Skilnad mellom versjonar av «Marøys artikkel- og tekstsamling»

Frå Sambandet
Gå til: navigering, søk
 
(25 mellomliggjande versjonar av 3 brukarar er ikkje viste)
Line 4: Line 4:
  
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/8/81/Eksamensuppgaava_grunnfag_historie_1993.pdf Eksamen i historie grunnfag, 1993]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/8/81/Eksamensuppgaava_grunnfag_historie_1993.pdf Eksamen i historie grunnfag, 1993]
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/44/Historie_millomfag_1996_doemeeksamen.pdf Dømeeksamen, historie millomfag, 1996]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/6/6a/Historie_mellomfag.pdf Millomfagsuppgåva i historie]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/6/6a/Historie_mellomfag.pdf Millomfagsuppgåva i historie]
 +
  
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/4c/Eksamen_pedagogikk_fyrste_del_i_norsk.pdf Eksamen, pedagogikk, fyrste del i norsk. ]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/4c/Eksamen_pedagogikk_fyrste_del_i_norsk.pdf Eksamen, pedagogikk, fyrste del i norsk. ]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/24/Eksamen_pedagogikk_andre_del_i_norsk.pdf Eksamen, pedagogikk, andre del i norsk.]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/24/Eksamen_pedagogikk_andre_del_i_norsk.pdf Eksamen, pedagogikk, andre del i norsk.]
 +
 +
== Publiserte artiklar på nynorsk ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/7/7c/Maroy_publiserte_tekster.pdf Publiserte tekster]
 +
 +
== Artiklar på bokmål ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/4e/%C3%98Universitetet_Undervisning.pdf "Historisk analyse". Grunnleggjande tekst.]
 +
 +
== Norsk for utlendingar ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/2e/Nynorsk_upplaering_utenlandsk_1993.pdf Tekster um norskupplæring for utlendingar, 1990-talet]
  
 
== BT-artiklar og andre avisartiklar ==
 
== BT-artiklar og andre avisartiklar ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/1/16/Naar_skriftmaala_storknar.pdf "Når skriftmåla storknar." Ordskifte i Dag og Tid]
  
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/20/Lars_Bjarne_reklame_paa_skulen.pdf Intervju med Marøy på Øvrebyen Skule (2000-talet ein gong)]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/20/Lars_Bjarne_reklame_paa_skulen.pdf Intervju med Marøy på Øvrebyen Skule (2000-talet ein gong)]
Line 15: Line 31:
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/28/Avisartiklar_200talet_jerdal_viktugast.pdf Avisartiklar frå 2000-talet. Jerdal er viktugast.]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/28/Avisartiklar_200talet_jerdal_viktugast.pdf Avisartiklar frå 2000-talet. Jerdal er viktugast.]
  
== Historikk ==
+
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/45/Maalordskifte_dagogtid_90talet_og_2000talet.pdf Målordskifte i Dag og Tid, 90-talet og 2000-talet]
  
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/9/94/Spraakraadet_ap_og_norsk_maalpolitikk.png Språkrådet, AP og norsk målpolitikk]
  
 +
* [http://sambandet.no/uploads/norskeytringar_tekster_1995.pdf Diskusjonar um mål, 1995-1996]
  
== Private mållagsdiskusjonar ==
+
* [http://sambandet.no/wiki/images/c/c5/Artikkel_LB.pdf Endå fleire artiklar 1]
 +
 
 +
* [http://sambandet.no/wiki/index.php?title=Fil:LB_med_artikler.pdf Endå fleire artiklar 2]
 +
 
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/a/ab/Norske_tekster_2003_og_2004.pdf Norske tekster 2003 og 2004.]
  
* [http://sambandet.no/wiki/images/5/58/Tidi_fyrr_Noregs_Maallag_fyre_1999.pdf Noregs Mållag fyre 1999.]
+
* [http://sambandet.no/wiki/images/f/f7/%C3%98Spr%C3%A5kogDiskusjon.pdf Målordskifte i Dag Og Tid i 2004]
* [http://sambandet.no/wiki/images/d/dc/Maroy_vil_ha_fast_maal.pdf Marøy vil ha fast mål.]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/e/ed/Bergen_Maallag_ordskifte.pdf Ordskifte i Bergen Mållag millom Arne Apold og Lars Bjarne Marøy.]
 
  
 
== Historikk frå 1946 for norsk målkamp ==
 
== Historikk frå 1946 for norsk målkamp ==
Line 32: Line 52:
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/9/9b/1956_forsvar_for_i-maalet_og_maallaget.pdf Klagebrevet. Svar frå Hans Aarnes.]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/9/9b/1956_forsvar_for_i-maalet_og_maallaget.pdf Klagebrevet. Svar frå Hans Aarnes.]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/7/78/Alf_Helleviks_tyranni_1952_til_1962_med_meir.pdf Alf Helleviks tyranni.]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/7/78/Alf_Helleviks_tyranni_1952_til_1962_med_meir.pdf Alf Helleviks tyranni.]
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/6/60/LB_med_artikler.pdf Sentrale tekster av meg millom anna um soga til Vestmannalaget på 1950-talet i fulll strid.]
 +
 +
== Historikk frå og med 1960 ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/8/8e/Tilraading_om_eit_laerdomssete.pdf Tilråding om eit lærdomssete - eit akademi - i bygdesamfunnet (Noregs Mållag, 1965)] (Denne teksti er ikkje heilt avklåra. Det som er klårt er at det er tala um planar for høgare utdaning i Kvinnherad, Hordaland. Det er ei lokal nemnd i Kvinnherad som hev uppmoda Noregs Mållag um å greida ut spursmålet um reising av eit bygdauniversitet.)
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/f/fd/Ungdom_i_maalsak_1970-talet.pdf Tekster og avisklypp um ungdom i målstrid på 70-talet]
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/c/cf/Norsk_spraakraad_2002_utgreiding_um_ny_rettskriving.pdf Utgreiding frå Norsk Språkråd um ny rettskriving, 2002]
 +
 +
== Private mållagsdiskusjonar ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/5/58/Tidi_fyrr_Noregs_Maallag_fyre_1999.pdf Noregs Mållag fyre 1999.]
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/d/dc/Maroy_vil_ha_fast_maal.pdf Marøy vil ha fast mål.]
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/e/ed/Bergen_Maallag_ordskifte.pdf Ordskifte i Bergen Mållag millom Arne Apold og Lars Bjarne Marøy.]
 +
 +
== Brev og korrespondanse ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/f/fe/%C3%98krokvik-1991-til-ca-2000.pdf Korrespondanse millom Marøy og Jostein Krokvik, 1991-2000]
 +
 +
== Skulearbeid ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/7/7f/AStilbok_Lars_Bjarne.pdf Stilbok frå ungdomsskulen.]
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/42/Askole_samfunnsfag.pdf Prøva i samfundsfag]
  
 
[[Kategori:Lars Bjarne Marøy]]
 
[[Kategori:Lars Bjarne Marøy]]

Siste versjonen frå 22. september 2021 kl. 09:20

På denne sida samlar me ymse slags tekster og ordskifte som Lars Bjarne Marøy hev vore med på eller hev fylgt med på.

Eksamenstekster av Lars Bjarne Marøy[endre]


Publiserte artiklar på nynorsk[endre]

Artiklar på bokmål[endre]

Norsk for utlendingar[endre]

BT-artiklar og andre avisartiklar[endre]

Historikk frå 1946 for norsk målkamp[endre]

Desse tekstene dokumenterar at a-målsfolk drep ned det norske målet.

Historikk frå og med 1960[endre]

Private mållagsdiskusjonar[endre]

Brev og korrespondanse[endre]

Skulearbeid[endre]