 Målreisingskrav‏‎ (Éin versjon)
 143. The Very Best Acne breakouts Advice Look For‏‎ (Éin versjon)
 144. A Number Of Helpful Baseball Ideas To Help You‏‎ (Éin versjon)
 145. Bymål og nynorsk‏‎ (Éin versjon)
 146. Kvi er me målmenn?‏‎ (Éin versjon)
 147. Mål og vanmæle 1 Språkleg utprøving på 1800-talet‏‎ (Éin versjon)
 148. The Way To Hide The Consequences Of Aging‏‎ (Éin versjon)
 149. Von og veg‏‎ (Éin versjon)
 150. A Whole Lot Is Put Into A Fantastic Bet On Baseball‏‎ (Éin versjon)
 151. Chris Ares‏‎ (Éin versjon)
 152. How To Proceed If You Are Shedding Your Own Hair‏‎ (Éin versjon)
 153. Lagting‏‎ (Éin versjon)
 154. Mål og vanmæle 2 Norsk mål i skulen fyre hundradårsskiftet‏‎ (Éin versjon)
 155. Nasjonalisme‏‎ (Éin versjon)
 156. Program for ei nasjonal framtid‏‎ (Éin versjon)
 157. Tradisjonalisme‏‎ (Éin versjon)
 158. VxWorks‏‎ (Éin versjon)
 159. Age Gracefully Using These Wonderful Ageing Recommendations‏‎ (Éin versjon)
 160. Desibel‏‎ (Éin versjon)
 161. How You Can Properly Take Care Of Hair‏‎ (Éin versjon)
 162. Ivar Aasen-sambandet‏‎ (Éin versjon)
 163. Mål og vanmæle 3 Fyrste statsinngrepet‏‎ (Éin versjon)
 164. Nikolaus Gjelsvik‏‎ (Éin versjon)
 165. Programvare‏‎ (Éin versjon)
 166. Solutions To All Your Automobile Restoration Queries‏‎ (Éin versjon)
 167. Trying To Enhance Your Baseball Skills? Have A Look At These Suggestions!‏‎ (Éin versjon)
 168. What Every person That's Acquiring Chinese medicine Should Know Initially‏‎ (Éin versjon)
 169. Age group Gracefully By Using These Great Getting older Tips‏‎ (Éin versjon)
 170. Ivar Aasen eller småkongane? Målreising eller målblanding?‏‎ (Éin versjon)
 171. Laryen Zélé‏‎ (Éin versjon)
 172. Mål og vanmæle 4 Varsam landsmålsumbot i 1910‏‎ (Éin versjon)
 173. Some Reading through Can Really Help Your Personal Fund Circumstance‏‎ (Éin versjon)
 174. What To Do When You Are Burning off Your Hair‏‎ (Éin versjon)
 175. Age group Gracefully With One Of These Fantastic Aging Suggestions‏‎ (Éin versjon)
 176. Edel Hardiess‏‎ (Éin versjon)
 177. Geirfugl‏‎ (Éin versjon)
 178. Høgnorsk formlæra‏‎ (Éin versjon)
 179. Ivar Aasen og fyregangsmennene i Bergen‏‎ (Éin versjon)
 180. Mål og vanmæle 5 Mot umboti i 1917‏‎ (Éin versjon)
 181. Statsdaningar og handelsrivalisering‏‎ (Éin versjon)
 182. What To Do While You Are Shedding Hair‏‎ (Éin versjon)
 183. Amiga‏‎ (Éin versjon)
 184. Høgnorsk målreising‏‎ (Éin versjon)
 185. Joachim Nielsen‏‎ (Éin versjon)
 186. Mål og vanmæle 6 Målstriden løyst denne ættleden‏‎ (Éin versjon)
 187. Norsk Målsoga‏‎ (Éin versjon)
 188. René Guénon‏‎ (Éin versjon)
 189. What You Can Do When You Are Dropping Hair‏‎ (Éin versjon)
 190. Øyi Bømlo‏‎ (Éin versjon)
 191. Einar Sagen‏‎ (Éin versjon)
 192. Mål og vanmæle 7 Tilhøvi 1938-1945‏‎ (Éin versjon)
 193. Tysnesøy‏‎ (Éin versjon)
 194. Wonderful Post On How To Manage Pay Day Loans‏‎ (Éin versjon)
 195. Øyvind Strømmen‏‎ (Éin versjon)
 196. Einskap i rettskriving‏‎ (Éin versjon)
 197. Grunnvatn‏‎ (Éin versjon)
 198. Kartverk og stadnamn‏‎ (Éin versjon)
 199. Mål og vanmæle 8 Etterkrigstid og målblanding‏‎ (Éin versjon)
 200. Norsk Vilje - Program for ein alternativ ungdomskultur‏‎ (Éin versjon)
 201. Strategies To Your Entire Auto Restoration Questions‏‎ (Éin versjon)
 202. You Can Now Become Knowledgeable About Track record Administration Using These Straightforward Suggestions‏‎ (Éin versjon)
 203. Anybody Can Become Experienced In Track record Management By Using These Easy Suggestions‏‎ (Éin versjon)
 204. Græskt mål‏‎ (Éin versjon)
 205. Mål og vanmæle 9 Offentleg mål etter 1959‏‎ (Éin versjon)
 206. Round The Bases Using These Specialist Baseball Recommendations!‏‎ (Éin versjon)
 207. Strategies To Your Entire Vehicle Repair Questions‏‎ (Éin versjon)

Vis (førre 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)