YMIST

Målmannen på "Sånn er livet"

Fredag 27. januar vart Olav Torheim og Lars-Toralf Storstrand spurde ut um høgnorsken i radioprogrammet "Sånn er livet". Du finn innslaget her.


Olav Torheim, 20060127

Attende til nyhendeyversynet

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag