YMIST

Høgnorskordlista på netet

I 1997 prenta Norrønalaget Bragr upp att Norsk Ordliste av Lars Eskeland. Dei nye utgåvone var avprent av sette utgåva som kom i 1921. Upptaksmann til tiltaket var Lars Bjarne Marøy. I januar 2006 vart heile ordlista lagd ut på netet. Arbeidet med innlysing og databaseutforming vart gjort av Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim. Ordlista er no fritt tilgjengeleg på høgnorskportalen sambandet.no:

http://sambandet.no/ordlista


Olav Torheim, 20060615

Attende til nyhendeyversynet

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag