Sidene med flest endringar

Gå til: navigering, søk

Nedenfor vises opptil 100 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 100.

Vis (førre 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Marøys artikkel- og tekstsamling‏‎ (62 versjonar)
 2. Soga åt Vestlandske Mållag‏‎ (40 versjonar)
 3. Hovudside‏‎ (21 versjonar)
 4. Vestlandske Mållag‏‎ (18 versjonar)
 5. Vestmannalaget‏‎ (18 versjonar)
 6. Lars Bjarne Marøy‏‎ (17 versjonar)
 7. Høgnorskdagane:Noko om Erling Kristvik og tenkinga hans‏‎ (16 versjonar)
 8. Målmannen i PDF‏‎ (14 versjonar)
 9. Årsmelding for Vestmannalaget 1967‏‎ (13 versjonar)
 10. Høgnorskdagane:Høgnorsk målbygnad‏‎ (13 versjonar)
 11. Høgnorskdagane på Sunnmøre‏‎ (11 versjonar)
 12. Kulturorgan Skadinaujo‏‎ (10 versjonar)
 13. Portal:Høgnorsk‏‎ (10 versjonar)
 14. Norsk Målungdom‏‎ (10 versjonar)
 15. Vestmannen i PDF‏‎ (9 versjonar)
 16. Dikt av Jan Prahl frå 1875?‏‎ (9 versjonar)
 17. Jostein Krokvik‏‎ (9 versjonar)
 18. Haldor O. Opedals fond for målreising og måldyrking‏‎ (8 versjonar)
 19. Høgnorskdagane:Norsk målsoga i dei eldste tider‏‎ (8 versjonar)
 20. Vestmannen‏‎ (8 versjonar)
 21. Gustav Indrebø‏‎ (7 versjonar)
 22. Tvo talor av kong Sverre‏‎ (7 versjonar)
 23. Mål og Makt‏‎ (6 versjonar)
 24. Stille Stunder‏‎ (6 versjonar)
 25. Harald Trefall‏‎ (5 versjonar)
 26. Kulturdepartementet stoggar det målblandande nynorskfleirtalet i Norsk språkråd‏‎ (5 versjonar)
 27. Høgnorskdagane:Vårt rike språk og vår fatige språkbruk‏‎ (5 versjonar)
 28. Frode Jens Strømnes‏‎ (5 versjonar)
 29. Ludvig Jerdal‏‎ (5 versjonar)
 30. God norsk. Innlegg i målbrigdesaki‏‎ (5 versjonar)
 31. Høgnorskdagane:Eit nynorsk normaltalemål‏‎ (5 versjonar)
 32. Høgnorskdagane:Mannjamning millom høgnorskt og norrønt‏‎ (4 versjonar)
 33. Sådde vind og hausta storm‏‎ (4 versjonar)
 34. Nyttige Linux-kommandoar‏‎ (4 versjonar)
 35. Mål og vanmæle‏‎ (4 versjonar)
 36. Vinlands Mållag vil fremja høgnorskrørsla‏‎ (4 versjonar)
 37. Norsk Bladmannalag‏‎ (4 versjonar)
 38. Randen-Færavaag-ordskiftet‏‎ (4 versjonar)
 39. Høgnorskdagane:Den norske målsoga frå dei eldste tider til Ivar Aasen‏‎ (4 versjonar)
 40. Sunnmøre Vestmannalag - ny lagsauke‏‎ (3 versjonar)
 41. Årsmelding for Vestlandske Mållag 1995-96‏‎ (3 versjonar)
 42. Arnfinn Haga‏‎ (3 versjonar)
 43. Kor sermerkt norsk?‏‎ (3 versjonar)
 44. Kring målkrisa‏‎ (3 versjonar)
 45. Nytt høgnorskt blad‏‎ (3 versjonar)
 46. Vestmannalaget på 1990-talet‏‎ (3 versjonar)
 47. Høgnorskdagane:Norskt mål frå slaget ved Hafrsfjord til rikssamlingi på Eidsvoll‏‎ (3 versjonar)
 48. Kva er målreising?‏‎ (3 versjonar)
 49. Soga um Vestmannalaget‏‎ (3 versjonar)
 50. Ivar Aasen-almanakken 2001‏‎ (3 versjonar)
 51. Fritjov Sørbø‏‎ (3 versjonar)
 52. MakSS Damage‏‎ (3 versjonar)
 53. Rettskrivingsstræv i utlandet og her‏‎ (3 versjonar)
 54. Goldofaf‏‎ (3 versjonar)
 55. Riddarspranget‏‎ (3 versjonar)
 56. Meir fart og framgang i Aasen-rørsla‏‎ (3 versjonar)
 57. Norsk målreising - kamp mellom to vegar‏‎ (3 versjonar)
 58. Utgangen på målstriden?‏‎ (3 versjonar)
 59. Mål og vanmæle Fyreord‏‎ (2 versjonar)
 60. Norskt måldyrkingslag‏‎ (2 versjonar)
 61. Millomnorsk‏‎ (2 versjonar)
 62. Målblandingspolitikken offisielt avskipa‏‎ (2 versjonar)
 63. Minkar måli?‏‎ (2 versjonar)
 64. Etter gravferdi for målblandingi‏‎ (2 versjonar)
 65. Mostratinget‏‎ (2 versjonar)
 66. Målet treng lovvern!‏‎ (2 versjonar)
 67. Testdokument‏‎ (2 versjonar)
 68. Vestmannasynet‏‎ (2 versjonar)
 69. Flokut for fåtalsmål‏‎ (2 versjonar)
 70. Målføra og nynorsken‏‎ (2 versjonar)
 71. Årsmelding for Vestmannalaget 1993-1994‏‎ (2 versjonar)
 72. Målmannen‏‎ (2 versjonar)
 73. The Fall of the Word and the Rise of the Mental Model‏‎ (2 versjonar)
 74. Årsmelding for Vestmannalaget 1994-1995‏‎ (2 versjonar)
 75. Frakass‏‎ (2 versjonar)
 76. Kva hev maalformi aa segja for det religiøse liv hjaa folket - serskilt hjaa ungdomen‏‎ (2 versjonar)
 77. Skriftmål og folkerøysting‏‎ (2 versjonar)
 78. Årsmelding for Vestmannalaget 1995-1996‏‎ (2 versjonar)
 79. Historisk målpolitisk lineskifte‏‎ (2 versjonar)
 80. Ivar Aasen‏‎ (2 versjonar)
 81. Målsaki frå social synsstad‏‎ (2 versjonar)
 82. Pressens Faglige Utvalg‏‎ (2 versjonar)
 83. Volda og Ørsta Målungdom‏‎ (2 versjonar)
 84. Årsmelding for Vestmannalaget 1996-1997‏‎ (2 versjonar)
 85. Fred og forlik?‏‎ (2 versjonar)
 86. Årsmelding for Vestmannalaget 1997-1998‏‎ (2 versjonar)
 87. Årsmelding for Vestmannalaget 1998-1999‏‎ (2 versjonar)
 88. Normering og Noregs Mållag‏‎ (2 versjonar)
 89. Radikal og konservativ i målstriden, - og moderate‏‎ (2 versjonar)
 90. Årsmelding for Vestmannalaget 1999-2000‏‎ (2 versjonar)
 91. Fyreloga åt høgnorskrørsla no‏‎ (2 versjonar)
 92. Høgnorsk‏‎ (2 versjonar)
 93. Lovnadsrike høgnorskdagar i Volda‏‎ (2 versjonar)
 94. Tuft for Norsk Målungdom 2001‏‎ (2 versjonar)
 95. Årsmelding for Vestmannalaget 2000-2001‏‎ (2 versjonar)
 96. Tufta åt Norsk Norsk Målungdom 1992-2000‏‎ (2 versjonar)
 97. Årsmøte i høgnorskringen‏‎ (2 versjonar)
 98. Eg‏‎ (2 versjonar)
 99. Stortinget avskipar samnorskstrævet‏‎ (2 versjonar)
 100. Anders Sebastian Leif Karlsson‏‎ (2 versjonar)

Vis (førre 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)