YMIST

Um mållause nordhordlendingar
Det er ikkje akseptabelt at Nordhordlandsmålet ikkje fær syna meir att i offisiell skriftnormering.Folk må læra seg til å segja frå.
Publisert: 20040623 Lars Bjarne Marøy

Meir um diskrimineringi av strilamålet
Strilemålet skil millom sterke og linne hokjønnsord,men det hev i praksis vorte fråteke retten til å markera dette i skriftmålet.Dimed må dei som er sett til å praktisera stadnamnlovi tolka strilemålet som eit målføre av ein ringare kvalitet enn i-målsmålføre,og skiljet millom sterke og linne hokjønnsord,som er eit viktugt regionalt sermerkje for strilemålet,skal gøymast vekk for ålmenta.
Publisert: 20040623 Lars Bjarne Marøy

Strilekrig mot Radøyna
Me må få ein strilekrig mot uppkonstruerte stadnamn og bokmålsmobbing frå offentlege språkplanleggjarar.
Publisert: 20040620 Lars Bjarne Marøy

Artikkelindeks

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag