Skilnad mellom versjonar av «Marøys artikkel- og tekstsamling»

Frå Sambandet
Gå til: navigering, søk
 
(24 mellomliggjande versjonar av 3 brukarar er ikkje viste)
Line 4: Line 4:
  
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/8/81/Eksamensuppgaava_grunnfag_historie_1993.pdf Eksamen i historie grunnfag, 1993]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/8/81/Eksamensuppgaava_grunnfag_historie_1993.pdf Eksamen i historie grunnfag, 1993]
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/44/Historie_millomfag_1996_doemeeksamen.pdf Dømeeksamen, historie millomfag, 1996]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/6/6a/Historie_mellomfag.pdf Millomfagsuppgåva i historie]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/6/6a/Historie_mellomfag.pdf Millomfagsuppgåva i historie]
 +
  
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/4c/Eksamen_pedagogikk_fyrste_del_i_norsk.pdf Eksamen, pedagogikk, fyrste del i norsk. ]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/4c/Eksamen_pedagogikk_fyrste_del_i_norsk.pdf Eksamen, pedagogikk, fyrste del i norsk. ]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/24/Eksamen_pedagogikk_andre_del_i_norsk.pdf Eksamen, pedagogikk, andre del i norsk.]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/24/Eksamen_pedagogikk_andre_del_i_norsk.pdf Eksamen, pedagogikk, andre del i norsk.]
 +
 +
== Publiserte artiklar på nynorsk ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/7/7c/Maroy_publiserte_tekster.pdf Publiserte tekster]
 +
 +
== Artiklar på bokmål ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/4e/%C3%98Universitetet_Undervisning.pdf "Historisk analyse". Grunnleggjande tekst.]
 +
 +
== Norsk for utlendingar ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/2e/Nynorsk_upplaering_utenlandsk_1993.pdf Tekster um norskupplæring for utlendingar, 1990-talet]
  
 
== BT-artiklar og andre avisartiklar ==
 
== BT-artiklar og andre avisartiklar ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/1/16/Naar_skriftmaala_storknar.pdf "Når skriftmåla storknar." Ordskifte i Dag og Tid]
  
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/20/Lars_Bjarne_reklame_paa_skulen.pdf Intervju med Marøy på Øvrebyen Skule (2000-talet ein gong)]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/2/20/Lars_Bjarne_reklame_paa_skulen.pdf Intervju med Marøy på Øvrebyen Skule (2000-talet ein gong)]
Line 17: Line 33:
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/45/Maalordskifte_dagogtid_90talet_og_2000talet.pdf Målordskifte i Dag og Tid, 90-talet og 2000-talet]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/45/Maalordskifte_dagogtid_90talet_og_2000talet.pdf Målordskifte i Dag og Tid, 90-talet og 2000-talet]
  
== Historikk ==
+
* [http://sambandet.no/wiki/images/9/94/Spraakraadet_ap_og_norsk_maalpolitikk.png Språkrådet, AP og norsk målpolitikk]
 +
 
 +
* [http://sambandet.no/uploads/norskeytringar_tekster_1995.pdf Diskusjonar um mål, 1995-1996]
  
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/c/c5/Artikkel_LB.pdf Endå fleire artiklar 1]
  
 +
* [http://sambandet.no/wiki/index.php?title=Fil:LB_med_artikler.pdf Endå fleire artiklar 2]
  
== Private mållagsdiskusjonar ==
+
* [http://sambandet.no/wiki/images/a/ab/Norske_tekster_2003_og_2004.pdf Norske tekster 2003 og 2004.]
  
* [http://sambandet.no/wiki/images/5/58/Tidi_fyrr_Noregs_Maallag_fyre_1999.pdf Noregs Mållag fyre 1999.]
+
* [http://sambandet.no/wiki/images/f/f7/%C3%98Spr%C3%A5kogDiskusjon.pdf Målordskifte i Dag Og Tid i 2004]
* [http://sambandet.no/wiki/images/d/dc/Maroy_vil_ha_fast_maal.pdf Marøy vil ha fast mål.]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/e/ed/Bergen_Maallag_ordskifte.pdf Ordskifte i Bergen Mållag millom Arne Apold og Lars Bjarne Marøy.]
 
  
 
== Historikk frå 1946 for norsk målkamp ==
 
== Historikk frå 1946 for norsk målkamp ==
Line 34: Line 52:
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/9/9b/1956_forsvar_for_i-maalet_og_maallaget.pdf Klagebrevet. Svar frå Hans Aarnes.]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/9/9b/1956_forsvar_for_i-maalet_og_maallaget.pdf Klagebrevet. Svar frå Hans Aarnes.]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/7/78/Alf_Helleviks_tyranni_1952_til_1962_med_meir.pdf Alf Helleviks tyranni.]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/7/78/Alf_Helleviks_tyranni_1952_til_1962_med_meir.pdf Alf Helleviks tyranni.]
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/6/60/LB_med_artikler.pdf Sentrale tekster av meg millom anna um soga til Vestmannalaget på 1950-talet i fulll strid.]
 +
 +
== Historikk frå og med 1960 ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/8/8e/Tilraading_om_eit_laerdomssete.pdf Tilråding om eit lærdomssete - eit akademi - i bygdesamfunnet (Noregs Mållag, 1965)] (Denne teksti er ikkje heilt avklåra. Det som er klårt er at det er tala um planar for høgare utdaning i Kvinnherad, Hordaland. Det er ei lokal nemnd i Kvinnherad som hev uppmoda Noregs Mållag um å greida ut spursmålet um reising av eit bygdauniversitet.)
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/f/fd/Ungdom_i_maalsak_1970-talet.pdf Tekster og avisklypp um ungdom i målstrid på 70-talet]
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/c/cf/Norsk_spraakraad_2002_utgreiding_um_ny_rettskriving.pdf Utgreiding frå Norsk Språkråd um ny rettskriving, 2002]
 +
 +
== Private mållagsdiskusjonar ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/5/58/Tidi_fyrr_Noregs_Maallag_fyre_1999.pdf Noregs Mållag fyre 1999.]
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/d/dc/Maroy_vil_ha_fast_maal.pdf Marøy vil ha fast mål.]
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/e/ed/Bergen_Maallag_ordskifte.pdf Ordskifte i Bergen Mållag millom Arne Apold og Lars Bjarne Marøy.]
 +
 +
== Brev og korrespondanse ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/f/fe/%C3%98krokvik-1991-til-ca-2000.pdf Korrespondanse millom Marøy og Jostein Krokvik, 1991-2000]
 +
 +
== Skulearbeid ==
 +
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/7/7f/AStilbok_Lars_Bjarne.pdf Stilbok frå ungdomsskulen.]
 +
* [http://sambandet.no/wiki/images/4/42/Askole_samfunnsfag.pdf Prøva i samfundsfag]
  
 
[[Kategori:Lars Bjarne Marøy]]
 
[[Kategori:Lars Bjarne Marøy]]

Siste versjonen frå 22. september 2021 kl. 09:20

På denne sida samlar me ymse slags tekster og ordskifte som Lars Bjarne Marøy hev vore med på eller hev fylgt med på.

Eksamenstekster av Lars Bjarne Marøy


Publiserte artiklar på nynorsk

Artiklar på bokmål

Norsk for utlendingar

BT-artiklar og andre avisartiklar

Historikk frå 1946 for norsk målkamp

Desse tekstene dokumenterar at a-målsfolk drep ned det norske målet.

Historikk frå og med 1960

Private mållagsdiskusjonar

Brev og korrespondanse

Skulearbeid