Endrar Marøys artikkel- og tekstsamling

Gå til: navigering, søk

Åtvaring: Du er ikkje innlogga. IP-adressa di vil verta lagra i den offentlege endringshistorikken til sida. Om du loggar inn eller lagar ein konto, vil endringane dine knytast til brukarnamnet ditt, saman med andre fordelar.

Endringa kan angrast. Sjå på samanlikninga under for å stadfesta at dette er det du ynskjer å gjera. Deretter kan du lagra desse endringane for å fullføra angringa.
Siste versjonen Teksten din
Line 35: Line 35:
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/9/94/Spraakraadet_ap_og_norsk_maalpolitikk.png Språkrådet, AP og norsk målpolitikk]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/9/94/Spraakraadet_ap_og_norsk_maalpolitikk.png Språkrådet, AP og norsk målpolitikk]
  
* [http://sambandet.no/uploads/norskeytringar_tekster_1995.pdf Diskusjonar um mål, 1995-1996]
+
* [http://sambandet.no/uploads/norskeytringar_tekster_1995.pdf Diskusjonar um mål, 1995-1996]  
  
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/c/c5/Artikkel_LB.pdf Endå fleire artiklar 1]
 
* [http://sambandet.no/wiki/images/c/c5/Artikkel_LB.pdf Endå fleire artiklar 1]

Merk deg at alle bidrag til Sambandet kan bli endra, omskrive og fjerna av andre bidragsytarar. Om du ikkje vil ha teksten endra under desse vilkåra, kan du ikkje leggje han her.
Teksten må du ha skrive sjølv eller ha kopiert frå ein ressurs som er kompatibel med vilkåra eller ikkje verna av opphavsrett (sjå Sambandet:Opphavsrett for detaljar).

LEGG ALDRI INN MATERIALE SOM ANDRE HAR OPPHAVSRETT TIL UTAN LØYVE FRÅ DEI!

Avbryt | Endringshjelp (vert opna i eit nytt vindauge)