Skilnad mellom versjonar av «Sunnmøre Vestmannalag - ny lagsauke»

Frå Sambandet
Gå til: navigering, søk
(Oppretta sida med «Av Jostein Krokvik <i>Prenta i Vestmannen nr. X XXXX</i> Kategori:Jostein Krokvik»)
 
Line 1: Line 1:
 
Av [[Jostein Krokvik]]
 
Av [[Jostein Krokvik]]
  
 +
<P>
 +
<IMG SRC="../vestmenner.jpg" align=right width=400 height=200>
 +
Laurdag 18. september var det skipingsm&oslash;te for Sunnm&oslash;re Vestmannalag i Volda. Svein E. Kvamsdal helsa velkomne og sa at h&oslash;gnorsklaget skulde vera eit folkeleg lag som lagde vekt p&aring; kulturskapande arbeid etter mynster fr&aring; Vestmannalaget i Bergen. Det vart òg vist til det arbeidet som Sigurd Slyngstad og Lars Fest&oslash;y gjorde i det gamle og longo nedlagde Sunnm&oslash;re H&oslash;gnorsklag som dei tvo styrde med.
 +
</P>
  
<i>Prenta i Vestmannen nr. X XXXX</i>
+
<P>
 +
 
 +
Olav Torheim var ordstyrar, og dei framm&oslash;tte gjekk til val etter eit <A HREF="stromnes.htm">spr&aring;kleg fyredrag av statsstipendiat Frode Str&oslash;mnes</A>, som me kjem inn p&aring; annan stad, og ei <A HREF="../sambandet/dagsetel.htm">innleiding um Vestlandske M&aring;llag, arbeidsuppg&aring;vor og h&oslash;gnorske siktem&aring;l</A> av Lars Bjarne Mar&oslash;y. Me m&aring; styrkja h&oslash;gnorsken og auka lagstalet og lagslemstalet, sagde Mar&oslash;y som nemnde dei faste h&oslash;gnorsksamlingane tvo seinste &aring;ri. Me hev andsvar for nasjonal kulturarv, spr&aring;kleg identitet, folkeleg m&aring;l, estetisk (vent og velflitt) m&aring;l. Og me m&aring; skapa vyrdnad for m&aring;let og &aring;lmenne ideal gjenom h&oslash;gnorsken og det norske innslaget i dialektane.
 +
</P>
 +
 
 +
<P>
 +
Den fyrste stjorni i Sunnm&oslash;re Vestmannalag er slik samansett:<br>
 +
<i>Formann:</i> Svein E. Kvamsdal<br>
 +
<i>Skrivar/varaformann:</i> Olav E. Torheim<br>
 +
<i>I stjorni elles:</i> Kjell Inge Bj&oslash;rke, Jon Buset, Jostein Krokvik.
 +
</P>
 +
 
 +
<P>
 +
Det var ei framtidsrett stemning p&aring; m&oslash;tet, og Kvamsdal meinte at eit lagsm&oslash;te i halv&aring;ret var eit minstem&aring;l, men helst burde det vera eit m&oslash;te i kvartalet. Det vart fastsett dag for fyrste styrem&oslash;tet.
 +
</P>
 +
 
 +
<i>Prenta i Vestmannen nr. 8 1999</i>
  
 
[[Kategori:Jostein Krokvik]]
 
[[Kategori:Jostein Krokvik]]

Versjonen frå 8. april 2020 kl. 15:33

Av Jostein Krokvik

<IMG SRC="../vestmenner.jpg" align=right width=400 height=200> Laurdag 18. september var det skipingsmøte for Sunnmøre Vestmannalag i Volda. Svein E. Kvamsdal helsa velkomne og sa at høgnorsklaget skulde vera eit folkeleg lag som lagde vekt på kulturskapande arbeid etter mynster frå Vestmannalaget i Bergen. Det vart òg vist til det arbeidet som Sigurd Slyngstad og Lars Festøy gjorde i det gamle og longo nedlagde Sunnmøre Høgnorsklag som dei tvo styrde med.

Olav Torheim var ordstyrar, og dei frammøtte gjekk til val etter eit <A HREF="stromnes.htm">språkleg fyredrag av statsstipendiat Frode Strømnes</A>, som me kjem inn på annan stad, og ei <A HREF="../sambandet/dagsetel.htm">innleiding um Vestlandske Mållag, arbeidsuppgåvor og høgnorske siktemål</A> av Lars Bjarne Marøy. Me må styrkja høgnorsken og auka lagstalet og lagslemstalet, sagde Marøy som nemnde dei faste høgnorsksamlingane tvo seinste åri. Me hev andsvar for nasjonal kulturarv, språkleg identitet, folkeleg mål, estetisk (vent og velflitt) mål. Og me må skapa vyrdnad for målet og ålmenne ideal gjenom høgnorsken og det norske innslaget i dialektane.

Den fyrste stjorni i Sunnmøre Vestmannalag er slik samansett:
Formann: Svein E. Kvamsdal
Skrivar/varaformann: Olav E. Torheim
I stjorni elles: Kjell Inge Bjørke, Jon Buset, Jostein Krokvik.

Det var ei framtidsrett stemning på møtet, og Kvamsdal meinte at eit lagsmøte i halvåret var eit minstemål, men helst burde det vera eit møte i kvartalet. Det vart fastsett dag for fyrste styremøtet.

Prenta i Vestmannen nr. 8 1999