Endrar Hovudside

Gå til: navigering, søk

Åtvaring: Du er ikkje innlogga. IP-adressa di vil verta lagra i den offentlege endringshistorikken til sida. Om du loggar inn eller lagar ein konto, vil endringane dine knytast til brukarnamnet ditt, saman med andre fordelar.

Endringa kan angrast. Sjå på samanlikninga under for å stadfesta at dette er det du ynskjer å gjera. Deretter kan du lagra desse endringane for å fullføra angringa.
Siste versjonen Teksten din
Line 1: Line 1:
<p style="font-size: 125%; text-align: center; line-height: 1.3">'''Velkomne til [[Sambandet.no]]''' – det høgnorske uppslagsverket um mål, kultur og vitskap.</p>
+
'''Høgnorskportalen Sambandet.no.'''
  
<p style="margin:0.1em 0 0.1em;font-size:95%;text-align: center">
+
Det nye ressurssenteret for høgnorsk på verdsveven.
[[Sambandet:Fyremål|Fyremål]]&nbsp;&nbsp;–&nbsp;&nbsp;[[Sambandet:Ordskifte|Ordskifte]]&nbsp;&nbsp;–&nbsp;&nbsp;[[Sambandet:Redigeringshjelp|Redigeringshjelp]]&nbsp;&nbsp;–&nbsp;&nbsp;[[Sambandet:Stilrettleidar|Stilrettleidar]]&nbsp;&nbsp;–&nbsp;&nbsp;[[Sambandet:Tilrådde artiklar|Tilrådde artiklar]]&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;[[:Kategori:Topp|Flokkar]]&nbsp;&nbsp;–&nbsp;&nbsp;[[Spesial:Alle_sider|Frå A til Å]]&nbsp;&nbsp;–&nbsp;&nbsp;Tal på artiklar: [[Spesial:Statistikk|{{NUMBEROFARTICLES}}]]&nbsp;</p>
 
  
{| id="mp-upper" style="margin:0 0 0 0; background:none;"
 
| class="MainPageBG" style="width:62%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
 
{| id="mp-left" cellpadding="2" cellspacing="5" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
 
! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Um Sambandet</h2>
 
|-
 
|<p style="font-size: 100%" align="left">'''Sambandet.no''' er eit ressurssenter for høgnorsk på verdsveven.</p>
 
  
<p style="font-size: 100%" align="left">
+
==Andre høgnorskressursvar==
==Emneportalar==
 
[[Portal:Høgnorsk|Høgnorsk]]
 
</p>
 
<p style="font-size: 100%" align="left">
 
==Andre høgnorskressursar==
 
 
* [https://www.maalmannen.no Tidskriftet Målmannen]
 
* [https://www.maalmannen.no Tidskriftet Målmannen]
 
* [http://sambandet.no/ordlista Høgnorskordlista]  
 
* [http://sambandet.no/ordlista Høgnorskordlista]  
 
* [http://sambandet.no/grammatikk Høgnorskgrammatikken]
 
* [http://sambandet.no/grammatikk Høgnorskgrammatikken]
 
* [http://sambandet.no/sambandet Marøys tenestesamband]
 
* [http://sambandet.no/sambandet Marøys tenestesamband]
</p>
 
|}
 
| style="border:1px solid transparent;" |
 
<!--        HØGRETEKST        -->
 
| class="MainPageBG" style="width:38%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
 
{| id="mp-right" cellpadding="2" cellspacing="5" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
 
! <h2 id="mp-itn-h2" style="margin:0; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Visste du at …</h2>
 
|-
 
|… [[Jostein Krokvik]] grunnla bladet [[Vestmannen]] i 1985? …
 
… [[Frode Jens Strømnes]] etterviste at ulike mål svarar til ulike mentale fyrestellingsverder? …
 
|-
 
! <h2 id="mp-otd-h2" style="margin:0; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Hev du lyst å skriva um …</h2>
 
|-
 
|… [[Gustav Indrebø]]?
 
|-
 
! <h2 id="mp-otd-h2" style="margin:0; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell emneportal: [[Portal:Høgnorsk|Høgnorsk]]</h2>
 
|-
 
|[[Portal:Høgnorsk|Høgnorsk]] er "nynorsk i sitt beste lag". Det varsamt tillempa Aasen-målet, midtstraums-nynorsken til dess at styresmaktene sin påtvinga samnorskpolitikk tok til.
 
|}
 
 
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
 

Merk deg at alle bidrag til Sambandet kan bli endra, omskrive og fjerna av andre bidragsytarar. Om du ikkje vil ha teksten endra under desse vilkåra, kan du ikkje leggje han her.
Teksten må du ha skrive sjølv eller ha kopiert frå ein ressurs som er kompatibel med vilkåra eller ikkje verna av opphavsrett (sjå Sambandet:Opphavsrett for detaljar).

LEGG ALDRI INN MATERIALE SOM ANDRE HAR OPPHAVSRETT TIL UTAN LØYVE FRÅ DEI!

Avbryt | Endringshjelp (vert opna i eit nytt vindauge)