Tildelinger

Gå til: navigering, søk

Følgende er en liste over tildelinger samt hvilke brukerrettigheter de gir tilgang til. Brukere kan autorisere applikasjoner til å bruke kontoen deres, med rettigheter begrenset til de gitt av tildelingene brukeren har godkjent. En applikasjon som handler på vegne av en bruker kan imidlertid aldri benytte seg av rettigheter brukeren ikke selv har. Det kan finnes ytterligere informasjon om de ulike rettighetene.

TildelingRettigheter
Grunnleggende rettigheter (basic)
 • Endre halvlåste sider (autoconfirmed)
 • Få sine eigne endringar automatisk merkte som godkjende (autopatrol)
 • Kan gjere endringar frå blokkerte IP-adresser (ipblock-exempt)
 • Mindre endringar på diskujsonssida gjev ikkje beskjed om at du har nye meldingar. (nominornewtalk)
 • Redigere beskyttede sider som er «Berre tillat autostadfeste brukarar» (editsemiprotected)
 • Redigere via API (writeapi)
 • Reinse mellomlageret for sider (purge)
 • Sjå sider (read)
 • Vis godkjende endringar i siste endringar (patrolmarks)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
Høy­volum­redigering (highvolume)
 • Bli handsama som ein automatisk prosess. (bot)
 • Bruke API med høgare grenser (apihighlimits)
 • Markere tilbakerullingar som robotendringar (markbotedits)
 • Vert ikkje påverka av snøggleiksgrenser (noratelimit)
Redigere eksisterende sider (editpage)
 • Endre sider (edit)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
Redigere beskyttede sider (editprotected)
 • Endre sider (edit)
 • Endre verna sider (editprotected)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
Redigere din bruker-CSS/-JavaScript (editmycssjs)
 • Endra eigne CSS-filer (editmyusercss)
 • Endra eigne JavaScript-filer (editmyuserjs)
 • Endre sider (edit)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
Rediger dine brukerinnstillinger (editmyoptions)
 • Redigere sine egne innstillinger (editmyoptions)
Redigere i MediaWiki-navnerommet og CSS/JavaScript i brukernavnerommet (editinterface)
 • Endre andre brukarar sine CSS-filer (editusercss)
 • Endre andre brukarar sine JS-filer (edituserjs)
 • Endre sider (edit)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
 • Redigere brukargrensesnittet (editinterface)
Opprette, redigere eller flytte sider (createeditmovepage)
 • Endre sider (edit)
 • Flytta kategorisider (move-categorypages)
 • Flytte hovudbrukarsider (move-rootuserpages)
 • Flytte sider (move)
 • Flytte sider med undersider (move-subpages)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
 • Opprette diskusjonssider (createtalk)
 • Opprette sider (som ikkje er diskusjonssider) (createpage)
Laste opp nye filer (uploadfile)
 • Laste opp filer (upload)
 • Skrive over eigne filer (reupload-own)
Laste opp, erstatte, og flytte filer (uploadeditmovefile)
 • Flytta filer (movefile)
 • Laste opp ei fil frå ei nettadresse (upload_by_url)
 • Laste opp filer (upload)
 • Skrive over delte filer lokalt (reupload-shared)
 • Skrive over ei eksisterande fil (reupload)
 • Skrive over eigne filer (reupload-own)
 • Treng ikkje lage omdirigering frå det gamle namnet når sida vert flytta (suppressredirect)
Patruljere sideendringer (patrol)
 • Markere endringar som godkjende (patrol)
Tilbakestille side­endringer (rollback)
 • Snøgt rulla attende endringane til den siste brukaren som endra ei viss side (rollback)
Blokkere og avblokkere brukere (blockusers)
 • Blokkere andre brukarar frå å redigere (block)
 • Blokkere brukarar frå å sende e-post (blockemail)
Vise slettede filer og sider (viewdeleted)
 • Sjå sletta sidehistorikk utan tilhøyrande sidetekst (deletedhistory)
 • Sjå sletta tekst og endringar i høve til sletta versjonar (deletedtext)
 • Søk i sletta sider (browsearchive)
Vis begrensede loggposter (viewrestrictedlogs)
 • Sjå private loggar (suppressionlog)
Slette sider, revisjoner og logginnlegg (delete)
 • Attopprett sider (undelete)
 • Endre sider (edit)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
 • Sjå sletta sidehistorikk utan tilhøyrande sidetekst (deletedhistory)
 • Sjå sletta tekst og endringar i høve til sletta versjonar (deletedtext)
 • Sletta og attoppretta visse loggoppføringar (deletelogentry)
 • Slette og gjenopprette enkeltendringar av sider (deleterevision)
 • Slette sider (delete)
 • Slette sider med lange historikkar (bigdelete)
 • Søk i sletta sider (browsearchive)
Beskytte og avbeskytte sider (protect)
 • Endra vernenivå og verna sider (protect)
 • Endre sider (edit)
 • Endre verna sider (editprotected)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
Vise overvåkningslisten din (viewmywatchlist)
 • Sjå eiga overvakingsliste (viewmywatchlist)
Redigere overvåkningslisten din (editmywatchlist)
 • Endra eiga overvakingsliste. Merk at somme handlingane framleis vil leggja til sider utan denne retten. (editmywatchlist)
Sende e-post til andre brukere (sendemail)
 • Senda e-post til andre brukarar (sendemail)
Opprette kontoer (createaccount)
 • Opprette nye brukarkontoar (createaccount)
Få tilgang til privat informasjon (privateinfo)
 • Vise sine egne private data (f.eks. epostadresse og virkelig navn) (viewmyprivateinfo)