Tradisjonalisme

Frå Sambandet
Gå til: navigering, søk

Tradisjonalisme er fyrestellingi um at det finst visse grunnleggjande idear som alltid er der, same kva menneske til kvar tid skulde tru eller forstå av dei. Ein tradisjonalist kjempar for å henta fram att desse ideane, bringa dei attende med di ein samstundes skaper noko nytt.

Sjå dessutan

Konservativ revolusjon

Bakgrunnsstoff