Nytt høgnorskt blad

Frå Sambandet
Gå til: navigering, søk

Av Jostein Krokvik

Styret i Høgnorskringen med Håvard Tangen i brodden gav i juli ut eit lite meldingsblad for Høgnorskringen. Bladet hev namnet Høgnorsknytt, og er på 8 A5-sidor. Etter kvart som lagslyden i ringen aukar, vert det meir og meir trong for eit blad som kan knyta ringen betre i hop, og voni er at Høgnorsknytt kann verta den faste bindelekken. Millombils styre i Høgnorskringen er no Håvard Tangen, Dag Hagen Berg, Ivan Digernes, Gudmund Harildstad og Kjetil Aasen. Styret vil freista fyrebu eit årsmøte til hausten.

Av innhaldet peikar me på ei lovnadsrik melding frå høgnorsksamlingi i Volda, innbjoding til lesarane um å skriva stutte innlegg og liknande i Høgnorsknytt, eit dryftingsframlegg til fyresegner for Høgnorskringen, og eit innlegg frå 1924 um høgnorsk av Kristofer Uppdal. Eit friskt blad!

Innmelding, lagspengar, gåvor, innlegg o.a. sender du til Høgnorkringen, Grensa 8, 0159 Oslo. Postgirokonto 0803.4591343. Høgnorsksaki krev at me driv på jamt og trutt, les me i bladet. Og det er sant. Her er mykje å taka att!

Prenta i Vestmannen.