Årsmøte i høgnorskringen

Frå Sambandet
Gå til: navigering, søk

Av Jostein Krokvik

Håvard Tangen fortel at ein siktar på å halda årsmøte kring helgi 3/4. oktober. Møtet vert truleg i eit høveleg universitetsrom, og det er voni å få til eit ordskifte med innleidarar um "anbeheitelse" fyre sjølve årsmøtesakene. Det gjeng ut eit nytt nummer av Høgnorsknytt med melding til lagsfolket i god tid tid fyreåt.

Håvard Tangen melder elles um fint tilsig av nye lagslemer.

Prenta i Vestmannen.