YMIST

Norsk Formlæra på netet

Norsk Formlæra av Lars Eskeland inneheld eit grammatikalsk yversyn yver det målet me kallar for høgnorsk. Formlæra vart uppattprenta hjå Norrønalaget Bragr i 1997. No er netutgåva her:

http://sambandet.no/grammatikk


Lars Bjarne Marøy, 20051217

Attende til nyhendeyversynet

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag