YMIST

Opedalsrapporten

Nokon umfemnande og systematisk gjenomgang av striden i høgnorskrørsla er til dags dato ikkje komen ut. Rapporten frå Opedalsfondet til Fylkesmannen i Hordaland frå 2003 er truleg det næraste ein kjem ein sovoren gjenomgang pr i dag. Rapporten er no lagd ut på sambandet.no i PDF-format. Her kann du lesa rapporten!


Olav Torheim, 20060215

Attende til nyhendeyversynet

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag