Tradisjonalisme: Versjonshistorikk

Gå til: navigering, søk

Merk av for dei versjonane du vil samanlikne og trykk [Enter] eller klikk på knappen nedst på sida.
Forklaring: (no) = skilnad frå den noverande versjonen, (førre) = skilnad frå den førre versjonen, s = småplukk

  • (no | førre) 16. april 2020 kl. 16:15Olav Torheim (Diskusjon | bidrag). . (552 byte) (+552). . (Oppretta sida med «'''Tradisjonalisme''' er fyrestellingi um at det finst visse grunnleggjande idear som alltid er der, same kva menneske til kvar tid skulde tru eller forstå av dei. Ein trad…»)