Endrar Randen-Færavaag-ordskiftet

Gå til: navigering, søk

Åtvaring: Du er ikkje innlogga. IP-adressa di vil verta lagra i den offentlege endringshistorikken til sida. Om du loggar inn eller lagar ein konto, vil endringane dine knytast til brukarnamnet ditt, saman med andre fordelar.

Endringa kan angrast. Sjå på samanlikninga under for å stadfesta at dette er det du ynskjer å gjera. Deretter kan du lagra desse endringane for å fullføra angringa.
Siste versjonen Teksten din
Line 1: Line 1:
''Randen-Færavaag-ordskiftet'' er ein polemikk millom Olav Randen og [[Vincent Eye Færavaag]] frå 1989. Ordskiftet vert rekna som eit av dei viktugaste målideologiske dokumenti frå 1980-talet.
+
''Vincent-Færavaag-ordskiftet'' er ein polemikk millom Olav Randen og [[Vincent Eye Færavaag]] frå 1989. Ordskiftet vert rekna som eit av dei viktugaste målideologiske dokumenti frå 1980-talet.
  
 
Det byrja med at Olav Randen hadde ein kronikk i AKP-tidskriftet [[Røde Fane]] der han freista gjera ein slags syntese av det nasjonale og det sosiale målsynet, men der han til sjuande og sist landa på ei slags folkemålslina. Hovudmotsetnaden i norsk målstrid stod millom yverklassemål og folkemål, var poenget som han vilde føra til torgs.  
 
Det byrja med at Olav Randen hadde ein kronikk i AKP-tidskriftet [[Røde Fane]] der han freista gjera ein slags syntese av det nasjonale og det sosiale målsynet, men der han til sjuande og sist landa på ei slags folkemålslina. Hovudmotsetnaden i norsk målstrid stod millom yverklassemål og folkemål, var poenget som han vilde føra til torgs.  

Merk deg at alle bidrag til Sambandet kan bli endra, omskrive og fjerna av andre bidragsytarar. Om du ikkje vil ha teksten endra under desse vilkåra, kan du ikkje leggje han her.
Teksten må du ha skrive sjølv eller ha kopiert frå ein ressurs som er kompatibel med vilkåra eller ikkje verna av opphavsrett (sjå Sambandet:Opphavsrett for detaljar).

LEGG ALDRI INN MATERIALE SOM ANDRE HAR OPPHAVSRETT TIL UTAN LØYVE FRÅ DEI!

Avbryt | Endringshjelp (vert opna i eit nytt vindauge)