Skilnad mellom versjonar av «Årsmelding for Vestmannalaget 1997-1998»

Frå Sambandet
Gå til: navigering, søk
(Oppretta sida med «Kategori:Vestmannalaget»)
 
 
Line 1: Line 1:
 +
 +
<P>
 +
<B>Stjorni</B><BR>
 +
På årsmøtet den 13 mars vart Leidulv Hundvin attvald til formann. Gunnar Gilberg hadde bede seg fri, og Bjørn Tormod Ringdal kom inn i hans stad, og samansetnaden  ser slik ut: Bjarne Storheim nestformann, Lars Bjarne Marøy, skrivar, Finn Vabø og Bjørn Tormod Ringdal stjornarmenn utan umbod. Kassastyrar  hev ogso for dette året vore Tørris Sørheim.<BR>
 +
Varamenn: Trygve Lande, Olav Bakken og Torolv Hustad.
 +
</P>
 +
<P>
 +
<B>M&aring;lsmenn</B><BR>
 +
Rådsmenn til Bygdelagsnemndi: Ludvig Jerdal, Finn Vabø og Lars Bjarne Marøy. Varamenn: Bjørn Tormod Ringdal og Gunnar Gilberg. Det Norrøne Grønlandslaget: Arne Holm. Ludv. Jerdal og Leidulv Hundvin. Kyrkjenemndi: Ellen Vabø. Varamann
 +
Ingebjørg Gilberg. Ettersynsmenn: John Arthur Marhaug og Knut Brattebø. Ettersynsmann for Vestmannen: John Arthur Marhaug. Fanevaktar: Jon Askeland og Halldor Slettebø.
 +
Bladstjornn for Tuftekallen: Eigil Lehmann, Gunnar Gilberg, Lars Bjarne Marøy, Sveinung Ones, Nils Aksel Mjøs og Leidulv Hundvin.
 +
</P>
 +
<P>
 +
<B>M&oslash;te og samkomor</B><BR>
 +
Med årsmøtet i 1997 hev laget havt ni samkomor og ei utferd. Åtte av desse hev vore på Bryggens Museum,  og jolemøtet var som vanleg i gildestova til Kreditkassen. Utferdi var med bil Askøy-rundt og med vitjing på Herdla-museum..<BR>
 +
<BR>
 +
Stjorni hev halde fire møte, alle i Kreditkassen sine lokale.
 +
</P>
 +
<P>
 +
Møteverksemdi:
 +
</P>
 +
<P>
 +
Torsdag 13. mars årsmøte med vanleg årsmøtesaker. Rektor Henning Henriksen tala um Gledesstunder i livet.
 +
</P>
 +
<P>
 +
Torsdag 17. april tala journalist Per Jon Odéen yver emnet Med smil i politikken.
 +
</P>
 +
<P>
 +
Torsdag 15. mai hadde me utferd til Askøy og Herdla. Kultursjef i Askøy, Erling Virkesdal, fylgde med på heile turen og gav oss ei grundig innføring i Askøy si soge, og synte oss ogso rundt på Herdla Museum. Me var òg framme til huset der Conrad Clausen budde på Ask.
 +
</P>
 +
<P>
 +
Torsdag 18. september: var fyrste møtet etter sumarferien. Journalist Ludv. Jerdal tala um brørne Heming og Finn Skre, som båe miste livet i tysk fangenskap under krigen.
 +
</P>
 +
<P>
 +
Torsdag 16. oktober:  tala forfattaren Gunnar Gilberg um Ei ferd til sørvest Kina. Han hadde ogso forvitnelege ljosbilete frå ferdi.
 +
</P>
 +
<P>
 +
Torsdag 13. november:  tala filosofen Arild Håland um Knut Hamsun.
 +
</P>
 +
<P>
 +
Torsdag 11. desember hadde me jolesamkoma  vår i Kreditkassen si gildestova. Forstandar Arnfinn Haram tala um biskop Bernt Støylen, og song Støylen-salmar. Nils Haukås hadde skrive både fyremæle og song, og under bordseta var det talar og helsingar. Arild Håland takka for maten, slik berre han kann gjera det.
 +
</P>
 +
<P>
 +
Fyrste møtet i 1998 var torsdag 15. januar: Redaktør Gunnar Helge Carlsen heldt eit forvitneleg fyredrag um Sionismen.
 +
</P>
 +
<P>
 +
Torsdag 19. februar:  tala professor Dag E. Helland yver emnet Styrt av gener?
 +
</P>
 +
<P>
 +
Torsdag 19.mars heidra me journalist Ludv. Jerdal, som fyller 90 år den 2. april. Dette vart eit stormøte, emd umlag 80 personar til stades. Nils Haukås og Ingi Toftatun hadde båe skrive fyremæle, og redaktør Kjartan Rødland heldt ein drivande god tale.
 +
</P>
 +
<P>
 +
Nils Haukås  hadde skrive ein hyllingssong til Jerdal , Sveinung Ones hadde ein god Tuftekall, og spelemennene Oddmund Dale og Finn og ØivindVabø spela hardingfela til heider for for jubilanten. Under bordseta var det fleire som tala og kom med helsingar frå Norsk Bokreidingslag, Vestlandske Mållag og Vestmannalaget, Lars Bjarne Marøy bar fram helsing frå Bygdelagsnemndi, og Leiv Samdal kom med blomar frå Ervingen.
 +
</P>
 +
<P>
 +
Dessutan tala professor Harald Trefall,d en tidlegare islandske konsulen i Bergen, Frederich Schaefer, dr. philos Arild Håland, og tidlegare redaktør Odd Strand. Til slutt takka Ludv. Jerdal i varme ordelag for tilskipingi og for æra som vart synt både i tale og i song.
 +
</P>
 +
<P>
 +
På samkoma vart Honoria Jerdal og Nils Haukås utnemnde til heiderslagsmenn i Vestmannalaget, og det vart bore fram blomar til fru Jerdal.
 +
</P>
 +
<P>
 +
<b>Eiga</b><BR>
 +
Laget hev luter i Det Norske Teatret og i Norsk Bokreidingslag. Me stjornar òg Henrik Krohn og Hustrus Legar, og sameleis Fritz Monrad Walles fond. Det siste kann verdsetjast til umlag kr. 600 000,. Kreditkassen vaveitlar midlane til Henrik Krohn og Hustrus Legat.
 +
</P>
 +
<P>
 +
<b>G&aring;vor og ytingar</b><BR>
 +
Frå Fritz Monrad Walles fond hev laget teke imot kr. 10 000,- , og frå Halldor O. Opedals fond dei lovfesta kr. 5000,-.  og frå Dr. Kari Øpstads Nynorskfond kr. 1000,-.<BR>
 +
Sjølv hev me ytt kr. 5000,- til minnestein ved Utvandrarkyrkja på Sletta, kr. 5000 til fyrebuande arbeid med ved reising av Snorrestova på Røykholt, kr. 5000 til Ivar Aasen-Sambandet som tilskot til Normaltalemålskonferansen som vart halden i Bergen, kr 3000 til nyutgjeving av Norsk ordliste av Lasr Eskeland (Norrønalaget Bragr), og kr. 10 000 til nyutgjeving av Lars Eskeland si Norsk Ordbok, ogso utgjeven av Norrønalaget Bragr.
 +
</P>
 +
<P>
 +
<b>Bladet "Vestmannen"</b><BR>
 +
Bladet Vestmannen hev ogso i dette året kome med 10 nummer. Det siste kom rett nok inn i nyåret, då bladstyraren hadde vore sjuk og teke ein operasjon. Då fekk me til fullnad sjå kor me sakna bladet, og kva verd det hev. me ynskjer at bladstyraren- Jostein Krokvik vil vinna helsa si att - og me takkar han for det verdfulle arbeidet han gjer.
 +
</P>
 +
<P>
 +
<b>Lagsfolk og m&oslash;teverksemdi</b><BR>
 +
I dette arbeidsåtret hev med registrert at ikkje mindre enn fire av lagsfolki våre hev falle frå. Det er Svein M. Kile, Aslaug Lehmann, Harald Bolstad og Kitty Tveiten. I takksemd lyser med fred og siging yver alle dei gode minni me hev etter deim.<BR>
 +
<BR>
 +
Me gled oss yver 13 nye lagsfolk, men tykkjer det er ille at 4 personar hev meldt seg ut or laget. Nokre fåe hev me stroke på grunn av vantande årspengar gjenom fleire år. Lagsflokken ligg no på 125, og etter siste utnemningi hev me no me no åtte heiderslagsmenn. Det er Eigil Lehmann, Ludv. Jerdal, Alv Askeland,  Jostein Krokvik, Ellen Jensen, Honoria Jerdal og Nils Haukås og Ivar Kleiva.<BR>
 +
<BR>
 +
Møteverksemdi hev gjenge i same leid som åri fyrr. Me hev merka oss stor interesse for fyredragi, langt utanfor laget sine eigne medlemer. Det gled oss stort, og det må ogso gleda deim som talar på møti, når dei ser at lokalet er fullsett til trengsla.<BR>
 +
<BR>
 +
Me vil takka kvar einskild medlem for trufast frammøte, og gjev ei sers takk til Tørris Sørheim som i umlag fem år hev teke seg av laget sin rekneskap. Likeins Nils Haukås for dei gode fyremæli og  songane han hev skrive.
 +
</P>
 +
<P>
 +
<b>
 +
Stjorni i Vestmannalaget<BR>
 +
</b>
 +
Leidulv Hundvin
 +
</P>
 
[[Kategori:Vestmannalaget]]
 
[[Kategori:Vestmannalaget]]

Siste versjonen frå 12. april 2020 kl. 13:03

Stjorni
På årsmøtet den 13 mars vart Leidulv Hundvin attvald til formann. Gunnar Gilberg hadde bede seg fri, og Bjørn Tormod Ringdal kom inn i hans stad, og samansetnaden ser slik ut: Bjarne Storheim nestformann, Lars Bjarne Marøy, skrivar, Finn Vabø og Bjørn Tormod Ringdal stjornarmenn utan umbod. Kassastyrar hev ogso for dette året vore Tørris Sørheim.
Varamenn: Trygve Lande, Olav Bakken og Torolv Hustad.

Målsmenn
Rådsmenn til Bygdelagsnemndi: Ludvig Jerdal, Finn Vabø og Lars Bjarne Marøy. Varamenn: Bjørn Tormod Ringdal og Gunnar Gilberg. Det Norrøne Grønlandslaget: Arne Holm. Ludv. Jerdal og Leidulv Hundvin. Kyrkjenemndi: Ellen Vabø. Varamann Ingebjørg Gilberg. Ettersynsmenn: John Arthur Marhaug og Knut Brattebø. Ettersynsmann for Vestmannen: John Arthur Marhaug. Fanevaktar: Jon Askeland og Halldor Slettebø. Bladstjornn for Tuftekallen: Eigil Lehmann, Gunnar Gilberg, Lars Bjarne Marøy, Sveinung Ones, Nils Aksel Mjøs og Leidulv Hundvin.

Møte og samkomor
Med årsmøtet i 1997 hev laget havt ni samkomor og ei utferd. Åtte av desse hev vore på Bryggens Museum, og jolemøtet var som vanleg i gildestova til Kreditkassen. Utferdi var med bil Askøy-rundt og med vitjing på Herdla-museum..

Stjorni hev halde fire møte, alle i Kreditkassen sine lokale.

Møteverksemdi:

Torsdag 13. mars årsmøte med vanleg årsmøtesaker. Rektor Henning Henriksen tala um Gledesstunder i livet.

Torsdag 17. april tala journalist Per Jon Odéen yver emnet Med smil i politikken.

Torsdag 15. mai hadde me utferd til Askøy og Herdla. Kultursjef i Askøy, Erling Virkesdal, fylgde med på heile turen og gav oss ei grundig innføring i Askøy si soge, og synte oss ogso rundt på Herdla Museum. Me var òg framme til huset der Conrad Clausen budde på Ask.

Torsdag 18. september: var fyrste møtet etter sumarferien. Journalist Ludv. Jerdal tala um brørne Heming og Finn Skre, som båe miste livet i tysk fangenskap under krigen.

Torsdag 16. oktober: tala forfattaren Gunnar Gilberg um Ei ferd til sørvest Kina. Han hadde ogso forvitnelege ljosbilete frå ferdi.

Torsdag 13. november: tala filosofen Arild Håland um Knut Hamsun.

Torsdag 11. desember hadde me jolesamkoma vår i Kreditkassen si gildestova. Forstandar Arnfinn Haram tala um biskop Bernt Støylen, og song Støylen-salmar. Nils Haukås hadde skrive både fyremæle og song, og under bordseta var det talar og helsingar. Arild Håland takka for maten, slik berre han kann gjera det.

Fyrste møtet i 1998 var torsdag 15. januar: Redaktør Gunnar Helge Carlsen heldt eit forvitneleg fyredrag um Sionismen.

Torsdag 19. februar: tala professor Dag E. Helland yver emnet Styrt av gener?

Torsdag 19.mars heidra me journalist Ludv. Jerdal, som fyller 90 år den 2. april. Dette vart eit stormøte, emd umlag 80 personar til stades. Nils Haukås og Ingi Toftatun hadde båe skrive fyremæle, og redaktør Kjartan Rødland heldt ein drivande god tale.

Nils Haukås hadde skrive ein hyllingssong til Jerdal , Sveinung Ones hadde ein god Tuftekall, og spelemennene Oddmund Dale og Finn og ØivindVabø spela hardingfela til heider for for jubilanten. Under bordseta var det fleire som tala og kom med helsingar frå Norsk Bokreidingslag, Vestlandske Mållag og Vestmannalaget, Lars Bjarne Marøy bar fram helsing frå Bygdelagsnemndi, og Leiv Samdal kom med blomar frå Ervingen.

Dessutan tala professor Harald Trefall,d en tidlegare islandske konsulen i Bergen, Frederich Schaefer, dr. philos Arild Håland, og tidlegare redaktør Odd Strand. Til slutt takka Ludv. Jerdal i varme ordelag for tilskipingi og for æra som vart synt både i tale og i song.

På samkoma vart Honoria Jerdal og Nils Haukås utnemnde til heiderslagsmenn i Vestmannalaget, og det vart bore fram blomar til fru Jerdal.

Eiga
Laget hev luter i Det Norske Teatret og i Norsk Bokreidingslag. Me stjornar òg Henrik Krohn og Hustrus Legar, og sameleis Fritz Monrad Walles fond. Det siste kann verdsetjast til umlag kr. 600 000,. Kreditkassen vaveitlar midlane til Henrik Krohn og Hustrus Legat.

Gåvor og ytingar
Frå Fritz Monrad Walles fond hev laget teke imot kr. 10 000,- , og frå Halldor O. Opedals fond dei lovfesta kr. 5000,-. og frå Dr. Kari Øpstads Nynorskfond kr. 1000,-.
Sjølv hev me ytt kr. 5000,- til minnestein ved Utvandrarkyrkja på Sletta, kr. 5000 til fyrebuande arbeid med ved reising av Snorrestova på Røykholt, kr. 5000 til Ivar Aasen-Sambandet som tilskot til Normaltalemålskonferansen som vart halden i Bergen, kr 3000 til nyutgjeving av Norsk ordliste av Lasr Eskeland (Norrønalaget Bragr), og kr. 10 000 til nyutgjeving av Lars Eskeland si Norsk Ordbok, ogso utgjeven av Norrønalaget Bragr.

Bladet "Vestmannen"
Bladet Vestmannen hev ogso i dette året kome med 10 nummer. Det siste kom rett nok inn i nyåret, då bladstyraren hadde vore sjuk og teke ein operasjon. Då fekk me til fullnad sjå kor me sakna bladet, og kva verd det hev. me ynskjer at bladstyraren- Jostein Krokvik vil vinna helsa si att - og me takkar han for det verdfulle arbeidet han gjer.

Lagsfolk og møteverksemdi
I dette arbeidsåtret hev med registrert at ikkje mindre enn fire av lagsfolki våre hev falle frå. Det er Svein M. Kile, Aslaug Lehmann, Harald Bolstad og Kitty Tveiten. I takksemd lyser med fred og siging yver alle dei gode minni me hev etter deim.

Me gled oss yver 13 nye lagsfolk, men tykkjer det er ille at 4 personar hev meldt seg ut or laget. Nokre fåe hev me stroke på grunn av vantande årspengar gjenom fleire år. Lagsflokken ligg no på 125, og etter siste utnemningi hev me no me no åtte heiderslagsmenn. Det er Eigil Lehmann, Ludv. Jerdal, Alv Askeland, Jostein Krokvik, Ellen Jensen, Honoria Jerdal og Nils Haukås og Ivar Kleiva.

Møteverksemdi hev gjenge i same leid som åri fyrr. Me hev merka oss stor interesse for fyredragi, langt utanfor laget sine eigne medlemer. Det gled oss stort, og det må ogso gleda deim som talar på møti, når dei ser at lokalet er fullsett til trengsla.

Me vil takka kvar einskild medlem for trufast frammøte, og gjev ei sers takk til Tørris Sørheim som i umlag fem år hev teke seg av laget sin rekneskap. Likeins Nils Haukås for dei gode fyremæli og songane han hev skrive.

Stjorni i Vestmannalaget
Leidulv Hundvin