Endrar Goldofaf

Gå til: navigering, søk

Åtvaring: Du er ikkje innlogga. IP-adressa di vil verta lagra i den offentlege endringshistorikken til sida. Om du loggar inn eller lagar ein konto, vil endringane dine knytast til brukarnamnet ditt, saman med andre fordelar.

Endringa kan angrast. Sjå på samanlikninga under for å stadfesta at dette er det du ynskjer å gjera. Deretter kan du lagra desse endringane for å fullføra angringa.
Siste versjonen Teksten din
Line 1: Line 1:
'''Goldofaf''' er ein fransk, [[nasjonalisme|tjodlynd]] hiphop-musikar.  
+
'''Goldofaf''' er en fransk, [[nasjonalisme|nasjonalistisk]] hiphop-musikar.  
  
 
Goldofaf presenterar seg sjølv som praktiserande [[katolisisme|katolikk]] og med i [[Renouveau français]]. Han hev so langt gjeve ut 3 album, båe på plateselskapet [[Patriote Productions]]. Det var i 2007 at Goldofaf let seg provosera til å stå fram etter å ha sett hiphop-artisten Sniper sin franskfiendslege musikkvideo ''Gravé dans la roche'' (hogge i stein). Goldofaf skreiv ny tekst til låti og spela henne inn på nyo som ein nasjonalist-musikkvideo. Den nye videoen vart synt på det franske TV-programmet Karl Zéro og gav Goldofaf en flying start som nasjonalistisk hiphop-artist <ref>[http://www.youtube.com/watch?v=GSUR6pn607w&feature=player_embedded "''Gravé dans la roche''" version Goldofaf, videoklipp].</ref>.  
 
Goldofaf presenterar seg sjølv som praktiserande [[katolisisme|katolikk]] og med i [[Renouveau français]]. Han hev so langt gjeve ut 3 album, båe på plateselskapet [[Patriote Productions]]. Det var i 2007 at Goldofaf let seg provosera til å stå fram etter å ha sett hiphop-artisten Sniper sin franskfiendslege musikkvideo ''Gravé dans la roche'' (hogge i stein). Goldofaf skreiv ny tekst til låti og spela henne inn på nyo som ein nasjonalist-musikkvideo. Den nye videoen vart synt på det franske TV-programmet Karl Zéro og gav Goldofaf en flying start som nasjonalistisk hiphop-artist <ref>[http://www.youtube.com/watch?v=GSUR6pn607w&feature=player_embedded "''Gravé dans la roche''" version Goldofaf, videoklipp].</ref>.  

Merk deg at alle bidrag til Sambandet kan bli endra, omskrive og fjerna av andre bidragsytarar. Om du ikkje vil ha teksten endra under desse vilkåra, kan du ikkje leggje han her.
Teksten må du ha skrive sjølv eller ha kopiert frå ein ressurs som er kompatibel med vilkåra eller ikkje verna av opphavsrett (sjå Sambandet:Opphavsrett for detaljar).

LEGG ALDRI INN MATERIALE SOM ANDRE HAR OPPHAVSRETT TIL UTAN LØYVE FRÅ DEI!

Avbryt | Endringshjelp (vert opna i eit nytt vindauge)